Weer zwaktes Commissie-Veerman blootgelegd 

Dijkenlobby IV

Niveau IJsselmeer moet urgent met 150 centimeter omhoog. Maar op grond waarvan?

Gelezen: NRC Handelsblad, Wetenschap 14 september 2008

Op grond van het klimaatrapport van het IPCC zet ook wetenschapsredacteur Karel Knip van NRC vraagtekens bij het advies van de Deltacommissie. Net als wetenschappers in de Volkskrant deden.

Knip over de voorspellingen en daaraan gekoppelde urgentie om maatregelen te nemen: “De commissie geeft niet aan hoe waarschijnlijk het is dat dit ook allemaal gaat gebeuren. Ook in de onderliggende studies (die nog niet zijn gepubliceerd) ontbreekt ook een kansberekening. De uitspraken van de Deltacommissie zijn daardoor een feite een expert judgement waartegen de leek en de parlementarií«r geen verweer heeft.”

Er is veel onzekerheid. De klimaatontwikkeling in Nederland verloopt niet volgens de modellen die het KNMI hanteert. De vraag is of de modellen volstaan voor bijvoorbeeld de aanvoer van water met de Rijn.

De Deltacommissie gat er voetstoots van uit dat vooral de zomeraanvoer als gevolg van droogte te kort zal schieten. Dus is het voor de langbouw nodig dat het waterniveau voor het IJsselmeer.

De commissie roept ook dat er een verzwaring moet komen van de rivierdijken. Want de maximum afvoer wordt veel hoger. Die was tot op heden 12.000 kubieke meter per seconde. Maar die wordt 17.000 m3/s met een kans van één keer per eeuw. Dan wordt er 21.500 m3/s verwacht met een kans van eens per 1.250 jaar. Dat laatste is de basis voor dijkverhoging.

Het lijkt allemaal heel wetenschappelijk, maar is in feite veel natte vingerwerk. Knip: “De vraag die liggen blijft: waarom heeft Nederland zo’n haast met de aanpassingen aan de klimaatverandering.”

  • Reacties

  • Vibie | 17/09/08 om 17:20

    Gewoon lekker niks doen, Dood gaan is vele malen goedkoper dat die dijken te verhogen

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen