Openbaar Ministerie gaat er hard in 

‘Informant van De Telegraaf liegt’

Justitie opent aanval op bron van misdaadverslaggevers.

Gelezen: bericht OM

De stoffelijke resten van Wendy (41) en dochter Joyce Videler (14) zijn vorige maand op Isla Margarita aangetroffen. Ze bleken te zijn vermoord. De misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Bart Olmer hadden een goede informant.

Uit De Telegraaf deze week:

“De Koninklijke Marechaussee en het openbaar ministerie in Nederland waren nauwkeurig geí¯nformeerd over de aanstaande moord”¦Een criminele informant waarschuwde twee rechercheurs van de Koninklijke marechaussee 48 uur voordat de slachtoffers op het Venezolaanse eiland spoorloos verdwenen”¦

Volgens de informant, met wie deze krant de afgelopen weken intensief contact had, verzuimde justitie tijdig in te grijpen”¦”De rechercheurs met wie ik contact had waren wel van goede wil. Zij zagen de ernst van de situatie in. Maar zij kregen van de officier van justitie geen toestemming om rechtstreeks contact op te nemen met de familie Videler of de Venezolaanse autoriteiten.”

Justitie bevestigt dit verhaal gedeeltelijk, maar spreekt toch van ‘liegen’: “Wat klopt is dat er bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de Koninklijke Marechaussee ( KMar) te Schiphol in de maand juli 2007 informatie is binnengekomen dat een criminele groepering op het eiland Isla Margarita het had voorzien op Wendy en Arthur Videler. Gelet op de aard van de ontvangen informatie is besloten dat zij moesten worden gewaarschuwd.

Door een liaison-officer van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is op 25 juli 2007 telefonisch contact opgenomen met de familie Videler. In eerste instantie kreeg hij Arthur Videler aan de lijn. Arthur Videler is toen te kennen gegeven dat er sprake was van “een serieuze dreiging tegen het leven van hemzelf en een vrouw genaamd Wendy en dat deze dreiging afkomstig zou zijn van een groep criminelen op Isla Margarita”. Voorts is door de liaison nog aangegeven dat de dreiging als zeer serieus werd ingeschat.

Kort daarna is de betreffende liaison- officer nog gebeld door Wendy Videler die kennelijk wilde verifií«ren of de persoon die met haar man had gebeld daadwerkelijk voor de KLPD werkte. Zij is toen ook zelf geí¯nformeerd over de bestaande dreiging.

Op 15 augustus 2007 kwam bij de CIE te Schiphol informatie binnen dat Wendy door de betreffende groep criminelen zou worden aangepakt als ze niet zou betalen. Dit was -zo kort na de eerste waarschuwing- geen zodanig nieuwe informatie dat Wendy en Arthur andermaal dienden te worden gewaarschuwd.

De stelling dat er in de periode tussen 25 juli 2007 en 20 augustus 2007, de dag waarop Wendy Videler en haar dochter Joyce vermoedelijk zijn verdwenen, gedetailleerde informatie zou zijn binnengekomen over een op handen zijnde moordaanslag op Wendy is gelogen. Evenmin is informatie ontvangen dat de groep criminelen ook haar minderjarige dochter zou aanpakken.

De stelling van de ‘informant’ van De Telegraaf dat rechercheurs van de CIE door justitie, waarmee dan wordt bedoeld het Openbaar Ministerie (OM) te Haarlem, zouden zijn tegengehouden om de familie Videler andermaal te waarschuwen, is absoluut onjuist.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen