De eerste schermutselingen 

Balkenende en Irak

Premier struikelt in weerspreken van Amerikaanse ex-onderminister

Gelezen: NRC, Parool, Bert Wagendorp in de Volkskrant, 31 januari 2009

De voormalige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse zaken Richard Armitage zei deze week dat de VS Nederland in 2003 wél om concrete militaire steun hebben verzocht, schriftelijk zowel als mondeling.

Ook heeft de Nederlandse steun voor de oorlog volgens Armitage geholpen bij de benoeming van Jaap de Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de NAVO.

Balkenende en Jaap ontkenden en ontkennen dit ten stelligste. De eerste leugen daarbij van Bakellende: “Er was toen nog helemaal geen sprake van een opvolger voor de secretaris-generaal, het was nog onbekend dat hij weg zou gaan.”

Echter, Nederland besloot begin maart 2003 tot steun aan de inval in Irak. Lord Robertson maakte op 22 januari 2003 bekend dat hij zou vertrekken health services pharmacy als Navo-baas.

 • Reacties

 • Gert Bierman | 01/02/09 om 16:02

  Deze man zit fout, We weten het allemaal. Hij nam een ongrondwettelijk besluit. Aanvallen mag helemaal niet. Hij doet het toch, We staan er bij en keken er naar. Wat is zo een staat nog waard ? U betaald mee, u bent medeschuldig.

 • Maarten | 02/02/09 om 13:30

  Even opgezocht: 1100 Nederlandse jongens en meisjes in Irak. En als ze er eenmaal zijn dan kunnen we onze jongens en meisjes toch niet laten vallen? Maar eh…. hoe komen onze jongens en meisjes daar IN GODSNAAM?? Ja, dat waren adviseurs, en de missie was een opbouwmissie. Net als Afghanistan. Je semantiek kost mensenlevens, meneer Balkenende.

 • jdk | 04/02/09 om 14:39

  Er is wel meer te vertellen over Balkenende en Irak. Het is schaamteloos terrorisme wat hij en de zijnen in Irak en Afghanistan plegen. Onafhankelijk onderzoek wijst dat uit. Zie hier:
  http://www.jdk.lawyers.nl/onderzoek_Irak.html

 • Ton Nuiten | 04/05/10 om 21:43

  Zeer interessant, dit onafhankelijke onderzoek. Er is dus verschillende malen aangifte gedaan tegen onze minister-president, verschillende politici en partijen.

  Wat onze regering betreft, ben ik van mening dat we die moeten gehoorzamen. Als echter blijkt dat die (zoals door genoemd onderzoek vastgesteld is), zich (mede)schuldig gemaakt heeft aan oorlogsmisdaden, wordt het een ánder verhaal. Dan zou het eens goed zijn dat de verantwoordelijke politici voor een onpartijdig Internationaal Tribunaal gedaagd worden. Vermoedelijk zal dit niet gebeuren. De reden hiervoor is, dat er achter de schermen van ons (tot nu toe) rustige wereldje bepaalde krachten* werkzaam zijn die meer dan genoeg invloed, macht en geld hebben waarmee zij hun “marionetten” uit de wind der belastende verklaringen kunnen houden. Deze lieden hebben een ding goed geleerd en later ook nog eens geperfectioneerd: liegen en misleiden met een stalen en uitgestreken gezicht! Zouden de verantwoordelijke politici en hun “begeleiders”* nu wérkelijk zo gehuiverd hebben bij de eerste nieuwsverslagen betreffende de gruwelijke mishandelingen in de Abuh Graib-gevangenis in Irak? Zouden die wérkelijk teruggeschrokken zijn bij het zien van de gruwelfotos in de kranten en filmbeelden? Wel, als die de leugen zonder enige wroeging kunnen verkondigen, weten we vermoedelijk al het antwoord. En dit is slechts mogelijk omdat zij (gedwongen) aan de leiband van hun “begeleiders” moeten lopen. Inderdaad,”gedwóngen”, zij hébben werkelijk geen ándere keuze; het is: onvoorwaardelijk gehoorzamen aan de wáre “machthebbers” achter de machthebbers, of degradatie op z’n best, of … bedreigingen en als men dan nóg niet “politiek inschikkelijk” wil zijn, de dood! Door de “begeleiders” (die op verschillende websites al ontmaskerd zijn) samen met hun ondergeschikten voor een zoals gezegd, (werkelijk) onpartijdig Tribunaal te brengen en te berechten, zal er tenminste een begin gemaakt kunnen worden, een nieuwe en betere weg in te slaan.
  * “begeleiders” staat hier voor o.a. de Bilderbergers, een exlusieve groep machtige top-bankiers-economen en top-industrieí«len. Het zijn (naast andere geheime organisaties zoals o.a. Skull & Bones) zí­j die bepalen wát onze politici hier én die van de buitenlandse mogendheden (Bush, Cheney en nu Barack Obama) zullen doen en laten. Voor “”krachten” idem dito.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen