Hardnekkige leugenkwestie komt weer in beeld 

Joris Demmink, roddel en pedofilie – deel 1

Maar je bent pas een dader als je bent veroordeeld.

Gelezen: Telegraaf

Joris Demmink (foto), is de hoogste ambtelijke man op het ministerie van Justitie. Hij is één van de grootste slachtoffers van ongewezen roddels in de pers in de afgelopen jaren? Of kwam hij goed weg van beschuldigingen als gevolg van een doofpot van justitie? Panorama en Gay Krant zijn eerder veroordeeld tot rechtzetting wegens ongefundeerde beschuldigingen. Dat hield de verdere roddels niet tegen.

De Turkse Koerd Hüseyin Baybasin was één van de meest beruchte bendeleiders in Europa, onder meer in drugshandel. Uiteindelijk belandde hij na het beroep in 2002 in Nederland in het gevang, levenslang. Zijn proces werd ook een middelpunt in de kwestie rond vermeende manipulatie van Israëlische afluisterapparatuur.

De advocaat van Baybasin is Adèle van der Plas, één van de bekendere advocaten in Nederland. Ze werkte veel samen met de inmiddels overleden Pieter Herman Bakker Schut.

Van der Plas heeft vandaag in een klaagschrift bij het gerechtshof in Amsterdam ‘nieuw bewijs’ ingediend waaruit zou blijken dat Demmink in Turkije betrokken was bij kindermisbruik. Hij zou in 1995 op een feestje in Turkije geweest zijn waar minderjarige kinderen werden misbruikt.

In april 2007 deed Baybasin al aangifte tegen Demmink, maar volgens het OM was er onvoldoende grond om over te gaan tot vervolging.

Het gaat niet zomaar om een beschuldiging van een veroordeelde crimineel. Volgens Van der Plas zit Baybasin onschuldig in het gevang op grond van chantage van Demmink door Turkse autoriteiten. Turkije had er politiek belang bij om Baybasin vast te krijgen.

Van der Plas heeft oud-recherchechef Klaas Langendoen, bekend van de IRT affaire onderzoek laten doen en zegt ook te beschikken over belastende onthullingen van de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali. Die zou vorig jaar al getuigen, maar werd tegengehouden.

Turkse getuigen, onder meer een man die destijds is misbruikt door Demmink, zouden nu willen getuigen tegen Demmink. Zegt Van der Plas. Die hoopt er ook haar cliënt mee vrij te krijgen, daar er ook getuigen zouden zijn met een verklaring dat het proces tegen Baybasin is gemanipuleerd.

Het spreekt voor zich dat Leugens.nl deze zaak op de voet gaat volgen.

 • Reacties

 • hemelsblauw | 02/06/08 om 21:53

  “Maar je bent pas een dader als je bent veroordeeld.”
  Wijze woorden. Hoe schrijf je “Demmink” in het Turks, svp?! En in het Koerdisch?

 • Ton Nuiten | 20/06/08 om 19:32

  Het is inderdaad zo dat wanneer het bewezen is dat Demmink zich aan bovengenoemde zaken werkelijk schuldig heeft gemaakt, hij dan ook strafbaar is. Zolang Demmink “verdachte” in deze zaak is, kán en mág men niet zeggen dat men gelezen en/of gehoord heeft dat hij voornoemde dingen gedaan heeft en “het dus wel waar zal zijn.” Het zal echter niet de eerste keer zijn dat er op bepaalde momenten bepaalde zaken op “hoge plaatsen” aan het licht komen die in eerste instantie gewoon niet ernstig genomen worden omdat de details daarvan té gruwelijk zijn. Een dergelijke zaak kwam aan het licht in de Verenigde Staten van Amerika

  PLOTSELING VERDWENEN.

  John David “Johnny” Gosch was eigenlijk een gewone jongen van twaalf jaren oud zoals er zovelen zijn. In 1982 had hij een vakantiebaantje als krantenbezorger weten te versieren bij het dagblad “Des Moines Register” in Iowa. Deze zondagochtend waarop John zoals altijd zijn ronde deed, zou echter totaal anders verlopen dan de dagen daarvoor toen hij zoals gebruikelijk zijn ronde door de omgeving van West Demoines deed. Hoewel hij goed thuis was in deze omgeving en er dus geen sprake kon zijn van verdwalen, bleek later dat John plotseling zonder enig spoor na te laten, verdwenen was. Enkele straten verwijderd van zijn ouderlijke woning werd het krantenwagentje waarmee John zijn werk deed, aangetroffen. Hierin bevonden zich nog vele exemplaren van het blad dat hij nog bij de overige abonnees moest bezorgen. De enige metgezel van John, een kleine hond, keerde die dag alleen naar huis terug. Uiteindelijk bleek er maar één ding mogelijk te zijn: Johnny moest het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Later zou iemand, een getuige, hebben gezien dat John in gesprek was met een niet nader bekende man op de hoek van de 42e straat van Marcourt Lane. Daarna liepen alle sporen dood. Vertwijfeld als zij was, probeerde de moeder van John, Noreen Gosch, alles in het werk te stellen om te weten te komen wat haar zoon wérkelijk overkomen was. In Iowa en andere deelstaten wist zij gedaan te krijgen dat de politie niet pas na het verstrijken van de termijn van 72 uur begon met het zoeken naar haar zoon, maar nu onmiddelijk in actie kwam. Tegelijkertijd moest Noreen meemaken dat de autoriteiten het onderzoek vertraagden of zelfs vehinderden. Vijf dagen voor zijn verjaardag verdween op mysterieuze wijze de dertienjarige Eugene Wade Martin. Ook dit vond plaats op een zondag (12 augustus 1984) en ook in dezelfde plaats. En ook hij bracht “Des Moines Sunday Register” rond. Hoe langer de politie beide zaken onderzocht, hoe sceptischer die werd; er kwamen maar geen aanwijzingen en niemand wist van een mogelijk motief. Noreen Gosch bleef er echter van overtuigd dat haar zoon het slachtoffer moest zijn geworden van een internationaal kinderpornocircuit. Terwijl de jaren verstreken, bleef Johnny onvindbaar totdat er op een nacht in maart 1997 werd aangebeld. Nadat Noreen voorzichtig de deur had geopend zag zij niemand minder dan haar eigen zoon, nu 27 jaar oud, in de deuropening staan samen met een onbekende vriend. Binnen anderhalf uur werden de vermoedens van Noreen gruwelijke bewaarheid: John was ten prooi gevallen aan een of ander geheim regeringsprogramma wat ook wel “Project Monarch” genoemd werd. Doordat hij sexueel misbruikt was en verdovende middelen toegediend had gekregen, hadden zijn “handelaars” John volkomen afhankelijk gemaakt waarna hij ingezet werd voor bepaalde “geheime operaties”. Op een bepaald moment had John echter toch weten te ontkomen en was hij uiteindelijk bij zijn moeder aangeland. Aangezien hij nu overal gezocht werd door zijn programeurs, zou hij vanaf het moment dat hij had weten te ontsnappen, geen enkel rustig moment meer kennen laat staan dat hij een normaal leven zou kunnen leiden. Nadat hij zijn moeder smekend op het hart gedrukt had, niemand te vertellen dat hij haar opgezocht had, verdween hij vervolgens weer in zijn chaotische en rusteloze schemerwereld.

  De “Franklin Cover-up”.

  Hoe ongelooflijk bovenstaande geschiedenis ook mag klinken, is dit niet meer dan één aspect van wat later bekend zou komen te staan als de “Franklin Cover-up.” In 1988 kwam de financiele onderneming die zich met minderheden bezighield, de “Franklin Community Credit Union” onder vuur te liggen. Na een officieel onderzoek ontdekte men dat er 40 miljoen dollars op mysterieuze wijze zoekgeraakt waren. Terwijl men het onderzoek voortzette, kwamen er de volgende zaken aan het licht: handel in drugs, financiele malversaties met betrekking tot de zgn. “Iran-contra-affaire”, een pornocircuit en beestachtige rituele moordpartijen. De hoofdader die deze gruwelen gepleegd had, was de manager van voornoemde firma, Lawrence E. King jr. En deze dingen had hij tot dan toe ongestrafd kunnen doen dankzij medeweten en toestemming vanuit de hoogste regeringsposities. Dit doet ons denken aan de “zaak-Dutroux” waar eveneens hooggeplaatste politici bij betrokken zouden zijn geweest. Nadat er sinds de ontdekking van het Franklin-schandaal 19 maanden verlopen waren, kwam de onderzoeker die de leiding had over het onderzoek naar de Franklin-affaire tijdens verdachte omstandigheden om het leven: terwijl Gary Cardonari op 11 juli 1990 samen met zijn acht-jarige zoontje aan boord van zijn privévliegtuig op reis was, explodeerde het toestel. het daaropvolgende onderzoek leverde niets op. Enkele weken voor zijn tragische dood, vertelde Cardonari aan zijn vrienden dat hij voor zijn leven vreesde. Hier zien we een parallel met wijlen Pim Fortyn; ook hij had het er enige tijd vóór de gruwelijke aanslag op zijn leven over dat hij bedreigd werd…
  Wat wél tijdens het onderzoek naar het schandaal in Ohama, Nebraska steeds helderder werd was dat er bij al die huiveringwekkende gebeurtenissen, vooraanstaande politici betrokken waren. En dit was ook tegelijkertijd de reden dat hoezeer men zijn best ook deed, de waarheid nooit boven tafel kwam. Het onderzoek belandde tenslotte op een dood spoor en werd toen plotseling beí«indigd tewijl de ware toedracht van de zaak voorgoed in de kluis der vergetelheid werd geborgen. Niettemin is er dankzij goed speurwerk toch het een en ander bekend geworden. John W. De Camp die zijn eigen onderzoek naar het schandaal begonnen was en die voor zestien jaar het senatorschap vervuld had, werd daarna de advocaat voor misbruikte tieners. Hij wist talloze hoge regeringsfunctionairissen te identificeren die direct bij het kinderpornocircuit betrokken waren. Later zou hij in 1992 over dit schandaal een boek publiceren onder de titel “The Franklin Cover-up; Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska”. In de derde editie van 2005 zijn vele details die voorheen nog niet bekend waren, bijgevoegd. Degene die het voorwoord van dit boek schreef was William Colby die overigens zelf ook niet onbesproken was. Colby was werkzaam geweest voor de CIA. Het was hij die De Camp het volgende bericht met betrekking tot het schandaal stuurdí«:

  “John, wat jullie moeten begrijpen is dat er soms krachten en gebeurtenissen zijn die te groot en invloedrijk zijn, en waarbij er voor andere personen en instituties teveel op het spel staat zodat zij daar niets tegen kunnen ondernemen. Het maakt helemaal niet uit hoe slecht of misleidend hun handelwijze is en het maakt niet uit hoe geí«ngageerd en eerbaar zijzelf zijn of hoeveel bewijzen zij bezitten. Dit is simpelweg een van de naakte feiten van het leven die je onder ogen moet zien. Het heeft je allemaal vreselijk geraakt. Maar tot op heden heeft het je nog niet dodelijk getroffen. Ik vertel je, trek je terug uit deze zaak voordat dit gebeurt. Soms zijn de dingen gewoon te groot voor ons om er nog mee om te kunnen gaan. We moeten dan een stap opzij doen en de geschiedenis zijn loop laten hebben. Voor jou, John, is dit moment aangebroken.”

  Colby die zelf in een aantal schandalen verwikkeld geweest was en zelf ook vele vijanden had, werd in 1996 dood uit een zijarm van de rivier de Potomac gevist. Vermoedelijk hadden zijn “meesters” voor wie hij eens gewerkt had, besloten dat Colby teveel had gezegd….

  Het bovenstaande is slechts een aspect van duistere zaken die achter de schermen van het wereldgebeuren plaatsvonden -en vinden. En wannéér het een en ander dan naar buiten komt, zijn er altijd de “redders die nabij zijn wanneer de nood het hoogst is” en die er vervolgens voor zorgen dat de doofpot zich weer snel sluit. En wanneer er mensen zijn die de het deksel van deze pot weer trachten te openen, is het niet zelden hun lot dat zij op onverklaarbare manier om het leven komen.

  Welnu, of Joris Demmink ook in een dergelijke zaak verwikkeld is, is uiteraard niet bekend. Het kan hier misschien inderdaad gaan om een lastercampagne om Demmink om welke reden dan ook, in discrediet te brengen. De Franklin-zaak bewijst echter dat er meer gaande is achter het wereldgebeuren dan op het eerste gezicht te zien valt.

  Bron: “Skull & Bones; De geheime macht van Amerika,s elite”, by Andreas von Rétyi, Uitgeverij Aspekt 2007.

 • Ko van Dijk | 22/06/08 om 09:14

  In dat licht bezien zou het dus zo maar kunnen dat over 25 jaar Maddie McCann plotseling bij haar familie op de stoep staat. Haar vader is/was immers lid van de Vrijmetselaars. De meest dubieuze afdeling van die club zetelt volgens diverse bronnen in Portugal. (Loge 32)Dan wordt plotseling alles duidelijk over dat vele geld wat werd toegezegd.

 • mies | 10/10/12 om 01:21

  Affaire Joris Demmink : UPDATE !
  Door Annoniem op 10 oktober 2012 – 01:37Geen reacties | 6 keer bekeken

  Affaire Joris Demmink : UPDATE !

  1978 – 1982 :

  Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters : Stolk en Rueb.

  Dit wijst op het bestaan van een eerste pedo – netwerk. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend is dat er in deze zaak vele doden vielen :

  drie jonge meisjes, een hoofd commissaris van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levens lang.

  17 maart 1991 :

  Vondst van het lijk van de arts Joyce Labruyere. Dit is de eerste aanwijzing voor het bestaan van een Nederlands pedo – netwerk.

  1994 :

  De naam Demmink duikt voor het eerst op in verband met misbruik van minderjarigen in politie – onderzoeken
  bron : De Telegraaf

  3 november 1996 :

  Het Susurluk – incident vindt plaats dat banden bloot legt tussen de Turkse overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.

  Maart 1998 :

  De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.

  20 april 1998 :

  Uitzending van Netwerk. Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid :

  Reportage over het grootscheepse politie onderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politie team uit Rotterdam, het HIK-team

  ( Handel In Kinderen )

  dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutie circuit in Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort – club voor jonge jongens, beheerd door de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive – huis in een van de kubus woningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres. Van uit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOP AMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID.

  Een reconstructie adhv afgetapte telefoon gesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE TOP AMBTENAAR “JORIS” tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

  Najaar 1998 :

  Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake het ‘Rolodex’ of ‘Embargo’-onderzoek naar een pedo – netwerk met leden tot in de hoogste kringen. Tot de leden behoren ondermeer een oud-advocaat van Koningin, twee hoofd officieren van justitie, een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor. In het kielzog van dit onderzoek krijgt de BVD meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de Runderkamp-papers staat dat Demmink ‘een belangrijke rol speelde’ in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek ‘geneutraliseerd’ door Rene Ficq, destijds waarnemend PG.

  In de loop van 2000 :

  Demmink trok de aandacht van de research redactie van het NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire – Dutroux vertakkingen had in Nederland. Met name zijn rol in het Embargo-onderzoek naar een pedo-netwerk van Nederlandse hoog geplaatsten waaronder een oud advocaat van de Koningin en een oud – bewinds man trekt de sterke aandacht.

  22 juli 2002 :

  Piet – Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet Balkenende-I. Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot SG bij Justitie. Donner was informateur van het kabinet en lid van de Raad van State.

  Augustus 2002 :

  Baybasin tot levens lang veroordeeld op basis van vervalste tap – gesprekken.

  1 november 2002 :

  JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming ongeveer 40 geruchten over de levens wandel van JD onderzocht. De zuster dienst MIVD die voor Defensie werkt zou eerder een benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegen gehouden wegens zijn seksuele levens wandel.

  6 februari 2003 :

  Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het gemanipuleerde straf proces tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol.

  mei 2003 :

  De affaire – Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uit groeien tot de affaire – Demmink 2. Panorama en Gay Krant beginnen journalistieke samenwerking.

  9 augustus 2003 :

  Panorama – journalist Fred de Brouwer interviewt oud – minister Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft vele details.

  7 oktober 2003 :

  Van uit het Ministerie van Justitie meldt zich ene Bakker bij Panorama en Gay Krant in een poging de naderende publicatie pro – Demmink te beinvloeden. Zie dit verhaal voor de gebeurtenissen in deze periode.

  8 oktober 2003 :

  Panorama en de Gay krant publiceren uit stukken waar uit blijkt dat JD zowel in Eindhoven ( Anne Frankplantsoen )

  als in Praag ( sexbar Pinoccio ) minder jarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette JD hier toe zijn dienst auto in. Frank L. meldt zich bij Gay Krant als ‘super-getuige’.

  8 oktober 2003 :

  Panorama – journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de porno film in Tsjechie waarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.

  14 oktober 2003 :

  De jeugd prostitue Frank L.’ doet aangifte tegen JD wegens kinder misbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de top ambtenaar Joris Demmink.

  15 oktober 2003 :

  Minister Donner dreigt alle media die de ambtenaar nader identificeren voor de rechter te slepen en meldt ook dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur. Frank L. thuis opgehaald door de recherche voor nader verhoor het geen betekent dat hij onder extreme druk wordt gezet zijn aangifte in te trekken.

  15 oktober 2003 :

  Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA. Hij bijt van zich af en zegt ondermeer dat de feiten zoals gepresenteerd door Panorama en Gay Krant onjuist zijn en dat Demmink nimmer jongens bordelen heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met minder jarigen. Hij brengt voorts Henk Krol in diskrediet.

  16 oktober 2003 :

  Het OM laat weten dat de aangifte tegen JD vals is en ziet geen aanleiding voor verder onderzoek.

  17 oktober 2003 :

  Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder. Tevens komen via de Gay Krant tal van onregelmatigheden aan het licht tijdens het tweede intrekkings verhoor van Frank L.

  19 oktober 2003 :

  De hoofd redacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met JD bij hem thuis. JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op emails over deze bemiddelings poging’ en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag gay bars te hebben bezocht en bekent een relatie met een jonge Tsjech die mee speelde in porno film. Ook geeft Demmink in het gesprek toe dat hij op jonge mannen valt. Het stuk wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.

  30 oktober 2003 :

  Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt een deal gesloten waarover niemand iets naar buiten mag brengen. JD geeft aan deze deal dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofd redacteuren van Gay Krant en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kort – geding dat tegen de bladen is aangespannen door de deken van Weert die even eens van kinder misbruik in het Anne Frank – plantsoen werd beschuldigd. Deze deken won, maar de rechter in Den Bosch weigerden het bewijs materiaal van de bladen in te zien.

  Begin november 2003 :

  Er ontstaat rumoer op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven.

  5 november 2003 :

  Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofd redactioneel commentaar. Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.

  5 november 2003 :

  Een van de hoofd redacteuren ( of beiden ) loopt leeg tegen Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij onderdeel is geworden van een doofpot – affaire en eieren voor zijn geld heeft gekozen. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober drie Tsjechische jongens met naam en toenaam heeft genoemd en niet kan uitsluiten dat hij ook met minder jarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest’. JD heeft volgens deze ‘journaalbron’ toegegeven niet altijd naar de leeftijd van zijn jongen te hebben gevraagd. De journaal bron belooft berichtgeving door het journaal op dit punt niet te zullen ontkennen. Die avond

  ( 20:00 uur ) bericht het Journaal over de ‘stap terug’ van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst :

  De top ambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten. Laroes later :

  Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn prive leven. Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur :

  De top ambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt ‘fermere juridische stappen’ aan.

  7 januari 2004 :

  deze website publiceert het stuk thriller rond top ambtenaren Joris’ over de identiteit van de top ambtenaar uit de Netwerk-uitzending van april 1998.

  14 januari 2004 :

  JD dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.

  17 maart 2004 :

  Via een uitzending van TweeVandaag wordt bekend dat Justitie Frank L. gaat vervolgens wegens het doen van een ‘valse’ aangife. Ook wordt het verhaal de wereld in gebracht dat Frank L. zou zijn betaald voor het doen van de aangifte hetgeen hij zelf in deze uitzending weer ontkent.

  24 mei 2004 :

  Demmink bezoekt de Filippijnen in het kader van de Global Commission in International Migration.

  29 juni 2004 :

  Klacht van JD bij de Raad gegrond verklaard. De Raad :

  Het door verweerders aangedragen materiaal levert al dus geen deugdelijke grondslag op voor de bewering dat klager achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s / mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Ook anders zins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer ernstige beschuldiging voldoende grondslag bestaat. Het Journaal heeft de grenzen overschreden van wat, gelet de op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. Voorzitter van de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State op dat moment een soort ondergeschikte van JD en bovendien een oud-collega van Donner die Demmink benoemde.

  22 juli 2004 :

  Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte tegen Demmink. Hij krijgt echter niet de maximale straf van twee jaar cel, maar slechts twee maanden voorwaardelijk.

  14 oktober 2004 :

  Op de website stelling.nl verschijnt het bericht dat de chauffeur van Demmink, ene Mosterd, vrij plotseling is overleden nadat hij groeiende morele problemen had met de manier waarop Demmink de achterbank van zijn dienst auto inzette voor het lands belang terwijl Mosterd stuurde.

  29 mei 2006 :

  In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van Nederland door de Turkse overheid eind jaren negentig met het dossier-Demmink om af te rekenen met Baybasin.

  Maart 2007 :

  Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse onderzoeks journalist Burhan Kazmali in het kader van onderzoek naar een programma over Joris Demmink.

  2 april 2007 :

  De Koerdische zakenman Baybasin doet via zijn advocate A. van der Plas aangifte tegen JD wegens pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. ( mede )plegen van opzettelijke en weder rechtelijke vrijheids beroving en deelname aan een criminele organisatie. Aan deze aangifte ligt een nog geheim rapport ten grondslag van de Turkse overheid over de chantage van Nederland via JD.

  4 april 2007 :

  Kamerlid De Roon ( PVV ) stelt kamer vragen aan de minister naar aanleiding van de aangifte van Baybasin. Deze worden in recor tijd beantwoord :

  op 6 april. De minister zegt daarbij een orienterend onderzoek toe door het OM, iets wat wettelijk helemaal niet bestaat.

  5 april 2007 :

  Klokkenluideronline publiceert het stuk Nederlandse Staat Gechanteerd door Turkije

  6 april 2007 :

  Minister Hirsch Ballin zegt een orienterend onderzoek toe naar de beschuldigingen tegen Demmink.

  9 april 2007 :

  Open brief aan minister HB op klokkenluideronline.

  10 april 2007 :

  Op Kleintje Muurkrant verschijnen berichten over de betrokkenheid van Demmink bij de staats greep van Desi Bouterse toen hij nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie

  ( tot 1982 ):

  Volgens onze CRI – bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta – team, dat in 1982 verantwoordelijk was voor de September – moorden. Ook Stan de Jong schrijft over dit aspect van de affaire.

  12 april 2007 :

  JD brengt een bezoek aan Baybasin in de gevangenis. Zijn advocate Van der Plas is hierover zo boos, dat ze via KG vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de detentie van Baybasin. De eis wordt afgewezen.

  13 april 2007 :

  Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, licht de aangifte tegen Joris Demmink toe in EenVandaag.

  18 april 2007 :

  Jan de Wit ( SP ) stelt aanvullende kamer vragen over de kwestie waarbij ook expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van Demmink op seks feesten in Turkije.

  7 mei 2007 :

  Opnieuw kamer vragen, nu van Teeven ( VVD ) en Van Velzen( SP ) over met name het bezoek door Demmink aan Baybasin in de gevangenis.

  31 mei 2007 :

  De website Geenstijl besteedt aandacht aan de zaak-Demmink.

  13 juni 2007 :

  Eerste van twee Telegraaf – publikaties over pedonetwerk Belastende Informatie tegen top ambtenaren; Seks dossiers in doofpot beland

  13 juni 2007 :

  Actualiteiten rubriek EenVandaag komt met een uitzending over de affaire – Demmink waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de Netwerk – uitzendingen van 1998.

  15 juni 2007 :

  Laatste kamer vragen door Van Velzen, De Wit en Teeven.

  16 juni 2007 :

  Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf publiceren het tweede artikel Top ambtenaren in Pedonetwerk waarin ook wordt stil gestaan bij Demmink zonder dat zijn naam wordt genoemd.

  18 juni 2007 :

  Zembla trekt de handen af van de zaak – Demmink via een brief aan advocate Adele van der Plas waarin die laatste er min of meer van wordt beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van een Zembla – redacteur die Turkse stukken voor haar vertaalde.

  18 juni 2007 :

  NRC Handelsblad komt met uitgebreid portret van JD

  ( door Jan Meeus en Jos Verlaan)

  die wordt omschreven als scherp, geestig, slim en terug getrokken. Thom de Graaf :

  Ik ken Joris als een studentikoze man. Hans Dijkstal :

  Ik heb nooit iets negatiefs over het prive leven van Demmink gehoord. De krant :

  Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te weerleggen.”

  25 juni 2007 :

  De Turkse onderzoeks journalist Burhan Kazmali wordt vast genomen op het vliegveld van Istanbul om hem te beletten in Nederland te getuigen tegen Demmink in het kader van de aangifte van Baybasin.

  Rond deze tijd :

  Demmink bedreigt Zembla – journalist Sinan Can met de dood als hij door bljft gaan met onderzoek naar zijn pedofiele activiteiten.

  5 juli 2007 :

  Hirsch Ballin beantwoordt laatste kamervragen.

  5 juli 2007 :

  NRC Handelsblad kopt Topman justitie is schoon. Herhaald onderzoek door de AIVD heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij strafbare feiten door topambetnaar J. Demmink van het Ministerie van Justitie. In een interview met Stan de Jong zegt advocate Van der Plas dat er echter helemaal geen onderzoek is gedaan.

  14 juli 2007 :

  De Volkskrant komt met het stuk Een hardnekkige fluister campagne door Lidy Nicolasen. De laatste aliena :

  Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem nauwelijks raakt, dat hij ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft in geboet. Over de affaire in de mainstream – media zie ook Stan deaf Jong.

  15 juli 2007 :

  Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van JD. Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporings onderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan Hiermee is het orienterend onderzoek dat Hirsch Ballin op 6 april toezegde afgesloten.

  8 juli 2007 :

  Onderzoeks journalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de Joris’ uit de uitzending van Netwerk uit 1998 niet JD is, maar een andere top ambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware identiteit van deze andere Joris is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.

  augustus 2007 :

  Een tipgever meldt dat JD zijn departement heeft opgelicht bij de ( miljoenen euro’s kostende ) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door het bureau Premsela Vonk met een van de directeuren waarvan hij een weinig platonische verhouding zou hebben.

  23 augustus 2007 :

  Lex Runderkamp van het NOS Journaal geeft via een posting op klokkenluideronline de Runderkamp – papers vrij die de meeste feiten bevatten waarop deze reconstructie is gebaseerd. Deze stukken werden gemaakt naar aanleiding van de zaak die Demmink tegen het NOS Journaal aanspande en waren bestemd ter verweer.

  2 juni 2008 :

  Advocate Van der Plas probeert via een artikel 12 – procedure bij het Hof als nog vervolging van Demmink af te dwingen mede op basis van nieuw bewijs materiaal. Dit is verzameld door Klaas Langendoen die in opdracht van Van der Plas onderzoek deed in Turkije.

  3 juni 2008 :

  Voormalig Zembla – journalist Wim van de Pol wijdt een artikel aan de zaken – Demmink en Baybasin in Vrij Nederland. Het is een vrij compleet overzichtsstuk.

  rond 10 juni 2008 :

  Lex Runderkamp haalt de link naar de Runderkamp-papers weg van deze site.

  13 juni 2008 :

  Op de site van Stan de Jong verschijnt een stuk met sterke aanwijzingen dat ook Prins Claus deel uitmaakte van het pedo – netwerk rond Joris Demmink.

  19 juni 2008 :

  Deze website komt als eerste met een min of meer complete beschrijving van een Nederlands pedo – netwerk waarvan ook Joris Demmink deel uit maakte.

  21 juni 2008 :

  De Telegraaf maakt een draai van 180 graden en komt met een pro – Demmink verhaal waarin de theorie wordt gelanceerd dat het allemaal zou gaan om een bewuste beschadigings actie van uit de onderwereld.

  23 juni 2008 :

  Demmink blijkt zich te bevinden in Azerbaidjan waar hij opnieuw alle gelegenheid heeft toe te slaan.

  29 juni 2008 :

  Bekend wordt dat Demmink op een feestje bij hem in de buurt een van de obers heeft verkracht.

  2 juli 2008 :

  Via de website Het Vrije Volk wordt opgeroepen tot een cyber -bombardement op De Telegraaf dat uitvoerig bericht over gewone pedofielen maar Demmink de hand boven het hoofd blijft houden.

  3 juli 2008 :

  Nadat deze website druk is gaan uitoefenen op Stan de Jong om de naam te onthullen van de ‘tweede Joris’

  ( zie 7 januari 2004 )

  ontstaat er een discussie op zijn weblog waar uit juist blijkt dat het wel Joris Demmink is die in Netwerk optrad. De zaak is thans helemaal rond; oproep op Het Vrije Volk en deze website om Demmink vast te nemen.

  10 juli 2008 :

  Arrow Classic Rock laat Micha Kat aan het woord over de Demmink – zaak. Een waterval aan reacties komt op gang, maar de mainstream – media blijven zwijgen. Het interview wordt op Youtube en andere websites gezet en duizenden keren beluisterd

  ( medio september bijna 25.000 keer ).

  20 augustus 2008 :

  Wicher de Rammende Rechter Wedzinga zegt dat oud – minister van Justitie Donner en de huidige minister Hirsch Ballin samen met Joris Demmink een SM – club hebben bezocht in Breda. Later kondigde hij aan deze website te zullen dagvaarden wegen de publicatie van deze informatie, maar dat is er niet van gekomen.

  1 september 2008 :

  Adam Curry wordt ontslagen bij Arrow Classic Rock. Hieraan ging een slandering campaign vooraf door de website Geenstijl.

  10 september 2008 :

  Stan de Jong interviewt oud – rechercheur Klaas Langendoen in een nieuw crime – magazine. Langdoen heeft onderzoek gedaan naar de gedragingen van Demmink in Turkije. Langedoen in Koud Bloed :

  Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet sluitend te maken. Het gaat er om dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is ? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.’

  27 oktober 2008 :

  Bekend wordt dat het gerechtshof Den Haag het verzoekschrift

  ( zie 2 juni 2008)

  ter vervolging van Demmink afwijst. Hierbij hebben de raadheren geweigerd het feiten materiaal te bekijken.

  27 oktober 2008 :

  Een nieuwe aangifte tegen Demmink door de Turkse jongen Mustafa Y. Voor uitgebreide achtergronden deze link. Het is de derde aangifte, na die van Frank L. en H. Baybasin.

  31 oktober – 3 november 2008 :

  Op Hyves wordt een pagina gelanceerd ter mobilisatie van het Nederlandse volk tegen Joris Demmink. Binnen 12 uur zijn er bijna 1200 leden. Op zondag avond 2 november verdwijnt de site uit de lucht. Op maandag 3 november rond het middag uur is de site weer online.

  13 november 2008 :

  Op Youtube worden 4 filmpjes geplaatst over de zaak – Demmink. Dit is de best bekeken video.

  18 november 2008 :

  Deze site publiceert het eerste deel van de serie Uit het dossier – Demmink 2 waarin gedetailleerde informatie staat over de zaak – Demmink.

  23 november 2008 :

  De Volkskrant ontvangt als gevolg van een oproep aan de lezer

  ( waar moeten we over schrijven ? )

  tientallen aansporingen de zaak-Demmink aan te pakken, maar dat weigert de krant.

  24 november 2008 :

  Interview met Micha Kat over de zaak – Demmink op FunX FM Radio. Ook deze zender krijgt direct van het management te horen geen verdere aandacht te besteden aan deze zaak.

  25 november 2008 :

  De Hyves-website over de zaak-Demmink breekt door de grens van 5000 leden.

  15 december 2008 :

  Via een bekende actualiteiten – rubriek komt een lijst boven tafel van belangrijke mensen die zich ooit bemoeid hebben met de zaak – Demmink.

  19 december 2008 :

  De Volkskrant wordt via een YouTube – filmpje ontmaskerd als verlengstuk van de Demmink – lobby.

  30 december 2008 :

  Gerard Hamer, de advocaat van Frank L, valt dood van zijn fiets op weg tussen zijn kantoor en zijn woning. Hier meer details over de rol van Hamer.

  14 januari 2009 :

  Het gewraakte fragment uit he NOS Journaal van 5 november 2003 waar in Demmink het misbruik van minderjarigen zelf toe geeft komt weer ter beschikking nadat de NOS heeft geweigerd het af te staan.

  6 februari 2009 :

  HP / de Tijd komt met een reconstructie van de zaak – Demmink onder de kop Top ambtenaar Onder Vuur.

  27 februari 2009 :

  JDTV breidt het arsenaal aan filmpjes uit met telefonische interviews met Jan de Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de Bruin van het OM. Alle filmpjes zijn thans te zien op een steeds geupdate playlist op YouTube.

  4 maart 2009 :

  Op het weblog van Joep Zander wordt het artikel over Joris Demmink gepubliceerd dat eerder werd verwijderd op Wikipedia, inclusief het waardevolle overzicht aan referenties en links.

  19 maart 2009 :

  Het VPRO – programma Andere Tijden komt met een uitzending over de staats greep van Bouterse in Suriname waarin Demmink een zeer opmerkelijke rol heeft gespeeld.

  4 mei 2009 :

  Minister Eberhard van der Laan spreekt tegenover JDTV over de affaire – Demmink nadat reeds eerder de ministers Hirsch Ballin, Van Middelkoop, Plasterk en Donner voor de camera kwamen.

  18 mei 2009 :

  Het team van JDTV confronteert Joris Demmink zelf bij zijn woonhuis met de beschuldigingen van kin der misbruik. Demmink vlucht zijn dienst auto in. Later volgt de megafoon – actie bij het Ministerie van Justitie.

  26 mei 2009 :

  Bij het station van Haarlem wordt een enorme banner opgehangen om het volk te attenderen op het kin der misbruik van Joris Demmink. Binnen 24 wordt wordt deze banner met veel machts vertoon verwijderd. De actie haalt de voorpagina van het Haarlems Dagblad en ook het Noord – Hollands Dagblad en de IJmuider Courant besteden er aandacht aan.

  19 juni 2009 :

  ondernemer Wim Dankbaar looft 10.000 Euro uit aan degene die het vonnis boven tafel krijgt over de ambtenaar Joris waarover Netwerk reeds in april 1998 sprak.

  7 september 2009 :

  uw webmaster en zijn cameraman worden aangehouden te Den Haag toen zij ‘s nachts op de gebouwen van de Raad voor de Rechtspraak, het Parket Generaal en het Paleis van Justitie met spuitbussen teksten aanbrachten die op riepen tot vervolging van ondermeer Joris Demmink. Reeds de volgende dag waren alle teksten verwijderd. Web master en cameraman werden 16 uur vast gehouden in de politie cel. De camera met beelden van de spreuken werd in beslag genomen.

  12 september 2009 :

  NRC Handelsblad komt met een opvallend voorpagina – stuk over het extreme declaratie – gedrag van Joris Demmink. Hier een follow – up.

  16 september 2009 :

  De uitzending van Netwerk uit 1998 over het pedo – netwerk rond Lothar G. komt ter beschikking met daarin de prominente rol van de top ambtenaar Joris.

  16 september 2009 :

  Bekend wordt dat een Turks TV-station al drie jaar probeert een interview te krijgen met Baybasin. Via de Nederlandse ambassade krijgen te Turken te horen dat er in elk geval niet mag worden gesproken over de zaak – Demmink en over het Koninklijk Huis !

  17 september 2009 :

  Een belangrijke Tukse hitman van Demmink die een grote rol speelde bij het in elkaar knutselen van het bewijs tegen Baybasin en ook de getuige Mustafa Y. intimideerde

  ( zie 27 oktober 2008 ) wordt gearresteerd.

  13 oktober 2009 :

  Er komen directe banden aan het licht tussen de zaak – Demmink en het Belgische Dutroux-netwerk.

  23 februari 2010 :

  Demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin krijgt tijdens een lezing op de NHTV te Breda over ondermeer seks toerisme [video] vragen over Joris Demmink. Hij verklaart deze vragen buiten de orde.

  16 maart 2010 :

  De zo geheten Wabeke – papers komen vrij; een verslag van een gesprek met Jan Wolter Wabeke, lid van het pedo – netwerk. Hierin staan tal van details over het kin der misbruik door Joris Demmink en de werkwijze van het pedo – netwerk.

  18 april 2010 :

  Peter R. de Vries komt met een onthullende uitzending over pedo – rechter Cornelis Stolk die rond 1980 actief was als vice – president van de Haagse rechtbank. Uit de uitzending blijkt dat er anno 1980 reeds sprake was van een structureel pedo – probleem binnen de rechtbank van Den Haag.

  3 juni 2010 :

  Via een pers conferentie te Nieuwspoort wordt het boek De Demmink Doofpot gepresenteerd. Hier is een verslag te zien van de pers conferentie. Het boek is gedrukt in een oplage van 10.000. Via internet kan gratis een exemplaar worden aan gevraagd. Medio augustus zijn vrijwel alle 10.000 boeken de deur uit.

  8 juni 2010 :

  Een nieuwe aangifte tegen Demmink wordt openbaar. Het betreft hier zo wel een uitbreiding van de derde aangifte van Mustafa Y. als een aangifte van een nieuw misbruikt kind. De complete aangifte is hier te lezen.

  1 juli 2010 : herkend wordt dat NOS-journalist Jeroen de Jager die tot op dat moment in stilte als een van de weinige MSM – journalisten nog aan de zaak – Demmink werkte van de zaak is afgehaald. Hij laat dat per email aan deze site weten.

  23 juli 2010 :

  Het Landelijk Parket van het OM laat naar aanleiding van een nieuwe, vierde, aangifte door advocate Adele van der Plas weten de zaak – Demmink in onderzoek te zullen nemen.

  10 augustus 2010 :

  Op Radio 1 ( EO; Dit Is De Dag ) wordt voor het eerst sinds medio 2007 weer op een publieke zender over de zaak – Demmink gesproken in een interview met Chipshol – directeur Peter Poot.

  28 september 2010 :

  Gerrit de Wit van de Expertgroep Klokkenluiders, een van mensen die bijdroeg aan het boek De Demmink Doofpot, blijkt van uit Justitie door nota bene een officier uit Breda met de dood te zijn bedreigd. De Telegraaf meldt dit, maar suggereert dat de doods bedreiging afkomstig uit criminele hoek. Ook Gerrit de Wit zelf weigert de doods bedreiging in verband te brengen met zijn medewerking aan het Demmink – boek. Na deze doods bedreiging zal van Gerrit de Wit noch van zijn Expert groep meer veel worden vernomen.

  14 oktober 2010 :

  Het kabinet – Rutte treedt aan met Ivo Opstelten als minister van Justitie. Opstelten is een vriend van Demmink van uit hun studenten tijd te Leiden; beide waren lid van Minerva. Opstelten is tevens voorzitter van de Stuur groep Aanpak Kinder mishandeling. Staats secretaris wordt Fred Teeven die als Officier van Justitie onderzoek deed naar een pedofielen-netwerk ( Rolodex ) waarbij ook Demmink betrokken was.

  26 oktober 2010 :

  micha Kat plaatst graffiti op het huis van Joris Demmink in Den Haag in felle oranje letters: PEDO, GEVAAR. Hij wordt gearresteerd en voor drie dagen vast gezet. Het feit wordt gevoegd in een reeds lopende strafzaak tegen Kat wegens het bekladden van panden van Justitie in Den Haag als mede dat van de Bilderberg groep in Leiden. Daarnaast staat Kat in deze strafzaak terecht voor het verstoren van het verhoor van Nout Wellink door de commissie – de Wit.

  4 juli 2011 :

  Jan Poot van Chipshol plaatst een advertentie over de affaire -Demmink in het Haarlemns Dagblad. NRC Handelsblad heeft aangegeven advertenties over Demmink niet te zullen afdrukken.

  5 juli 2011 :

  Op YouTube verschijnt een interview van Micha Kat met NOS – verslaggever Marieke de Vries over ondermeer de zaak – Demmink. De Vries vertelt dat Lex Runderkamp toen de Wikileaks – files openbaar werden direct ging kijken of er stukken bij zaten over Joris Demmink.

  11 juli 2011 :

  Jan Poot plaatst een advertentie in het Haarlems Dagblad waarin Demmink direct in verband wordt gebracht met het netwerk – Dutroux en het vermoorden van kinderen.

  25 augustus 2011 :

  Bekend wordt dat Demmink eind september als getuige zal moeten opdraven bij het Amsterdamse Hof om te worden gehoord over malversaties en manipulaties bij de rechtbank Haarlem in Chipshol – zaken.

  6 september 2011 :

  Bekend wordt dat Osman B., de vierde aangever tegen Demmink, in Nederland is geweest en een gesprek heeft gevoerd met de recherche. Ook staat een nieuwe Turk die als kind door Demmink is misbruikt in de start blokken op aangifte te doen. Dit maakt advocate Adele van der Plas bekend. Het nieuws leidt tot een golf aan publiciteit; slechts NRC en NOS zwijgen in alle toonaarden.

  Bron : sp00kje.nl/2009/12/08/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht/

 • Francis Capelle | 21/10/12 om 20:58

  Je bent inderdaad pas een dader als je bent veroordeeld. Maar je wordt er pas een of niet als er een onderzoek volgt. Dit is niet gebeurd en het gevolg is nu de bemoeienis van de VS en Turkije. Waar wederom de kranten en de NOS maar liever het zwijgen toe doen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen