Promotie voor aansprakelijke chef 

Noodpaspoorten in Rio

Leugenachtig handelen van Buitenlandse Zaken, vindt ex-consul in Rio.

Gelezen: Vrij Nederland

Vervolgen de zaak van de twee heren die in Brazilií« werden veroordeeld voor kinderporno. Hoofddader was Jerry K. Zijn handel staat in ”˜tienerporno’ staat inmiddels op naam van echtgenote Carolina in Den Helder. De bekende leugen in dit soort zaken: dat ze niets met kinderporno te maken hebben en willen hebben. Alleen maar de grens opzoeken.

Wat nog niet is opgelost: hoe kwamen de heren precies aan het noodpaspoort van ’s Hare Majesteits vertegenwoordiging in Rio de Janeiro? Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, ook geen onbekende op Leugens.nl, zou een onderzoek instellen. Wat heet: een diepgaand onderzoek.

Vrij Nederland geeft een voorschot. Het blad publiceert e-mail van de de vroegere consul-generaal Ronald Brouwer in Rio de Janeiro, op 22 december 2005 verzonden aan Buitenlandse Zaken.

Brouwer kreeg impliciet de schuld voor de verstrekking van paspoorten in de schoenen geschoven. Onterecht. Vindt hij. Hij was met vakantie. Zijn ex-baas op het ministerie, Peter van Wullften Palthe, is schuldig. Hij was toen directeur consulaire zaken.

De mondelinge en schriftelijke machtigingen voor de noodpaspoorten kwamen van de afdeling consulaire zaken in Den Haag. Dat heeft overigens in 2004 Verhagens voorganger Ben Bot al verteld tegen de Kamer.

Brouwer aan Van Wulfften Palthe: “Dat idee van missers van de Consul-Generaal in Rio bestond alleen in jouw hoofd. En jij handelde ernaar”¦Wij moeten in het buitenland kunnen vertrouwen op de ruggesteun van het departement. En niet het risico lopen door de eigen werkgever in de media te worden veroordeeld.”

Maar maatregelen tegen Palthe vanwege zijn leugens in deze zaak? Nou nee, hij mocht ambassadeur in Berlijn worden. Terwijl hij ook fouten gemaakt zou hebben in de ontvoeringszaak van Arjan Erkel.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen