Leugensjournaal 50: 

Majesteit

Jan Mulder betrapt haar en Jan Peter B. op leugens. Heeft hij gelijk?

Zo doe je dat volgens een lezer van Leugens.nl: Jan Mulder beschuldigt de koningin van twee leugens in de Troonrede:

1: “Kinderopvang blijft aantrekkelijk voor ouders die betaalde arbeid verrichten.”

Een leugen volgens Mulder. Dit is in al z’n simpelheid geen leugen: zolang er vraag blijft naar kinderopvang zijn er kennelijk ouders die dit aantrekkelijk vinden. En het ging om de vraag of de ene helft van Nederland meebetaalt voor de andere helft die kinderen naar de opvang brengt.

2: “De regering wil de zorg zo organiseren dat mensen met een chronische aandoening deze dicht bij huis ontvangen. Patií«nten krijgen meer inzicht in de kwaliteit die geboden wordt.”

Een nog hardere leugen volgens Mulder: immers, de allerzwaksten leveren in, onder meer: “De meest kwetsbare groep van chronisch zieken en gehandicapten blijft bij het centrum-linkse kabinet niet buiten schot. Mensen met hoge zorguitgaven voelen de ingreep in de fiscale ziektekostenaftrek direct in hun portemonnee.”

Majesteit liegt hier niet op gezag van Balkenende, maar zou dus de waarheid verzwijgen: het ziet er niet leuker uit voor de chronisch zieken. Is dat juist?

Maar lezen we door in het artikel in NRC: “De kosten van de oude regeling voor buitengewone uitgaven ziektekosten (BU) rijzen volgens het kabinet de pan uit nu 6,4 miljoen mensen er gebruik van maken. De afgelopen jaren hebben veel Nederlanders de aftrekpost ontdekt en dure brillen of kosten om een adoptiekind in het buitenland op te halen gedeclareerd.”

Dat is andere koek: het gaat hier niet om allerzwaksten, maar om de helft van de Nederlanders die zich daar onder schaart en daarmee de echt ‘allerzwaksten’ in problemen brengen. Liegt nu Jan Mulder?

We begaven ons niet in het politieke mijnenveld van leugens rond de Miljoenennota en Troonrede. Het zou overigens wel de moeite waard zijn uit te zoeken wat Mejesteit in al haar troonredes tot nu toe, met terugwerkende kracht, heeft moeten jokken in opdracht van de regering.

Dat brengt ons op een andere vraag: Moet eigenlijk zo’n Troonrede in plaats van een blik vooruit niet (ook) een afrekening zijn van het afgelopen jaar. Wat heeft het kabinet van de beloften waargemaakt?

(Overigens: doet de regering het nu echt zo slecht als de grote meerderheid van het volk meent?)

 • Reacties

 • rob | 21/09/08 om 19:51

  voor wat betreft je vraag of de Troonrede niet ook een afrekening moet zijn van het afgelopen jaar, hebben we daar al iets ander vermakelijks voor: Woensdag gehaktdag, waarin elk departement met de billen bloot moet.

  en je vraag of de regering het echt zo slecht doet: als ze er in zou slagen om al die rare suggesties te ontzenuwen, dan zou blijken dat het echt niet zo slecht gaat.
  Voorbeeld: de suggestie wordt gewekt dat gastouders maar € 2,50/uur krijgen. Zij zijn echter kleine zelfstandigen die zelf hun tarief mogen bepalen. De klienten krijgen een tegemoetkoming van €2,50 of € 4,–. En van wie komt die suggestie? van de gastouderbureau’s die moeten verdwijnen..
  Ander voorbeeld: volgens de beruchte koopkrachtplaatjes zouden juist de minima, aow’ers en uitkeringsgerechtigden er in koopkracht achteruit gaan. Niemand vertelt echter hoe die plaatjes worden berekend, al deed Bos wel een poging. Ik hoor tot de categorie uitkeringsgerechtigden, maar ik ga nooit met het vliegtuig. Ik ga zelfs zelden met vakantie, en ik denk dat dat voor vele minima, etc. geldt. Toch worden die kosten in het plaatje meegenomen. Maar dat vertellen mw. Kant en dhr. Rutte niet…

  Het zal wel ijdele hoop zijn dat we een echte discussie krijgen ipv elkaar zinloos om de oren te slaan met halve waarheden en hele leugens

 • Karel | 22/09/08 om 08:17

  Het antwoord op de vraag of de ene helft van Nederland meebetaalt voor de andere helft die kinderen naar de opvang brengt. Moet natuurlijk een volmondig JA zijn.

  Het zijn tenslotte die kinderen, die nu naar de kinderopvang gaan, die later OOK voor de mensen moeten zorgen die zelf geen kinderen hebben.

 • Ton Nuiten | 05/10/08 om 11:36

  Of Hare Majesteit heeft moeten “jokken” in opdracht van de regering is nog niet zo zeker. Diegenen die het boek “De ware geschiedenis vande Bilderberg-Conferentie” van Daniel Estulin gelezen hen andere vergelijkbare werken gelezen hebben, weten inmiddels dat Hare Majesteit deel uitmaakt van het Bilderberg-genootschap. Onder de overige leden van deze club bevinden zich eveneens politieke en industrií«le hoogwaardigheidsbekleders uit de Verenigde Staten, Groot-Brittanje, Frankrijk etc. En het zijn zij die de economische en politieke positie van niet alleen Europa maar ook van landen daarbuiten bepalen. Koningin Beatrix zal dus niet gejokt hebben omdat de Nederlandse regering maar omdat de overige leden van de Orde dit wenselijk achtten. Daarnaast zijn vele zo niet alle leden van Bilderberg tevens lid van o.a. de “Counsel of Foreign Relations” (CFR – Raad voor Buitenlandse betrekkingen.) Hoewel de ledenlijsten van de CFR vrij toegankelijk zijn en zo de indruk gewekt wordt dat het wat al die geheimzinnigdoenerij allemaal wel mee schijnt te vallen, wordt datgene wat er tijdens de vergaderingen besproken wordt, angstvallig geheim gehouden. Vanaf president Ike Eisen hower is elke opeenvolgende Amerikaanse president lid geweest van de Orde. Ook de voormalige Premier van Engeland, Tony Blair en vele Engelse ministers vallen hieronder. Ook de Canadese Premier Pierre Trudeau is/was lid. Ook diegenen die bepalen wat we via de gevestigde media aan “nieuws” voorgeschoteld krijgen zoals mediamoguls David Rockefeller, Conrad Black (die in het verleden o.a. de “Jerusalem Post” en “The National Post” (canada) onder zijn beheer had), Edgar Bronfman, Rupert Murdoch, Summer Redstone (Viacom), Richard Perle (bijgenaamd “Prins der Duisternis” en Henry Kissinger maken hier deel van uit. (1) (By the way: het waren de twee laatstgenoemden die samen met Paul Wolfesohn, David Christol en de voormalige Premier van Israí«l, Arií«l Sharon die de voornaamste aanstichters waren tot de gruwelijke Iraq-oorlog (2) En het zijn zij die samen met anderen de Bilderberg-groep geheim hebben weten te houden. En áls er desondanks alles tóch iets over naar buiten komt dankzij de schaarse en oppevlakkige nieuwsartikelen in de bladen of over de televisie, dan wordt de club neergezet als een onschuldige broederschap bestaande uit vooraanstaande personen die slechts ter ontspanning bij elkaar komen. De vraag is dan natuurlijk wél waarom al die Conferenties vergezeld gaan van de zwaarste en meest extreme veiligheidsmaatregelen. En wanneer er toch slechts onschuldige zaken besproken worden, waarom wordt er hier dan niets over naar buiten gebracht? Nee, Beatrix kan dan wel gejokt hebben maar dit zal zij zoals al aangegeven, niet gedaan hebben omdat onze eigen Nederlandse regering dit van haar verlangde. En vóórdat we misschien mochten zeggen dat dit “allemaal niet waar is” en dat dit toch allemaal maar “complot-theorieí«n” zijn, zou het misschien tóch een goed idee zijn om eens aandacht te schenken aan wat al die “complot-theoristen” hierover te zeggen en te schrijven hebben.

  (1) “De ware geschiedenis van de Bilderberg-Conferentie” By Daniel Estulin, Kosmos – Z&K Uitgevers Utrecht/Antwerpen 2007

  (2) “The High Priests of War; The secret history of How America’s “Neo-Conservative” Trotskyites Came to Power and Orchrestated the War Against Iraq as the First step in Their Drive for Global Empire” by Michaels Collins Pipier, Thirth Printing: August 2004, American Free Press.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen