Parool en Bart Middelburg winnen rechtszaak 

Barazani’s ‘shoarmamaffia’

Etiket Israí«lische vastgoedhandelaar door rechter bevestigd

Gelezen: Uitspraak in zaak Parool-Barazini, Volkskrant

Asaf Barazani is baas van de Barazani Group in amstelveen met een beperkte website waarop een serie dochterondernemingen staat waarop de informatie. Een aantal van zijn 9 broers – van wie er ook de naam Barzilai dragen – en hun kroost werkt voor de groep.

Barazani verwerft bekendheid als verkoper van een aantal panden op en rond het Damrak aan NV Stadsgoed. Er zijn wat problemen rond deze handel.

Bij Het Parool is Barazani al een jaar of vijf een doelwit van misdaadverslaggever Bart Middelburg. Hij betitelt de clan als ‘maffia’, zoals bij invallen van de Fiod in panden van Barizani in 2004 met als kop boven een artikel: “Actie tegen maffia Israí«l”. En in een vervolg in een ander artikel: “Op het stadhuis wordt al jaren gesproken van de ”˜shoarma-maffia’ dan wel de ”˜kosjere maffia’.”

Ook recent weer bij de actie van de gemeente inzake een vordering van gemeente Amsterdam op grond van de wet Bibob waarmee louche eigendom wordt aangepakt.

Middelburg: “Het voornemen voor intrekking van vergunningen heeft de gemeente eind april verstuurd. De Barazani’s en Barzilais (ook wel bekend als de ‘koosjere maffia’ of de ‘Damrakmaffia’) hebben tot half juni de tijd om bezwaar te maken.”

De familie is niet veroordeeld en de verdachtmakingen onder de term ‘maffia’ gaan veel te ver volgens de familie. Op de extreme site Stormfront werden de publicatie misbruikt voor antisemitische uitingen. Een reden te meer voor Barazani om via een advocaat stopzetting van het gebruik van de termen en rectificatie te eisen bij Het Parool.

Het Parool ging er niet op in, dus volgde er een kort geding. Het Parool belooft wel de termen op korte termijn niet meer te zullen gebruiken. Immers, bij de rechtszitting dook onverwacht een brief op van het OM met de bevestiging dat Barazani geen verdachte is in welk onderzoek dan ook. Maar de term maffia mocht tot nu toe toch van de rechter:

“”¦is sprake van betrokkenheid bij verdenkingen in het kader van de Wet Bibob, zo is onlangs nog bevestigd door een woordvoerder van de gemeente. De leden van de omvangrijke familie, waarvan Barazani deel uitmaakt, zijn allen werkzaam in dezelfde branche, in het kader waarvan genoemde verdenkingen zich hebben voorgedaan.

Onder deze omstandigheden kan voor wat betreft het verleden niet zonder meer worden vastgesteld dat het aanduiden van de groep waartoe de eiser behoort met de term ”˜maffia’ (in de figuurlijke betekenis), wegens het ontbreken van enige feitelijke basis onrechtmatig jegens eisers is. Dit geldt ook voor de toevoeging ”˜Israí«lische’ ”˜Koosjere’ en ”˜Damrak’.

Niet gesteld of gebleken is dat deze toevoegingen zonder enige grond zouden zijn. Dat dubieuze types op de website Stormfront.nl (een deel van) de gebezigde termen aangrijpen voor het spuien van antisemitische teksten, kan Het Parool c.s. niet worden aangerekend, zij het dat deze omstandigheid wellicht in de toekomst tot terughoudendheid bij het gebruik van sommige kwalificaties zou kunnen nopen.”

Overigens is onterecht is in Quote vermeld dat familieleden zijn veroordeeld. Niet waar. Ze hebben een schoon strafblad.

  • Reacties

  • Lex | 11/08/08 om 10:01

    Een schoon strafblad? Dat zou betekenen dat iedereen een strafblad heeft, je bedoeld dat ze ‘geen strafblad’ hebben.

    Verder een interessante uitspraak van de rechter, je mag iedereen blijkbaar voor mafioos uitmaken terwijl je volgens diezelfde rechter geen vieze handen hebt. Te gek voor woorden! Maar zo kan de gemeente Amsterdam natuurlijk lekker door blijven gaan met huh ‘mafia’ praktijken. Of mag ik dat soms niet zeggen?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen