Raad voor de Journalistiek: 

GeenStijl-klacht tegen Volkskrant ongegrond

Generaliserende kop boven artikel mag wel.

Gelezen: Uitspraak Raad voor Journalistiek

Directeur Dominique Weesie (foto) van GS Media BV (GeenStijl) tegen de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes

GeenStijl beledigd, zo schreven we eerder. Weesie meende dat dat sprake was van tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos grievende berichtgeving.

“Volgens klaagster is het artikel gebaseerd op een publicatie in de Korpskrant van de politie Haaglanden, maar daarin wordt met geen woord gerept over de zogenaamde GeenStijlgeneratie. Klaagster meent dat zij en haar achterban – die overigens bestaat uit 18-plussers, die voornamelijk hoog opgeleid zijn – ten onrechte zijn gekoppeld aan het bedreigen van politici”¦

”¦Verweerder stelt dat nergens is vermeld dat de achterban van klaagster massaal politici zou bedreigen. Wel is een link gelegd tussen het ongeremd en anoniem agressie uiten in een in een opwelling verstuurde e-mail enerzijds, en de nieuwe standaard in het sociale verkeer die door websites als GeenStijl is gevestigd anderzijds. Er zijn veel websites die op dezelfde manier te werk gaan, maar GeenStijl geniet de breedste bekendheid en heeft de werkwijze geperfectioneerd.”

De klacht is afgewezen want het is “journalistiek gebruikelijk dat een artikel in de kop scherp wordt aangezet”¦Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de in de kop en tekst gebruikte term ”˜GeenStijlgeneratie’ een omschrijving behelst van een groep personen die – zoals in het artikel is vermeld – ”˜gewend is primair te reageren op alles wat onwelgevallig is’ en dat daarmee niet specifiek is gedoeld op (de achterban van) GeenStijl.”

GeenStijl is het niet eens met de uitspraak.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen