Chef-jurist dekt de geheime operaties 

Dick Cheney en het afluisterschandaal

De vice-president en wapenhandelaar zette de waarheid kordaat naar zijn hand.

Gelezen: Newsweek, Washington Post

Washington Post-redacteur Barton Gellman ontmaskert Cheney en zijn staf als notoire leugenaars en manipulators. De vice-president heeft al een blazoen met één van de meest criminele machthebbers ooit in de VS.

Geheime dienst NSA had vanaf 2001 het geheime en inmiddels veroordeelde afluisterprogramma uitgevoerd in opdracht van Bush en Cheney. Cheney zei aldoor dat de zaak van het nationale afluisteren, voor het eerst uitgevoerd in de VS, wettelijk gedekt was.

Dat was een leugen. In december 2003 kwamen de NSA-juristen Joel Brenner en Vito Potenza tot die conclusie hoe de besluitvorming in elkaar stak. Elke 45 dagen gaf president Bush een ‘oorlogsorder’ af om het afluisteren voort te zetten.

Immers, de VS was in oorlog met Al-Quaida en had dus het volste recht om de eigen bevolking ook af te luisteren op zoek naar verdachte elementen. Maar die order kwam niet van Bush, maar van het kantoor van Cheney, om precies te zijn van zijn jurist en rechterhand David Addington. Hij werd bijgestaan door onder meer John Yoo, bekend van het goedpraten van het martelprogramma van Bush. Addington is een meester gebleken in het breken van verzet tegen onwettige maatregelen en handelingen.

In Newsweek komt dezelfde Addington naar voren als een hoofdpersoon in een zaak om te voorkomen dat Cheney en zijn staf aan een controle zouden onderworpen omtrent het goed omgaan met geheime informatie. Addington hield dat tegen met de opmerking dat Cheney niet tot het officií«le uitvoerende bestuur hoorde en als officií«le taak louter het voorzitterschap van de Senaat had. Een creatieve leugen.

Toen de onderzoekschef in deze zaak, ene William Leonard, doordreef, dreigde Addington dat zijn eenheid en functie opgeheven zouden worden.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen