Leo Verhoef haalt zijn gelijk na rapport: 

‘Liegende’ provinciebestuurders aangepakt?

Provincies verzwijgen en maskeren bewust hun overschotten, zo zegt Verhoef. Ze hielden meer over dan de miljarden die deze week zijn gerapporteerd.

Gelezen: Advies financií«le verhouding Rijk – provincies

We besteedden aandacht aan Leo Verhoef, en later weer vanwege zijn controle van rekeningen van provincies en gemeenten. Volgens Leo Verhoef liegen overheden over hun rijkdom en geven ze die niet juist weer in hun boekhouding.

De Raad voor de financií«le verhoudingen (Rfv) becijfert dat provincies bijna 600 miljoen euro per jaar te veel krijgen. Provinciale reserves stegen in de afgelopen tien jaar van 1,5 miljard tot 4,8 miljard euro. Het gevolg: ze smijten met dat geld. Belastingverlaging is eerder op zijn plaats.

Reden voor Leo Verhoef om zijn gelijk te halen met een persbericht. Daarin specificeert hij dat het nog erger is dan gerapporteerd door de RFV. En blijft spreken van ‘fraude’: “Opvallend is het dat alle provinciebesturen in hun jaarrekeningen en toelichtingen bij de cijfers en in hun persberichten over de financií«le uitkomsten zelf heel andere – dus gefingeerde – bedragen noemen. (Onlangs kregen oud-bestuurders van Ahold strafrechtelijke sancties opgelegd voor – heel veel geringere – boekhoudfraude in de jaarrekeningen van Ahold.)”

  • Reacties

  • Lolke | 30/03/09 om 20:28

    Het is één grote leugenbenbe
    Zie http://www.dedoorzetter.nl
    zie en lees link 76 VIDEO
    Beloning 100.000 euro

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen