Keizer Hadrianus slachtoffer van 'bodyjokken' 

Op een verkeerd lichaam

‘In een verkeerd lichaam zitten’. Dat is mode en aanstellerij. Maar óp een verkeerd lichaam zitten. Met je hoofd. Da’s pas kunst.

Gelezen: Guardian, NRC, Telegraph

Het British Museum in London opent op 24 juli een expositie over de Romeinse keizer Hadrianus en zijn bewind.

In de 21 jaar van zijn bewind, dan 117 tot 138 heeft Hadrianus veel goeds nagelaten, van rechtspraakhervormingen tot bouwwerken zoals de Muur van Hadrianus in Engeland zelf. Overigens nadat hij wel een paar tegenstanders had laten omleggen direct na zijn – wellicht eveneens valse – opvolging van Trajanus, een oorlog in (hedendaags) Irak beí«indigde en hij de democratie omzeilde met een voor die tijd nieuw ambtenarenstelsel.

En bekend werd als openlijk homo en liefhebber van jonge jongens. Zijn geliefde Antinoí¼s, een Griek die van zijn 12de tot 19de jaar bij hem was, verklaarde hij openlijk tot god na diens verdrinkingsdood in Egypte. Notabene het Vaticaan schenkt voor de expositie een beeld van Antinoí¼s.

Maar goed. Nu heeft een conservator van het British Museum een schokkende ontdekking gedaan: het bekendste (Britse) beeld van Hadrianus is vervalst. Het hoofd is echt. Maar 150 jaar geleden geplaatst op een ander dan het oorspronkelijke lichaam. Dar staat het op sinds in 1860 het British Museum het beeld zelf tentoonstelt.

Hij is met een statig lichaam in Griekse kledij afgebeeld als ware het een waardig filosoof. Het beeld namen Britse officieren mee van de tempel van Apollo in Cyrene, hedendaags Libií«. Of beter gezegd: ze verscheepten een aantal stukken beeld.

Die zijn aaneen geplakt. En nog slecht ook. En goed zichtbaar, blijkt nu. Mogelijk dat de Victoriaanse tijd in Engeland leidde tot een nette aankleding van Hadrianus dan het oorspronkelijke lijf. Dat is er niet.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen