Raoul Heertje: 

‘Leon de Winter liegt zich bewust vijftig slagen in de rondte’

Niets slechter voor Israí«l dan ‘dan idioten die achter leugens aan rennen’.

Gelezen: Volkskrant Magazine, 3 januari 2008

Ineens was daar vorige week een uitstekend interview in Volkskrant Magazine met Raoul Heertje vanwege de aanvang van zijn tv-serie voor de VPRO Heerlijk Eerlijk Heertje op televisie en op internet.

Op zijn 18e ging Raoul, afkomstig uit een ‘progressief, joods-socialistisch milieu’ met een ‘blind vertrouwen in Israí«l’, studeren in dit land. Dit stukje gaat erover:

“Ik sprak daar met mensen die zeiden: ‘Natuurlijk hebben wij de Palestijnen eruitgeflikkerd. Dat was een nare eyeopener, Mij was altijd verteld dat de Palestijnen hun dorpen vrijwillig hadden verlaten na een oproep van de Arabische landen.. Wat dit betreft is mijn generatie aan alle kanten besodemieterd.

Israí«l was ten tijde van de stichting helemaal geen leeg land, zoals ons altijd voorgehouden is. Fr woonden al mensen. Een van de grootste leugens was dat Arabieren zouden hebben gezegd: ‘Vertrek even tijdelijk uit Israí«l. Dan sodemieteren wij ondertussen die Joden er wel voor jullie uit: Voor dat verhaal bleek geen enkel bewijs. Pure bullshit. Terwijl ik dat jaren heb geloofd:

En later over de generatie ‘jonge’ Joden die de oorlog niet meemaakte maar Israí«l fanatiek steunt: “Leon de Winter liegt zich bewust vijftig slagen in de rondte, omdat hij een bange man is. Allemaal met de pretentie dat dat goed zou zijn voor Israí«l.

Terwijl voor dat land niets slechter is dan idioten die achter leugens aan rennen. Daar kan ik verschrikkelijk kwaad om worden. Net zoals Gretta Duisenberg een heel slechte pleitbezorger is van de Palestijnse zaak. Die vrouw is gewoon knettergek.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen