Liegen met beschadiging van kinderen 

Valse beschuldigingen door ex’en

Beschuldigingen van kindermisbruik na een echtscheiding zijn vrijwel altijd gelogen.

Gelezen: Onderzoeksrapport, Volkskrant achtergrond

Nu is er dan het ‘Onderzoeksrapport ‘Misbruik, misleiding en misverstanden’, van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Deze beoordeelt complexe, twijfelachtige politiedossiers.

Belangrijke uitkomst voor de vele ex’en (vooral vaders) die vals beschuldigd zijn, niet enkel van misbruik maar ook van geweld. Vaak zwijgen ze omdat elk woord eraan besteed meer goed dan kwaad doet. Het ‘waar rook is, is vuur’ beheerst vaak hun bejegening. Ze leven in een hel, zien hun kinderen veelal niet die worden meegesleept in de leugen door de moeder.

Strafdossiers zijn bestudeerd van 42 zedenzaken die zijn begonnen na een echtscheiding en adviezen uitgebracht aan officieren van justitie. In 95 procent van deze zaken is het stopzetten van vervolging geadviseerd wegens ‘onvoldoende aanwijzingen’ voor misbruik:

86 procent ‘tegenstrijdigheden, onjuistheden, onmogelijkheden, ernstige tekortkomingen’ en bij 9 procent was nader onderzoek zinloos.

Het rapport verhaalt van een aantalvoorbeelden van leugens van moeders en het blijkt dat uiteindelijk kinderen het slachtoffer zijn. Hulpverleners leven van dit soort klachten en zijn vaak niet kritisch. Een paar voorbeelden:

 • “Een moeder doet aangifte van seksueel misbruik van haar drie jonge kinderen (drie, vijf en zes jaar) door haar ex-man. Moeder heeft sinds de scheiding al meerdere keren aangifte van ontucht gedaan, ook tegen opa van vaderszijde. De Raad voor de Kinderbescherming constateert dat moeder gefixeerd lijkt te zijn op het misbruikverhaal en daarmee de kinderen ongeremd belast.”
 • “Een gescheiden vrouw doet voor de tweede keer aangifte van seksueel misbruik van haar zoons (twaalf en tien jaar) door hun vader. De aangifte die ze twee jaar daarvoor deed met betrekking tot misbruik en mishandeling is geí«indigd in een sepot wegens gebrek aan bewijs. Vader heeft de kinderen twee jaar niet gezien en procedeert om een omgangsregeling te krijgen. Alle kinderen zijn in therapie.”
 • “Moeder beschuldigt haar ex-man van seksueel misbruik van hun destijds driejarige dochter en doet tevens aangifte van bedreiging”¦Over moeder wordt door getuigen gezegd dat ze liegt en manipuleert, dat ze het kind geen structuur biedt, dat ze het niet accepteert dat vader zich met haar opvoeding bemoeit, dat ze ex-partners tegen elkaar opzet, dat ze in 2004 aangifte van verkrachting heeft gedaan [vermoedelijk tegen haar ex-man, maar in haar huidige aangifte zegt ze hier niets over], dat ze in 1998 aangifte heeft gedaan tegen een andere man vanwege seksueel misbruik en stalking, dat ze in een gesticht thuishoort.”
 • Moeder beschuldigt haar (ex)vriend van seksueel misbruik van haar dochter (elf jaar ten tijde van de aangifte). Ze vermoedt namelijk dat haar dochter wordt misbruikt en de enige die daarvoor in aanmerking komt is haar (ex)vriend”¦In het verleden heeft moeder ook anderen beschuldigd van seksueel misbruik, te weten een medewerker van de peuterspeelzaal en oma van vaderszijde. Moeder bezoekt regelmatig hulpverleners met het meisje”¦De dochter is civielrechtelijk onder toezicht gesteld.”\

Het rapport gaat ook over valse beschuldigingen van misbruik in de hulpverlening. Daarover later meer.

 • Reacties

 • Jos Aalders | 24/09/15 om 14:29

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1724282/2005/01/07/Tot-het-uiterste-getergd.dhtml

 • anomiem | 18/10/15 om 12:03

  Ik heb ondertussen deze hele pagina gelezen. Het is ook mijn verhaal en wat de schrijvers is overkomen is mij ook overkomen. Bij mij rijst de vraag dan ook: wat is de oorzaak/motivatie van deze ouders om zich zo te gedragen en zelfs misbruik beschuldigingen te uiten? Gezien het feit dat veel van de verhalen erg veel op elkaar lijken zou je de vraag kunnen stellen wat de gemeenschappelijke deler van deze vrouwen (en enkele mannen) is? Is het haat vanwege een mislukt huwelijk, hun eigen belang vooropstellen, rancune of teleurgesteld in zichzelf? Hebben deze vrouwen een verleden? Misschien overeenkomstige karakter eigenschappen?. Hopelijk wordt DAAR eens onderzoek naar gedaan om zodoende voor ons wat meer inzicht te krijgen.

 • Brunssum | 09/12/16 om 21:13

  Moeder is in scheiding in 1996, Vader heeft snel al een vriendin.
  1996 doet zij, haar ex-man “P” van misbruik beschuldigen, van zij dochter, bij huisarts en jeugdzorg. Zij onderzoeken het 5 – 6 jarige kind.
  Mevrouwtje hertrouwd 2 jaar later!
  In 2003 staat zij wederom bij de huisarts/ jeugdzorg .
  Nu laat zij het kind weer onderzoeken! Deze keer beschuldigd zij de huidige man van misbruik, van hetzelfde kind!!

  Uit rechtbank gegevens ( jaar 2009 )blijkt uit huisarts brieven, dat moeder destructief gedrag vertoont in 2003.
  Wederom was de moeder vóór de echtscheiding bezig met misbruik. Na de echtscheiding , twee jaar later gaat zij weer bij die man inwonen( die man,ik dus,wist van niets). Na 1,5 jaar heb ik snel gezien, zij maakt valse beschuldiging naar mij toe. Ik vond dat zij mocht gaan! Kort erna worden wilde verhalen verteld. Zij! Verteld het stiefkind dat ik mijn dochter heb misbruikt. Het stiefkind 15 jaar. Doet zogenaamd aangifte. Politie doet niet aan onderzoek ! Niet aan waarheidsvinding , geen huisartsonderzoek. Toen kwamen er twee verhalen bij. Van personen welke geheel niet kloppen wat later ook is gebleken en Prof Horselenberg het ook benoemd. Partijen spreken niet naar waarheid staat in het onderzoek. Na één maand werk ik vrij gelaten met een voorwaardenlijst. 3 jaar later vrijgesproken,6 maanden de schadevergoeding voor 40 dagen vastzitten. Mijn dochter( toen 8, niet meer gezien/ gesproken. De omgangsregels voor een rechter tot stand brengen lukt niet, omdat ik met die ex niet kan praten ( ik vermoord ze-gedachten zijn hoog) de rechter/ kinderbescherming geven aan geen omgang. Nu is het jaar 2016. Mijn dochter extreem beïnvloed en wenst mij dood. Dit is voor mij voldoende informatie voor de volgende stappen die gaan volgen

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen