Kachel aangemaakt met publiciteitsstunt: 

‘Nieuw verhaal van Gerard Reve’

Maar het lijkt in niets op de stijl van de volksschrijver.

Volgens De Arbeiderspers: “Er is een onbekend verhaal van Gerard Reve opgedoken. Het verhaal vormt het eerste deel van een ”˜pornografise novelle’ en is getiteld ”˜De sadist’.” Het verhaal werd ook online gezet.

Het ANP deze week, en (dus) vele andere media:

“Er is een onbekend verhaal van Gerard Reve opgedoken. Het verhaal vormt het eerste deel van een ”˜pornografise novelle’ en is getiteld De Sadist. Het is opgenomen in het tijdschrift Rabarber dat eind 1960 in een oplage van één exemplaar is verschenen, maakte uitgeverij De Arbeiderspers woensdag bekend.
Biograaf Eric Duivenvoorden kwam het verhaal tegen tijdens de voorbereidingen voor een biografie over Robert Jasper Grootveld (1932), die geldt als de grote inspirator van de provobeweging. Hij was de voorganger bij de happenings op het Spui in Amsterdam in 1964 en 1965. De provo’s sloten zich vanaf juli 1965 bij Grootvelds happenings aan.

Grootveld gaf het tijdschrift Rabarber uit, waarvan slechts één exemplaar uitkwam. Reve onderhield eind jaren vijftig en begin jaren zestig een intieme vriendschap met Grootveld en schreef het verhaal voor diens tijdschrift.”

Reve-kenner Tom Rooduijn bestempelt het als een broodje aap-verhaal: Blijkbaar dacht men: zo’n mooi feit checken we niet kapot. Maar van een redacteur van een literaire uitgeverij mag toch enige Revekennis worden verwacht. Hij zou moeten weten dat Reve, na de verschijning van De avonden in 1947, enige decennia lang geen blik in zijn romandebuut had willen werpen. En dat het uiterst onwaarschijnlijk was dat Reve dertien jaar later, toen hij zich op toneel en Engelstalig proza toelegde, opnieuw Frits van Egters van stal zou halen.

Dat is lang niet het enige dat te gen de authenticiteit van het typoscript pleit. ‘De sadist’ wemelt van de spelfouten: zijn lippen krulde, een stakke, lichtgroene rok en antwoorde hij. Reve spelde, zowel in met de hand als met de machine geschreven teksten, vrijwel foutloos. Maakte hij een fout. dan werd die steevast met de kroontjespen verbeterd.

In dit machineschrift ontbreken ook de voor Reve kenmerkende handgeschreven zetaanwijzingen. Verder verschilt de interpunctie van die van G.K. van het Reve in dezelfde periode. Reve nam één spatie na elke komma en twee na elke punt in acht, waarvan in ‘De sadist’ geen sprake is. Ook wordt, anders dan in Reve’s teksten, gul met hoofdletters gestrooid.

Maar het meest tegen de hand van Reve pleiten stijl en vorm van dit verhaal: zelfs voor een pastiche ver beneden de maat, met gammele metaforen…”

Een geslaagde publiciteitsstunt van De Arbeiderspers, vindt Rooduijn. Media, inclusief Volkskrant en NRC, beperkten zich tot overname van het ‘nieuws’.

Biograaf Eric Duivenvoorden en de Arbeiderspers verdedigden zich gisteren in de Volkskrant: het was zeker niet bedoeld als publiciteitsstunt en de media konden het verhaal online lezen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen