Hoezo Amerikaans-Joodse lobby? 

Laster tegen Norman Finkelstein

Na verlies baan als wetenschapper in de VS ook toegang geweigerd tot Israí«l.

Gelezen: Ha’aretz,
NRC Handelsblad

De Amerikaanse wetenschapper Norman Finkelstein, wiens ouders in Auschwitz overleefden, die Hitler citeert. Een Israí«lische krant die schrijft over de ‘deportatie’ van deze Finkelstein van luchthaven Ben-Gurion naar Schiphol. Tragiek.

Finkelstein is dit weekend de toegang tot Israí«l geweigerd. Voor tien jaar, naar zeggen. Na verhoor door de Shin Bet. Over zijn contacten met Hezbollah. Hij was al niet geliefd in het land, na publicatie van The Holocaust Industry.

Toevallig net daarvóór werd een interview met Finkelstein gepubliceerd door NRC. Nog in New York afgenomen. Vanwege de breuk met de DePaul University, overigens al in september 2007 in gang gezet.

Finkelstein vindt dat hij door leugens zijn baan verloor, vooral verspreid door zijn opponent Alan Dershowitz: “Het was meedogenloos. Er is een dossier van zestig pagina’s over mij rondgestuurd op de universiteit waarin stond dat mijn overleden moeder een collaborateur was en dat ik in mijn vorige baan was ontslagen wegens geestelijke instabiliteit. En het werd erger, véél erger.”

Finkelstein: “Maar hoe meer modder er wordt gegooid, hoe moeilijker het is schoon te blijven. Mensen drijven nu eenmaal op het idee dat als een leugen maar groot genoeg is, er wel iets van waar zal zijn.

Dat is de oude logica van Hitler: een kleine leugen brengt mensen aan het twijfelen, van een grote leugen zeggen ze: het kan niet állemaal verzonnen zijn.”

 • Reacties

 • hemelsblauw | 25/05/08 om 19:31

  Belgisch blogje (mo.be) ter aanvulling.
  Schiphol zei je? Het valt te hopen dat de man dan nog hier in het land is. Hij lijkt me van het integere type dat je goed kunt gebruiken als er orde op zaken moet worden gesteld om de democratie te redden, zoals met Nederland het geval is. Tenslotte heeft de Amerikaans-Joodse lobby al veel teveel kwaad gedaan op mondiale schaal, lijkt mij. En zo’n man als Finkelstein weet blijkbaar alles onderhand van dergelijke manipulaties en machinaties.
  ’t Is gek; ik probeer me altijd voor te stellen dat de fascisten en de zakkenvullers zelf ook (klein)kinderen hebben, voor wie ze oprecht een betere wereld wensen. Ik bedoel, waarom niet?

 • Ton Nuiten | 25/05/08 om 22:44

  Dat Joden op hoge posities hun Joodse medemensen die nog wel de Holocaust meegemaakt en overleefd hebben, zo behandelen is vreselijk. Dit doet me denken aan het bijbelboek Jeremia. Wanneer je dit leest, zul je ontdekken dat de Joodse regering van Israí«l in die tijd de “wezen” en “weduwen” onderdrukte. De gekijknamige profeet van dit boek, sprak hier zich steeds weer tegen uit. En zo doet Professor Finkelstein dit ook door middel van zijn boeken.

  Jeremia maakte zich in die tijd nu niet bepaald geliefd bij een deel van het Joodse volk. Professor Finkelstein treft, zoals we in bovenstaand artikel kunnen lezen, hetzelfde lot. Ook de overige profeten die door God vanuit het Joodse volk opgeroepen werden om zich tegen deze mensenrechtenschendingen uit te spreken, kregen het vaak zwaar te verduren. Wanneer je hun bijbelboeken leest, datgene wat Finkelstein nu allemaal aangedaan wordt en je kijkt dan ook nog eens naar wat er met de Palestijnen in Gaza gebeurt, dan wordt het misschien duidelijk waarom die van tijd tot tijd tot vreselijke dingen in staat zijn zoals het plegen van aanslagen met bommen, het afvuren van raketten enz. Hoewel al die vreselijke dingen die Palestijnse terroristen doen, nooit goed te praten zijn, is het wél te begrijpen waaróm zij die doen. Hun ouders en/of voorouders zijn door Zionistische terroristen uit het land verdreven waarna die in armoedige vluchtelingenkampen terechtkwamen. En dar is iets wat je door de media óf nooit verteld wordt óf er wordt een bepaalde draai aan gegeven en wel zodanig, zodat het er op lijkt alsof de meerderheid van de Palestijnen slecht bommengooiers zijn.

  Professor Finkelstein, Peter Edel (auteur van “De Schaduw van de Ster; zionisme en anti-zionisme”) en de reeds enige tijd overleden Israí«l Shahak (was Auschwitz-overlevende en auteur van o.a. “Jewish History, Jewish Religion; the weight of three thousend years) en anderen zijn de moedige Joden die de vinger op de zere plek weten te leggen. Wanneer je dan ook nog eens het boek van Michael Collins Piper (die voorzover ik weet niet Joods is) “The Hihg Priests of War” leest, dan wordt het duidelijk wie in werkelijkheid degenen waren die de oorlog tegen Saddam Hí¼ssein en Iraq op touw hebben gezet! President George W. Bush blijkt dan slechts de uitvoerder van een sinister plan te zijn geweest wat hem, Dick Chenney, Rumsfeld, Collin Powers en anderen opgelegd is. De meesterbreinen die dit plan bedacht en die allemaal deel uitmaken van de “Joodse lobby” in de Verenigde Staten zijn: Paul Wolfowitz, Richard Perle (bijgenaamd “De Prins der Duisternis”), William Kristoll, Henry Kissinger en (nu voormalig) Premier van Israí«l, Arií«l Sharon. Ons werd altijd voorgehouden dat Saddam Hí¼ssein een dictator zou zijn geweest die zijn eigen volk onderdrukt zou hebben. Of dat nu wel of niet zo isgeweest, kan ik natuurlijk niet bewijzen. Maar wat gaandeweg wél steeds helderder wordt, is dat de oorlog tegen Iraq niet begonnen is om er louter een dictator te onttronen.

  Wanneer we dan ook nog eens in gedachten houden dat de “Joodse lobby” in de VS en de regering in Israí«l een speciale band met elkaar hebben, dan zal het misschien beginnen te dagen wáárom men met die oorlog begonnen is.

  Het wordt daarom eens tijd dat er naast genoemde moedige Joodse schrijvers er ook ander Joden en niet-Joden opstaan en samen met hen zullen protesteren tegen de enorme grip die de “Joodse lobby” in Amerika op het Amerikaanse Buitenlandse Beleid heeft én tegen de mensenrechtenschendingen van de Palestijnen door Israí«l.

 • hemelsblauw | 26/05/08 om 00:40

  Weer een land om weg te strepen op je lijstje met eventuele reis- (vakantie)doelen: Israí«l. De Verenigde Staten stonden al heel wat jaren bovenaan op datzelfde lijstje.
  Ik ben het met Ton Nuiten eens die hier duidelijk schildert hoe de kern van het probleem al vele duizenden jaren oud is. Wat we nu Palestijnen noemen, is de bevolkingsgroep die in de Bijbel e.d. nog Filistijnen heet. Het moet de volksaard zijn, de Semitische volksaard in dat deel van de wereld; de goede, vredelievende Semieten (da’s dus inclusief Arabieren, Palestijnen) niet te na gesproken. Ze leren het gewoon nooit.
  Op zich is dat al erg genoeg, maar “wij” zijn m.i. bepaald imbeciel om vanwege de effecten van diezelfde, verrotte kern inmiddels bomaanslagen in Londen, Madrid en noem maar op voor lief te nemen. Cause and effect: de Joodse lobby zou het noodlot niet moeten willen blijven tarten.

 • hemelsblauw | 26/05/08 om 11:37

  Niemand die me hier even komt corrigeren door te wijzen op het volgende?
  Er bestaan verhalen die méér zijn dan losse geruchten en verdachtmakingen, en die inhouden dat met name vanuit de VS krachten (nee, niet Finkelstein) welbewust al geruime tijd aan het werk zijn die het Midden-Oosten graag in een brandend kruitvat zien ontaarden. Met als hoofdreden dat zij hopen op die manier de veel-geprofeteerde wederkomst van de “Messias” te helpen bespoedigen. En daarmee het aanbreken van het zgn. Duizendjarig Vredesrijk.
  Als je de logica op die redenering loslaat, dan lijkt er wat in te zitten. Want profetieí«n kunnen immers niet gematerialiseerd worden eer de daarvoor vereiste (politieke) “infrastructuur” of omstandigheden een feit zijn. Maar wat doe je nog met logica als die de menselijkheid en het mededogen impliciet en expliciet uitroeit?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen