Raad voor de Journalistiek: 

Wegjorissen reacties geen enkel probleem

Onwelgevallige meningen mogen er zonder pardon of toelichting af. De eigenaar van de site is de baas.


Gelezen: Volkskrant

De Raad voor de Journalistiek zelf kwam er nog niet aan toe, maar de Volkskrant publiceert een voor haar gunstig uitgevallen uitspraak: de krant mag, net als met ingezonden brieven, naar eigen welbevinden reacties verwijderen.

De meeste sites hebben ‘spelregels’ voor reacties, ook de Volkskrant. Maar die mogen ze zelf interpreteren. In dit geval ging het om een lezer die buitenlandcommentator Paul Brill diverse keren een ‘Israí«l-lobbyist’ noemde. Met ook kritiek op de krant zelf: “U laat uw zich als ”˜onafhankelijk’ afficherende krant misbruiken voor belangenbehartiging en zelfs pure agitprop.”

De krant nam zijn commentator in bescherming: Het in twijfel trekken van de integriteit van haar journalist door hem zonder deugdelijk bewijs een lobbyist te noemen, is ”˜beledigend’.

De ‘reaguurder’ die dit schreef was Robert van Waning. Hij stapte naar de Raad voor de Journalistiek met een klacht. Van Waning vindt het kwalijk dat het verwijderen zonder waarschuwing plaatsgreep en hij niet de mogelijkheid kreeg om zijn tekst aan te passen.

Het ‘wegjorissen’ (term van GeenStijl) vindt Van Waning in dit geval ook ongrondwettelijk en in strijd met het universele recht op vrijheid van meningsuiting. Hij meent dat zijn mening niet de spelregels schond maar louter op basis van onwelgevalligheid door de Volkskrant is verwijderd. Hij gaat verder: ook zeuren, domme opmerkingen, beledigingen en onredelijke beschuldigingen verdienen plaatsing. Degene die ze uit diskwalificeert zichzelf immers

Met verwijdering ontstaat volgens Van Waning een niet representatief beeld van het debat. Brill uit volgens Van Waning voortdurend meningen ten gunste van Israí«l. Hij had ook de aantijging kunnen weerspreken in het forum. Hij vindt dat “”¦de verontwaardiging over inbreuken op persvrjheid schril afsteken bij de kille vanzelfsprekendheid waarmee media kritische burgers de mond snoeren.”

De Raad voor de Journalistiek steunt Van Waning niet. De website van een krant is geen publiek domein: net als met ingezonden brieven in de papieren krant mag de redactie ook op de website spelregels opstellen en die naar eigen goeddunken interpreteren met het verwijderen van reacties.

In de reacties onder de publicatie van de Volkskrant verzet Van Waning zich uitgebreid tegen de uitspraak. Die reactie liet de redactie volledig staan.

Overigens heeft de Raad voorde Journalistiek zelf regels opgesteld voor het omgaan met reacties.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen