Klacht tegen Leugens.nl ongegrond 

Koewachter pornoboer – deel 5

We hebben zorgvuldig gepubliceerd, vindt de Raad voor de Journalistiek.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek.

Het was op Leugens.nl enige tijd stil rond onze pornoboer die zichzelf schaarde in de categorie filmmakers als Alfred Hitchcock. Dat had een goede reden: een zaak die hij tegen leugens.nl aanspande bij de Raad voor de Journalistiek. Nu is er de uitspraak, in ons voordeel.

Bovenal hebben we de Koewachter pornoboer eindelijk eens kunnen ontmoeten en spreken, gedurende de zitting. Dat was een ervaring op zich: nog zelden een persoon binnen een half uur zo vaak tegenstrijdige uitspraken horen doen als Frans van der Hulst tijdens de zitting in Amsterdam. Genoeg stof voor een aardige aflevering op Leugens.nl

De mooiste was de herhaaldelijke uiting dat hij geen porno maakte. Bewijs van onze kant met een aantal webpagina’s die niets te raden overlieten was voldoende om dat te weerleggen.

Dat wapperde de advocaat van Van der Hulst met een papier dat 3Fall Productions, het bedrijf dat we aantroffen bij de kamer van Koophandel in Spanje, al een tijd niet meer op naam zou staan van zijn vrouw Willy Fossen. We zouden oude data hebben ontvangen uit Spanje. Maar de databank staat real-time online en de publicatie was juist.

Nog steeds wil Leugens.nl het echtpaar Van der Hulst graag aan het woord laten. Misschien komt het er nog van. We twijfelen nog wel even over publicatie van zijn foto, in verband met mogelijk portretrecht. Maar het is in elk geval niet onjuist om naar zijn foto te verwijzen.

Nu dan, for the record, het oordeel van de Raad voor de Journalistiek. We vervangen hier, om het toegankelijker te maken, ‘klager’ door Van der Hulst en ‘verweerders’ door Leugens.nl.

Van der Hulst heeft gesteld dat Leugens.nl onjuist, tendentieus en onnodig grievend over hem heeft bericht, zonder toepassing van wederhoor, en daarbij zijn privacy disproportioneel heeft geschaad.

Uit hetgeen Van der Hulst heeft aangevoerd, maakt de Raad op dat Van der Hulst er met name bezwaar tegen heeft dat hij in verband is gebracht met een moordzaak en met de productie c.q. exploitatie van pornografische websites.

Van der Hulst heeft erkend dat in de rechtszaak betreffende de moord op de Britse Jane Longhurst de website hangingbitches.com met die moord in verband is gebracht. Voorts staat vast dat die website ten tijde van de moord eigendom was van de vennootschap 3Fall Productions B.V. en dat Van der Hulst in ieder geval destijds bij die vennootschap nauw betrokken was.

Verder heeft Van der Hulst erkend dat ten gevolge van de moordzaak c.q. de berichtgeving daarover in de Britse media creditcardmaatschappijen hun medewerking aan betalingen voor het bezoeken van de websites van 3Fall Productions hebben gestaakt.

Van der Hulst heeft voorts erkend dat hij c.q. 3Fall Productions websites exploiteert in – aldus Van der Hulst – het genre horror, waarbij licht erotische beelden zijn te zien. De Raad acht het aannemelijk dat het gemiddelde publiek die websites als ”˜pornografisch’ zal bestempelen.

Naar het oordeel van de Raad is het dan ook niet journalistiek onaanvaardbaar om de websites als zodanig aan te duiden en Van der Hulst met pornografie in verband te brengen.

Gelet op het voorgaande acht de Raad geen grond aanwezig voor de conclusie dat Leugens.nl zonder deugdelijke grondslag beschuldigingen aan het adres van Van der Hulst heeft gepubliceerd c.q. ter zake onjuist en tendentieus over Van der Hulst heeft bericht.

Ook anderszins is niet gebleken dat de berichtgeving relevante onjuistheden bevat. Evenmin is de indruk gewekt dat Van der Hulst persoonlijk te maken heeft gehad met de moord op Jane Longhurst.

Dat Van der Hulst de publicaties als onnodig grievend heeft ervaren, is voorts onvoldoende voor de conclusie dat Leugens.nl jegens Van der Hulst journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. Objectief bezien is geen sprake van berichtgeving door Leugens.nl die zodanig nodeloos grievend is dat daarmee de grenzen van de journalistieke ethiek zouden zijn overschreden”¦

”¦Hoewel het beter zou zijn geweest indien Leugens.nl voorafgaand aan de eerste publicatie contact met Van der Hulst had opgenomen, heeft zij wel in die publicatie de reactie van Van der Hulst weergegeven zoals die dezelfde dag in De Telegraaf is opgenomen en waarin Van der Hulst de kern van de beschuldigingen aan zijn adres weerspreekt.

Daarna hebben Leugens.nl Van der Hulst herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld zijn visie op de kwestie te geven, hetgeen Van der Hulst evenwel heeft geweigerd. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel dat Leugens.nl ook op dit punt niet ontoelaatbaar heeft gehandeld”¦

”¦In het onderhavige geval is over Van der Hulst bericht vanwege zijn activiteiten voor de vennootschap 3Fall Productions – die ten tijde van de moord op Jane Longhurst eigenaar was van de website hangingbitches.com – en zijn activiteiten als exploitant van met hangingbitches.com vergelijkbare websites. Van der Hulst heeft bovendien erkend dat hij zich destijds als woordvoerder van die website heeft opgeworpen.

Het gaat hier om een bedrijfsmatige uitoefening van zakelijke activiteiten die op zichzelf (in ieder geval in Nederland) legaal zijn. In de openbare registers van de (Spaanse) Kamer van Koophandel is de vrouw van Van der Hulst vermeld (geweest) als de eigenaar van 3Fall Productions.

In het licht van voornoemde omstandigheden is de publicatie van de persoonlijke gegevens van Van der Hulst en van zijn portret functioneel en journalistiek relevant. Naar het oordeel van de Raad is geen sprake van een disproportionele inbreuk op Van der Hulsts privacy.

Mede gelet op de omstandigheid dat Leugens.nl met de onderhavige publicaties discussie heeft willen uitlokken over een maatschappelijk relevant onderwerp als de aanvaardbaarheid van gewelddadige pornografische websites, leidt het voorgaande tot de slotsom dat Leugens.nl geen grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is.

 • Reacties

 • Luuk | 17/12/08 om 13:32

  Gefeliciteerd!

 • gertjan | 18/12/08 om 01:07

  Inderdaad gefeliciteerd!

 • Bart | 24/12/08 om 02:03

  Als long time lezer moet ik nu wel even reageren: Wat nu als lemmingen lopen roepen: “gefeliciteerd”? What’s next? Eén verplicht lidmaatschap van de SGP? Controle of de vulling van de boterham ’s ochtends wel verantwoord is? Lijfstraffen omdat het merendeel anders denkt dan de minderheid? Ik was in de veronderstelling dat de heksenjacht uitgestorven was? Maar nee hoor….

  Peter “onze hulp in bange dagen” gaat wel even bepalen wat voor onze tere kinderzieltjes verantwoord is en probeert zo veel mogelijk namen te noemen i.v.m. indexering. Ik zie nog net niet marijnissen aan zijn zijde staan…

  Chapeau Peter! Mijn bookmark is vanaf heden gedelete. Je was al een “no-go” op google (o.a.: http://www.hatchoo.com/peter/index.html ) , maar het knappe is dat je het met je riool-journalistiek ook nog waar maakt ook!

 • Peter Olsthoorn | 01/01/09 om 16:19

  @Bart.
  Wat een aardige reactie. Je bent het met veel andere lezers niet eens met mijn aandacht voor de Koewachter pornoboer. Daar kan ik best inkomen. Maar wat de SGP doet is transparant dus mogen leven en werk van de K.p. toch ook helder zijn? Verdedig dat familiebedrijf dan in plaats van weg te lopen en de boodschapper de schuld te geven. Toch?

 • Marcel | 07/01/09 om 11:23

  Leuk om te reageren op iemand als het stukje door Peter Olsthoorn wordt afgehaald.
  Kan je geen kritiek verdragen Peter?

  Marcel

 • bart | 12/01/09 om 18:33

  @Peter

  Als je nu een geloofsrichting zou uitdragen, dan zou ik de plaat voor je kop nog wel kunnen begrijpen.

  Wat wil je nu bereiken? Dat je gelijk hebt gekregen van de Raad van Journalistiek, waar je nota bene ZELF onderdeel van bent? Chapeau! Knap hoor…..

  Dat je probeert goedkoop te scoren door iemands naam maar lekker veel te vermelden – onder het motto: leesbaarheid – maar ondertussen donders goed weet dat het je alleen maar om google indexering te doen is?

  Ik heb niets met de K.p., maar heb wel wat met objectieve en informatieve berichtgeving. In mijn ogen voldoe je aan geen van beide en ben je geen drol waard meer met je site.

  Laat riool journalistiek maar over aan andere media…. die kunnen dat veel beter dan jij kan.

 • herodus | 29/10/09 om 03:16

  HIER Dé Grote Bron van í€lle Kinder porno en Leed !

  Ja Dát Klopt omdat de gehele wetgever een meinedige leugenaar ,genocidepleger,Kinder verkrachter,verkrachter,plunderaar,terrorist , en staatsterrorisme bedrijft en bedreven heeft!
  í‰n al sinds begin 1960 in handen van de Kinder verkrachtende , corrumperende , afpersende , chanterende israelietenclans!

  In 1987 Maakte Ik al Mee hoe een Bewezen Leugenaar officier door rechter francke te Haarlem , binnen twee Maanden tot rechter werd bevorderd!
  En omdat Ik de Leugen had Vast gesteld en Medegedeeld, door mr. francke( een jood) en hoofdinspecteur joop smeets werd verkracht ,in elkaar geslagen , in Mijn Mond gescheten,met de Dood bedreigd,met verbanning bedreigd!
  Daarna op instigatie van francke , toe Ik nog even Hoopte daar Aangifte van verkrachting en bedreigingen te Kunnen Doen , op het hoofdburo van politie te Haarlem , door een Autochtone hoofdagent bijvoorbaat met doodschieten en het bedenken van een bijpassende verklaring , werd bedreigd , Tja Dat was het einde van Alle Mogelijkheden!
  De liegende officier moest en zou beschermd worden , een wel mogelijk joods clanlid!!!

  Kijk Maar wat die verder nog met Je Kinderen doen!!!

  http://airvd.wordpress.com/2008/11/23/crimineel-pedonetwerk-in-nederland/

  [http://www.stopkinderpornonu.org/?p=1104&cpage=1#comment-654

  http://www.stopkinderpornonu.org/?p=3508#commen

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen