Borrelpraat van regering en werkgevers 

Balkenende’s ‘zesjescultuur’

Het gemiddelde afstudeercijfer ligt veel hoger terwijl één op de zes studenten 8 of hoger scoort.

Premier Balkenende in september 2007 bij de opening van het academisch jaar in Wageningen:

“Hoogopgeleid personeel is van levensbelang voor het realiseren van economische groei. In de dynamische kenniseconomie die Nederland wil worden, zal de vraag naar hoger opgeleiden toenemen. Tegen die achtergrond is het zorgelijk dat twee op de drie Nederlandse studenten geen moeite doet om een hoog cijfer te halen”¦

Waarom genoegen nemen met een zesje? Waarom middelmatigheid tot deugd verheffen?”

De bron: WO-monitor. We lezen [puntsgewijs gemaakt]:

 • Afgestudeerden uit Nederland besteedden gemiddeld 33 uur per week aan hun WO-opleiding, tegenover ongeveer 39 uur gemiddeld in Europa;
 • Verder geven Nederlandse afgestudeerden aan minder vaak bereid te zijn om meer werk te verrichten dan strict nodig was om hun tentamens te halen dan hun Europese ”˜peers’ (minder dan 30% tegenover 46%);
 • En minder bereid zijn om zich in te spannen om tijdens de opleiding de
  hoogst mogelijke cijfers te proberen te halen: 33% tegenover 59% voor alle deelnemende landen;
 • Hoewel maar liefst 90% van de Nederlandse afgestudeerden tijdens de studie heeft gewerkt, tegenover slechts 75% gemiddeld over alle 10 landen, biedt dit geen verklaring voor de geringe studieinzet van Nederlanders. De gemiddelde studie-uren lagen net zo laag bij de Nederlandse afgestudeerden die tijdens de opleiding helemaal niet hebben gewerkt als bij de afgestudeerden die wel hebben gewerkt.”

Columnist Maarten Keulemans suggereert in de Volkskrant dat Balkenende en andere bestuurders die dit aanhalen, maar wat nablaten.

De onderzoekers vroegen de studenten ook naar hun cijfers. Wat blijkt?

 • Afstuderen met een ‘zesje’: 1 procent
 • Afstuderen met een 8 of hoger: 16,4 procent
 • Gemiddeld cijfers bij afstuderen: 7,3

Nu laten cijfers zich gezien de verschillende examenniveaus in de Europese landen niet vergelijken. Maar op zich gaan studenten dus verder dan het zesje.

Keulemans tegen Balkenende cs.: “Soms is het handig om eerst naar de cijfers te kijken. In plaats van de studenten meteen maar te betichten van luiheid en desinteresse.”

Nog leuker wellicht: Balkenende noemde TomTom als positieve uitzondering van de door hem zo kloek vastgestelde lamlendigheid. Wat zouden de afstudeercijfers van de vier oprichters van TomTom zijn geweest? Ze waren in elk geval geen drop-outs.

 • Reacties

 • Olrad | 01/06/08 om 13:27

  Geciteerde resultaten uit het onderzoek gaan over 24,7 procent van de ondervraagden.
  Je conclusie ontbeert bewijsmateriaal, zou ik denken. Misschien gaat het wel om een zesminnetje of een zeseneenhalf. Ik kan het uit dit stuk niet opmaken.

 • Ted | 08/07/08 om 12:36

  Na Spyker, heeft Balkenende het nu voor elkaar gekregen om TomTom de vernieling in te helpen

 • Carlos Severino Tromp | 05/09/08 om 09:13

  Staatshoofd Beatrix, Koningin der Nederlanden,
  Onderwerp: Mensenrechten & Gerechtigheid

  Den Haag, 5 augustus 2008

  Geacht staatshoofd,

  Omdat rechtszekerheid ontbreekt op het rijksdeel Aruba waar u ook staatshoofd en koningin bent, kan ik al negen jaar niet naar mijn geboorteland Aruba emigreren. Daarom wil ik, http://www.koninginnlwatismensenrechten.com http://www.onrecht.biz http://www.arubainjustice.com Carlos Severino Tromp, u inlichten dat ik op 8 mei 2008 een open brief met veertien video’s als protest voor schending van mijn mensenrechten en mijn recht op gerechtigheid, gericht aan u, op Youtube heb geplaatst met codewoord: tromp13carlos & carlos13tromp Google: Carlos Severino Tromp

  Ik licht u nu pas in, want ik wilde graag dat 3500 bezoeken eerst werden afgelegd.

  Ik wil graag van u weten als het staatshoofd der Nederlanden en de laatste verantwoordelijke voor de rechten van de mens binnen het koninkrijk, met welke rechtszekerheid kan ik naar mijn geboorteland terug keren?

  Dit omdat de regering, het Openbaar ministerie Havenstraat # 2, O’stad, Aruba speciaal uw ambtenaren Procureurs generaal mr. drs. Teresa Diana Croes Fernandes Pedra, mr. Willem Ruud Rosingh, mr. Elivia Elvira Lugo en mr. Frits C.V. de Groot samen met zeventien rechters van het gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba, waar uw staatsieportret aan de wand hangt, niet te vertrouwen zijn en zij zijn wanhopig. Zij smeden diverse complotten met politie agenten, en hebben mij vier keer gegijzeld en gevangen gehouden met 257 zwaarte dagen en 20 uur zonder dat ik een misdrijf heb gepleegd. Omdat zij mij de mond wilden snoeren!

  En dit met vervalste documenten, valsheid in geschrifte, manipulatie van de wet, stichting reclassering, advocaten, mijn minderjarige kinderen, en zij hebben met een psychiatrisch arts valse psychiater rapporten geschreven, om mij in een psychiatrisch centrum te plaatsen, met het oogmerk mijn geestelijke gezondheid om zeep te helpen, zodat hun misdaden en veel meer rotzooi die zij hebben begaan, niet aan het daglicht komen.
  Wat zullen zij nu niet doen terwijl zij weten dat niemand hen op het matje kan roepen, hetgeen al aangetoond is.
  Alleen de heer Hero Brinkman, Geert Wilders, en niemand anders, hebben binnen het koninkrijk hun verantwoordelijkheid willen nemen tegen corruptie en schendingen van mensenrechten. Iedereen weet dit: alleen Ernest Hirsch Ballin, uw minister van Justitie, weet niet wat er aan de hand is. Ik heb er genoeg van dat ik van het kastje naar de muur gestuurd werd!!! Hero Brinkman en Geert Wilders hebben en hadden gewoon gelijk!
  Triest van dit alles is dat u en uw MP, mr. drs. Jan Peter Balkenende, allang meerdere malen zijn ingelicht met documenten and u en uw regering doen alsof er niets aan de hand is en spelen blind, doof en stom.

  Ik kan niet begrijpen hoe u en uw regering hier van Nederland kan zien tot in Rusland, Argentinií«, China en wereldwijd dat de mensenrechten worden geschonden totdat u en uw minister president hebben gedurfd President Vladimir Poetin en diverse landen op het matje te roepen om op te houden met corruptie en schendingen van mensenrechten en binnen het koninkrijk gaat corruptie voor boven gerechtigheid en men weet niet dat de rechten van de mens met voeten worden getreden.

  Maar voor Jorge Zorreguieta, de vader van uw prinses Maxima, hebben u en uw regering wel een strijd gevoerd om hem schoon te wassen; ik heb geen dochter voor uw zonen, maar wel ben ik geboren met recht op gerechtigheid.

  Ik herhaal ten overvloede: stuurt u mij s.v.p. niet door naar de gouverneur van Aruba, Fredis Refunjol, want ook hij is blind, doof en stom. Ik heb er ook schoon genoeg van.

  Hopend u voldoende geí¯nformeerd te hebben,
  Carlos Severino Tromp
  Cc Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A. Bijleveld-Schouten. Cc. Tweede Kamer Staten-Generaal Vrztr Mw. Gerdi A. Verbeet.
  Cc. Tweede Kamer Staten-Generaal dh. Geert Wilders.
  Cc. Tweede Kamer Staten-Generaal dh. Hero Brincman.
  Cc. Raad van State de Secretaris S.C. Verkade-van den Berg.
  Cc. Gerechtshof te Den Haag Paleis van Justitie de Procureur-generaal

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen