Oranje Journaal 5 

Armlastige Beatrix en minister Plasterk

leuke BeatrixForbes en de erfenis van het telefoontje van Bernhard

Gelezen: Forbes

Het Amerikaanse zakenblad Forbes publiceert wederom de ranglijst ‘The World’s Richest Royals’. Onze koningin Beatrix bekleedt een schamele 14e plaats met slechts een geschat vermogen van 300 miljoen dollar.

Wederom een ‘downplayen’ van criticasters van ons Oranje-huis die Beatrix graag als puisant rijk neerzetten. Forbes, vermaard om zijn staatjes over rijkdom, zal het toch wel weten? Daar kan je dus inderdaad vraagtekens bij zetten.

Toen ons aller Prins Bernhard nog leefde publiceerde Forbes een heel ander cijfer: 2,5 miljard dollar in 2003. Daarop correpondeerde de prins met Forbes-hoofdredacteur Luisa Kroll, ondermeer met een gedetailleerde opsomming van het vermogen van Bernhard.

Het gevolg: afwaardering van het Oranje-vermogen 2,5 miljard dollar naar 250 miljoen dollar. Zo kwam de familie terecht op de Forbes-lijst tussen armoedzaaiers als Arafat en Castro. Vermoedelijk had de prins ook contact met Christopher Forbes, eigenaar van Forbes Magazine. Forbes is getrouwd is met een Duitse nicht van Bernhard.

De hooggeleerde verdediger van het Oranje-huis professor Cees Fasseur zei in 2002 in Vrij Nederland: “Die onzinverhalen over Beatrix als rijkste vrouw. (…) Volgens de Duitsers hadden ze zestien miljoen bij elkaar gesprokkeld, en De Jong heeft dat sommetje nog eens overgedaan. Ik weet niet hoe er belegd is in de jaren veertig, vijftig, maar ik kan me niet voorstellen dat die zestien miljoen ineens zijn uitgedijd tot een fortuin van veertien miljard.”

Daarmee was een andere hooggeleerde heer, een zekere Ronald Plasterk, het niet mee eens. Dat schreef hij, toen hij nog geen minister was, in een column in de Volkskrant van 6 december 2002. ‘Beta’ Plasterk trok zijn ‘zakjapanner’ en begon te rekenen. “Vijfenzestig jaar, rendement plus inflatie zeg eens 15 procent, start met zestien miljoen. Wat komt eruit: negen miljard! Dat komt aardig in de richting.”

Niettemin is Plasterk door Beatrix benoemd tot minister!

 • Reacties

 • Ko van Dijk | 24/08/08 om 15:47

  Nu ja, stel dat Plasterk een foutje heeft gemaakt en het de helft is, waar praten we dan over? Ongeveer het vermogen van Joop of van John en die verdiende hun geld met de verkoop van een spelletje. Waarmee ik wil zeggen dat het vermogen van Bea kinderspel is.

 • Ton Biesemaat | 25/08/08 om 13:20

  @Ko van Dijk
  De 16 miljoen is maar een aanname, waarschijnlijk hadden de Oranjes veel meer vermogen in 1940. Kortom de negen miljard van Plasterk is een conservatieve schatting. Joop en John hebben natuurlijk ook met hun euri’s minder in de melk te brokkelen omdat ze geen staatsmacht uitoefenen en zover ik weet ook nooit als nouveau riche zijn uitgenodigd voor zoiets als Bilderberg.

 • Carlos Severino Tromp | 05/09/08 om 08:32

  Lucas 18:19
  Jezus antwoordde: ”˜Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21 De man zei: ”˜Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ”˜Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. 24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ”˜Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Daarop zeiden zijn toehoorders: ”˜Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus zei: ”˜Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 28 Toen zei Petrus: ”˜Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.’ 29 Jezus zei tegen hen: ”˜Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, 30 zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.’

  Hoogachtend

  Carlos Severino Tromp
  http://www.onrecht.biz
  http://www.arubainjustice.com
  http://www.koninginnlwatismensenrechten.com
  You Tube:carlos13tromp & tromp13carlos
  GOOGLE: Carlos Severino Tromp

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen