Balkenende en/of Wilders, wie o wie? 

Wederom: het leugendebat rond Fitnaatje

Notabene Ella Vogelaar laat nieuw licht schijnen op de belangrijkste Nederlandse leugenkwestie van afgelopen jaar, die tussen het kabinet en Wilders over Fitna.

Gelezen: Column Afshin Ellian in NRC Handelsblad

In een eerste artikel Onderzoek naar ‘leugens’ Wilders en/of kabinet en vooral het daarop volgende Wilders, Joustra en punt e hebben we nauwkeurig het kamerdebat van 1 aparil over Fitna onderzocht. Daarin beschuldigden PVV-partijleider Geert Wilders (expliciet) en het kabinet bij monde van premier Jan Peter Balkenende en minister van justitie ERnst Hirsch Ballin (impliciet) elkaar van leugens,

Bij de jaarwisseling meende de Volkskrant de zaak definitief te hebben beslecht: wilders loog en niet het kabinet. Maar dat wisten we nog zo zeker niet, getuige de aanhalings- en vraagtekens: ‘Niet regering loog over Fitna, maar Wilders’…Zwaarste leugenkwestie van 2008 opgelost?

De Volkskrant had weliswaar sterke bronnen, maar van één partij: de regering gesteund door de terrorismebestrijder en wellicht ook de geheime dienst. De PVV en Wilders hadden geen informatie verstrekt.

Ellian, onbenoemd partijideoloog van de PVV, altijd op het scherpst van de snede en meestal intelligent redenerend, las het dagboek van ex-minister Ella Vogelaar en haar partner. Die schreven op 2 maart 2008, 26 dagen vóór het uitkomen van Fitnaatje:

“De nog altijd onbekende film van Wilders domineert het nieuws. Helemaal onbekend is hij overigens niet meer, het staat wel vast dat hij op aanraden van zijn advocaat niet gaat scheuren en branden.”

Ellian: “Ik vraag me af: hoe wist Vogelaar op 2 maart dat Wilders de Koran niet zou gaan verscheuren of verbranden? Het kabinet hield in het debat vol dat zijn informatie was gebaseerd op gesprekken met Wilders in oktober en november van 2007, waaruit zou blijken dat Wilders het boek zou verbranden of verscheuren. Hoe wist Vogelaar dan op 2 maart van de inhoud van die film? En waarom hebben de ministers de crisissfeer niet willen temperen?”

VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven wil graag dat het kabinet die vragen even beantwoordt.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen