Eric Kuijpers (12) 

Hyves-krabbel inzet van kort geding

Eerst schietenEen 25-jarige vrouw schreef op haar besloten Hyves een beschuldiging van pedofilie aan het adres van een op internet bekende advocaat Eric Kuijpers. Deze week trof ze hem in de rechtszaal in Utrecht.

[Aangevuld op 23 december 2008 met commentaar van ‘De Vrienden van Matt’, die zichzelf rectificeerden op 5 januari 2009]

De vrouw uit Zoetermeer, ‘Marií«lle’, had op haar louter voor vrienden beschikbare Hyves-profiel eind oktober een aantal aantijgingen geuit jegens de advocaat (‘Kom maar op Eric Kuijpers ik kan je hebben’), onder meer dat deze eerder wegens pedofilie is veroordeeld. De uiting op het blog kwam ook voor ”˜vrienden van vrienden’ beschikbaar.

Kuijpers zegt via-via op de hoogte te zijn geraakt van de uiting. Dat kwam via ‘vrienden van vrienden’: ene ”˜Janna Tolsma’, een Hyves account van De Vrienden Van Matt. Deze bleek, achteraf, haar niet goed gezind en speelde haar uiting door.

Kuijpers heeft daarop met een fax Hyves alsmede de directieleden gesommeerd om de uiting te verwijderen en de identiteit van Marií«lle te verstrekken. De uiting verdween nog dezelfde dag van Hyves volgens Marií«lle. Volgens Hyves-directeur Raymond Spanjar heeft zijn bedrijf de uiting niet verwijderd maar de persoon zelf.

De ‘Vrienden van Matt’ menen: “Het artikel van Marielle op Hyves heeft daar van 16 oktober tot 21 oktober gestaan en is minstens 16 keer bekeken zoals bijgevoegde screenshot bewijst. Marií«lle liegt dus dat het artikel slechts 15 uur op de website gestaan heeft en 4 keer bekeken is. Ze hoopte waarschijnlijk dat er maar 1 screenshot was van haar artikel. Leugens dus.”

Op 5 januari volgt een nieuwe lezing van de ‘Vrienden van Matt’: Het bericht van Marielle op Hyves is volgens de screenshot “gisteren” geplaatst. Dat was op 19 oktober 2008 om 2:07 en dus niet op 16 oktober zoals per abuis vermeld. Het bericht is 21 oktober ’s ochtends vroeg verwijderd. Dat betekent dat het er tussen de 46 en de 55 uur gestaan heeft. Dat is langer dan 15 uur maar niet zolang als wij in eerste instantie aangaven, waarvoor onze excuses.”

Via een andere weg kreeg Kuijpers de identiteit van de vrouw te pakken. Hij sommeerde haar onder meer te rectificeren. Dat bleef achterwege. Nu vorderde Kuijpers rectificatie en een voorschot op schadevergoeding. Ook deed hij aangifte.

De beschuldiging van pedofilie, aldus Kuijpers, heeft ze ook als reactie gepubliceerd onder artikelen over Kuijpers op internetsites als Nijjij.nl, 925.nl, Leugens.nl en Klokkenluideronline.nl. Kuijpers was en is immers in een aantal zaken verwikkeld met internetpublicaties.

Het betrof de volgende tekst: “”He hallo, weten jullie dan niet dat Eric Kuijpers een veroodeelde pedofiel is ! En dan een rectificatie van de rechtbank ? Schandalig, die man moet zwaar gestraft worden. Zoek dat maar eens goed uit”¦” [SEC]

Marií«lle ontkent dat laatste. Een ander persoon heeft met een gefingeerd e-mail adres met haar naam daarin bij Yahoo.com aangemaakt die reacties gepubliceerd. De meeste ervan waren ook snel verwijderd door de eigenaren of moderatoren. Op sommige plekken staan de uitingen nog, zoals bij Nujij.

‘Marií«lle’ werd bijgestaan door Marjolijn Vissers van MDMV
Advocatuur en Mediation in Utrecht, Kuijpers door zijn vaste kompaan in internetrechtszaken Douglas Harff

Op de achtergrond hiervan speelt, zo beoogde mr. Vissers gisteren, in feite een conflict tussen Kuijpers en Matt Hoorn, een bekende querulant op internet – van ondermeer publicatie Witheet – die wordt bestreden op de haatsite ‘De Vrienden van Matt’. Daar is Kuijpers bij betrokken, zo toonde ze aan. Hij heeft volgens haar kadasterdata van Hoorn verkregen en gepubliceerd op de haatsite. Volgens de advocate is de site bedoeld om Matt Hoorn ”˜helemaal kapot’ te maken

Criminele organisaties

Recent verloor hij met clií«nt Essence Trainingen een zaak gericht tegen een kritische publicatie van Kleintje Muurkrant, ook gepubliceerd op een website van Hoorn. Kuijpers betoogde daarbij dat de makers van de publicaties tezamen een ”˜criminele organisatie’ vormden. Met deze paranoia van Kuijpers veegde de rechtbank in Den Bosch de vloer aan. Ook betichte Kuijpers gisteren Marií«lle van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Ten tijde van de aantijging was Marií«lle de vriendin van Hoorn. Volgens haar advocate hebben de ”˜vrienden van Matt’ het vervolgens ook op haar gemunt wat onder meer tot stalking en verschrikkelijke aantasting van haar privé leven geleid heeft. Daar is ook het 4-jarig dochtertje van de vrouw in betrokken.

Volgens de advocate heeft het gewraakte bericht 15 uur online gestaan op de besloten blog, en is door 4 personen bekeken. Zelf heeft ze de post verwijderd, niet Kujijpers, aldus mr. Visser De door Kuijpers genoemde ernstige gevolgen zag ze niet. Marií«lle had volgens haar al excuses aangeboden aan Kuijpers. Vervolgens is ze volgens mr. Visser door ”˜de vrienden van Matt’ ernstig geí¯ntimideerd om een verklaring voor rectificatie te tekenen. Hetgeen ze weigerde.

Vissers vroeg de president van de rechtbank in Utrecht om Kuijpers terecht te wijzen. Ze zei ook een klacht over hem te gaan indienen wegens intimidatie, machtspel en misbruik van zijn positie als advocaat. Zo overlegde Kuijpers privé mail tussen Marií«lle en haar vader als bewijs in de zaak gisteren. Vissers opende frontaal de aanval op Kuijpers.

Volgens Vissers was Marií«lle tot haar pedofilie-beschuldiging gekomen als gevolg van ”˜tags’ bij een artikel op Webwereld dat handelde over pedofilie, een advocaat en een werkstraf. In de tags werd ”˜kuijpers’ genoemd. De reden was niet duidelijk.

Kuijpers vond dit een ongehoorde methode en vorderde behalve rectificatie ook 10.000 euro schadevergoeding. Hij wilde niet ingaan op een verzoek om commentaar van de kant van Leugens.nl.

Eerder speelde er een strafzaak voor de politierechter van Assen over smaad op een Hyves-profiel. De uitkomst was dat de rechter ook een afgeschermd Hyves-profiel als openbaar beschouwde. Een 31-jarige vrouw uit Bovensmilde die haar ex van pedofilie beschuldigde op haar Hyves-profiel werd veroordeeld omdat iedereen die wordt uitgenodigd en toegevoegd het profiel en toevoegingen kan bekijken en verder verspreiden.

Kuijpers is een bekende in strijd tegen internetpublicaties. Nadat hij een aantal zaken had gewonnen en ook forse vergoedingen kreeg toegewezen, iets waarover een beroep loopt. Ook bond Kuijpers samen met kompaan Douglas Harff de strijd aan met Sociale Databank Nederland en won die voor een deel: de site moest rectificeren van de rechtbank Den Bosch.

 • Reacties

 • De Vrienden Van Matt | 08/01/09 om 14:44

  Marií«lle heeft over bijna alles gelogen tijdens de zitting.

  http://www.devriendenvanmatt.com/index.php/2009/01/08/de-leugens-van-matt-marielle/

  In het artikel op DVVM worden ook enkele van de vele leugens op TeamLeons genoemd, zoals een verwijzing naar een artikel op Webwereld. Het is overigens makkelijker om de waarheden op TeamLeons te vermelden. Die staan daar namelijk niet zoveel.

 • advocaat | 09/01/09 om 23:54

  Uiteindelijk heeft het RECHT in Utrecht gezegevierd,
  kuijpers is ontmaskerd, FASE 2 gaat in werking!
  http://teamleons.wordpress.com/

  ADVOCAAd

 • De Vrienden Van Matt | 12/01/09 om 00:49

  Het recht heeft gezegevierd?

  Marií«lle is veroordeeld wegens onrechtmatige daad, met dwangsommen tot max. € 30.000 voor het geval ze opnieuw een verband legt tussen mr. Kuijpers en pedofilie. Rectificatie en schadevergoeding zijn niet toegewezen omdat het artikel slechts uren op Hyves gestaan heeft, aldus de voorzieningenrechter. De proceskosten worden gedeeld.

  Door goed naar Matt Hoorn te luisteren zijn de rectificatie en schadevergoeding gelukkig voor Marií«lle niet toegewezen maar ze mag wel mooi de helft van de proceskosten betalen. De enigen die hier wat mee gewonnen hebben zijn dus Matt Hoorn en Gerard Kucharek. Wedden dat die niet mee gaan betalen met de proceskosten van Marií«lle.

 • Deurmatt | 17/01/09 om 22:00

  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dat kan je wel zeggen.

  Twee dagen nadat in een voorlopig vonnis alle smaad en laster van Stopkindersex over Martin H. van het Internet af moest, sluit het weblog Teamleons dat direct verbanden onderhoudt met Stopkindersex. Yvonne van Hertum heeft zelf toegegeven bij de rechter dat Leon Vuist en Ad Struyk (twee niet bestaande personen) verantwoordelijk zijn voor Stopkindersex. Zij zijn naar eigen zeggen ook verantwoordelijk voor weblog Teamleons.

  Na de sluiting van het weblog staat er inderdaad geen smaad en laster meer op TeamLeons.

 • Momfer | 25/01/09 om 19:51

  *mompelt* leuke informatie over stopkindersex
  http://www.xanga.com/HalloWijZijnSkS

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen