Leugensjournaal 38: 

Uitvergrote ruzie?

Veel tijd besteed aan de zaak Kuijpers-Kucharek, maar is dat het wel waard?


Versie 1: Uitvinder Kucharek zoekt juridische steun, en richt met gevonden advocaat Kuijpers een bedrijf en een stichting op om zijn patenten te exploiteren. De uitvinder let niet op en/of de advocaat levert hem een zeer gemene streek. Vervolgens staan ze elkaar naar het leven in een ordinaire ruzie.

Versie 2: de bedrogen uitvinder treft Kleintje Muurkrant bereid om uit zijn dossier te publiceren zonder wederhoor. De beschuldigde advocaat en zijn kompaan Harff – die eerder onderwerp van schrijven was van ‘Kleintje’ – spannen samen om de uitgave kapot te procederen. Dat lukt. De volgende halte is de Sociale Databank Nederland die eveneens de verontwaardiging en oorlog van de uitvinder tot de hare maakt zonder wederhoor te plegen. En wordt gedaagd met onder meer een eis tot voorschot op een niet te betalen torenhoge boete.

In versie 1 vraag jee je af waarom Leugens.nl er zo veel energie, geld en ruimte in steekt. Temeer daar we het hele Kucharek-dossier in november 2007 kregen toegespeeld en er – met uitzondering van de gemene streek c.q. onoplettendheid – niets mee konden.

We vroegen na lezing belet bij de advocaat Kuijpers en kregen onmiddellijk juridische dreigementen en de eis om ons maar aangetekend te melden. Om het neutraal te zeggen; een unieke benadering door de man in 30 jaar journalistiek ofschoon ik in Oost-Europa ook aardige ervaringen had. De harde lijn van Kuijpers leidde er in elk geval toe dat we heel voorzichtig zijn met publiceren en soms een tegenstander als leugenaar neerzetten vertrouwend op de intelligente lezer. Uiteindelijk maakt die het first health pharmacy voor zichzelf uit hoe de vork in de steel zit.

Versie 2, dus meer dan een zoveelste ruzie, kozen we omdat het een heuse leugenaffaire is geworden die de nodige publicaties kan doen struikelen. Het geld moet veel goedmaken voor Kuijpers, want het beeld van hem wordt er met elke zaak minder florissant op.

Vandaar dat het ook prettig was om de man eens in levende lijve te treffen te Den Bosch, al wees hij contact af. Hij maakte zich wel boos dat ik me aan Harff niet direct voorstelde als Leugens.nl al kreeg Harff tegelijkertijd een visitekaartje met die naam. Kreeg ook wat medelijden met Kuijpers. Wat moet hij met zo’n leven waarin hij een steeds verder ziekende Kucharek laat domineren?

Liep Kuijpers later nog tegen het lijf buiten het gerechtsgebouw waar hij, net als ik, verdwaalde. De kans bij uitstek om me neer te schieten. En dan te praten. Wat zijn handelsmerk scheen te zijn volgens zijn tegenstanders. Hij schoot niet; ook een leugen dus.

De zon scheen, het werd nog een aardige dag, hopelijk ook voor hem. En te meer voor de grijzende strijders voor sociaal recht, die je gekscherend wel Koot & Bie-types mag noemen. Ze horen niet in een rechtbank.

Maar moeten wel een beetje gaan opletten. Op internet is een publicatie al snel een verdachtmaking die de waarheid niet naderbij brengt maar een rechtszaak en claims wel.

 • Reacties

 • Nicomache | 30/06/08 om 10:51

  Opvallend aan deze zaak is dat het al ras niet meer ging om de waarheid, maar om bescherming van persoonlijke leefsfeer en belangen. En ook verwachtingen aangaande een octrooi dat veel geld zou kunnen opleveren. Kunnen opleveren.. Overigens is het zo dat de rechter diverse malen heeft vastgesteld dat ‘iets weliswaar waar kan zijn, maar dat men soms zo’n waarheid niet aan de openbaarheid prijs mag geven. Of: de waarheid kan soms smaad en laster zijn en openbaarmaking ongewenst. Er zijn een aantal uitspraken te vinden op rechtspraak.nl waarin dat betoogd wordt. Dus opgepast scribenten.
  Dat het tamelijk ingewikkeld is en de berichtgeving zich niet beperkt tot de websites van sdn bewijzen de berichten van befje op tabber.wordpress.nl. Het laatste is zeker nog niet gezegd en geprocedeerd.
  Kenmerkend voor de berichtgeving rond de veroordeelde Kucherak en het advocatenduo Kuijpers/Harff is steeds een spottende ondertoon geweest. Ook dat deed de waarheidsvinding geen goed. Als alles ironie is wat is dan nog waar? Of ernstig te nemen?
  Laat Kucharek maar een goede advocaat nemen en een civiele procedure starten. En journalisten hier alleen met de grootste nuchterheid over schrijven, dus geen grappige terzijdes of lacherig hun argument bepleiten. Dat is de enige uitweg om deze vlijmscherpe kiezels bezaaide kuststrook te verlaten.

 • Strategos BV | 01/05/11 om 13:02

  Hierbij zoek ik een GHOST writer voor mijn non fictie boek
  met als titel “DE ADVOCAAT VAN DE DUIVEL”
  http://www.youtube.com/watch?v=jvMre6zcTLE

  Alleen serieuze reacties: kucharek0@gmail.com

  Gerard Kucharek

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen