Geert Wilders en PVV varen er wel bij 

Peilingen van Maurice de Hond

Ze zijn niet representatief voor de mening van het Nederlandse volk. Maar zijn betrouwbaar in de interne tendensen.

Gelezen: Opinieartikel professor Joop van Holsteyn

Maurice de Hond voert peilingen uit via bedrijf No Ties. “No Ties beschikt over een zeer uitgebreid panel met meer dan 50000 deelnemers. Dit panel heet inVotes en wordt beheerd middels een zeer geavanceerd panel-management systeem waarbij privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens voorop staan.

Onze panelleden zijn geworven op zeer verschillende sites. (Media-sites, providers etc.) De spreiding van de werving is dusdanig opgezet dat ons panel ‘van nature’ al een representatief karakter heeft.”

Bij inVotes kan iedereen zich opgeven. Dit betekent dat internetpanels niet representatief zijn, zelfs niet ‘van nature, wat dat ook moge behelzen. Dat is ruim tien jaar bekend. Maar moet steeds weer worden benadrukt.

Nu door Prof.dr. Joop van Holsteyn is universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden. Helaas mag hij eerst een hele inleiding houden gericht tegen Geert Wilders alvorens tot de kern te komen:

“De deelnemers aan zijn onderzoek – vaste leveranciers van meningen met alle extra problemen van dien – kunnen niet worden gezien als een groep kiesgerechtigden op basis van wie verantwoorde uitspraken over de Nederlanders en het electoraat worden gedaan. Dat is jammer, maar het is niet anders. De Hond mag van week op week melden wat de deelnemers van zijn panel denken en vinden, maar trekt een veel te grote broek aan als hij meent daarmee de opvattingen van alle Nederlanders te verwoorden.”

Maurice de Hond liegt niet. Maar de meeste media reproduceren de uitslag van zijn peilingen te kritiekloos. Ze schrijven dan dat de PVV nu de grootste partij zou zijn. Van De Telegraaf mag je zulks verwachten, met Wakker Nederland als neo-zuil voor de PVV en Trots op Nederland.

Dichter bij de waarheid ligt gewoon het feit van de interne tendens van de peiling: grote stijging PVV in peiling Maurice de Hond.

En media nemen voor lief dat peilingen zelf ook de volgende peilingen – en op bepaalde momenten ook de verkiezingen beí¯nvloeden. Doet de vraag of Maurice de Hond er belang bij heeft dat een bepaalde partij aandacht krijgt of dat de Islam wordt aangepakt ter zake?

Verder lezen:

 • Reacties

 • Wino de Vries | 29/04/09 om 16:09

  Niet alles wat u in dit artikel zegt is waar. Het inVotes panel wordt niet gebruikt voor de peilingen van Maurice de Hond. Hiervoor wordt het Peil.nl panel gebruikt.

  Het is wel waar dat iedereen lid kan worden van inVotes (of Peil.nl) maar dat wil niet zeggen dat men ook altijd uitgenodigd wordt. Steekproeven worden nauwkeurig getrokken, er wordt ondermeer gekeken naar de frequentie van deelname en een representatieve verdeling van diverse factoren.

  Verder bedoelen we met ‘van nature representatief’ dat we proberen via werving het panel representatief te maken. Dus een willekeurige steekproef uit het panel levert al een min-of-meer representatieve groep potentiele respondenten op. Dat lijkt me niet moeilijk om te begrijpen.

  Uit het stukje lijkt naar voren te komen dat de uitslag van de peilingen van Peil.nl domweg de ruwe cijfers zijn zonder dat daar enige correctie of weging op toegepast wordt.
  Dat is natuurlijk niet zo.
  Als binnen een peiling een over- of ondervertegenwoordiging is van bepaalde groepen stemmers (rekening houdend met kenmerken als geslacht, leeftijd, regio, stemgedrag in het verleden etc.) dan worden die respondenten herwogen. Dat is een hele normale gang van zaken.

  Hoe een panel zich ontwikkeld, wordt natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden.
  O.a. de SP heeft zeer actieve leden die denken door zich massaal in te schrijven de peilingen te kunnen beinvloeden. Helaas, het betekent slechts dat hun ‘stem’ minder mee gaat tellen.

  Als bepaalde uitslagen van peilingen niet bevallen dan is dat jammer maar “don’t shoot the messenger”.

  Wino de Vries
  Directeur
  No Ties BV

 • Peter Hofstra | 11/10/09 om 12:05

  Ik weet het niet hoor. Misschien snap ik het ook niet.

 • Maarten den Burg | 29/11/09 om 18:12

  Peilingen beí¯nvloeden door massaal in te schrijven op die manier gaat inderdaad niet werken, tenzij ze massaal persoonlijke gegevens invullen die overeenstemmen met een andere ‘groep’ en op die manier de uitslag een bepaalde richting op te sturen. Dit is natuurlijk geen eerlijke praktijk, maar het kan wel meespelen en daardoor de uitslag van een peiling waardeloos maken.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen