Alsnog, de leugenaar van de dag: 

Joan de Wijkerslooth

Ex-baas openbaar ministerie vindt de Puttense moordzaak geen blunder.

De Puttende moordzaak lijkt alsnog te worden te worden opgelost.

Wilco Viets en Herman du Bois bleken eerder onterecht te zijn veroordeeld voor de moord op de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius in januari 1994. Talloze fouten in de bewijsvoereing werden aangetoond door journalist Peter de Vries en ex-commissaris Jan Blauw.

De baas van het openbaar ministerie was Joan de Wijkerslooth. Deze mijnheer schreef in 2002 na vrijspraak door het gerechtshof een column in justitieblad Opportuun. De titel: “Hoezo blunders in de Puttense moordzaak?”

We hebben deze column na het nodige zoeken teruggevonden. Citaten:

“Mijn tweede opmerking is dat ten onrechte gesproken wordt van een blunder van de justitií«le kolom, met in begrip van de rechtbank Zutphen en het Arnhemse Hof. Wie hier het begrip ‘blunder’ hanteert, verwacht wat het OM betreft blijkbaar dat iedere vervolging tot een veroordeling moet leiden”¦

Ook dan kan het gebeuren dat de rechter de bewijsmiddelen anders beoordeelt en tot vrijspraak komt”¦Het gaat om argumenten waarover men van mening kan verschillen. En niemand heeft een telefoontje met de hemel. Hoezo blunders?..

De twijfel van het Hof dat de verdachten de moord en verkrachting hebben begaan wordt volgens het Hof onderstreept doordat in zijn requisitoir de advocaat-generaal ‘vele feiten en omstandigheden en verklaringen onbesproken heeft gelaten en slechts fragmentarisch aangeeft hoe de bewezenverklaarde feiten zich moeten hebben voltrokken”¦.

Het Hof wrijft de advocaat-generaal aan dat deze in zijn uitvoerige requisitoir tot een andere selectie en interpretatie van relevante feiten komt dan het Hof. Dat verwijt is niet juist.”

Deze column zit de ten onrechte veroordedlen nu nog dwars, ondanks het weerwoord van “Peter R. van Putten”:

“De zaak heeft vanaf het prille begin gerammeld, waarbij de recherche nooit heeft gekeken of men de werkelijke daders te pakken had. Nee, men was er louter op uit om tijdens ellenlange verhoren een halve bekentenis uit ze te persen, wat heel wat anders is.

Daarbij is tijdens de verhoren keihard gelogen om de verdachten aan het wankelen te brengen. Er is gemanipuleerd met processen-verbaal, ontlastend bewijs is weggelaten uit het dossier en met talloze aantoonbare feitelijke onjuistheden in de zogenaamde bekentenissen is niets gedaan door de rechercheurs om dat dit ”˜hun taak’ niet was, zoals een van het tijdens het revisieproces schouderophalend formuleerde”¦

Aan vele sporen zijn verkeerde, belastende conclusies verbonden en voor ontlastende sporen – een spermadruppel op het been van het slachtoffer die NIET van de verdachten was – zijn bizarre theorieí«n verzonnen.

Alibi’s van mogelijke andere verdachten zijn niet gecheckt, videobeelden van de bekennende verhoren zijn ”˜abusievelijk’ gewist en technische sporen die in een andere richting konden wijzen gewoon weggegooid.”

 • Reacties

 • hemelsblauw | 22/05/08 om 10:46

  Goed stuk. Mensen die in overheidsdienst aan het werk gaan (mannen en vrouwen) zouden eerst geleerd moeten hebben om hun ego iedere ochtend opnieuw thuis te laten. Want dat is m.i. de grote boosdoener: die culturen, die koninkrijkjes waar automatisch een gebrek aan persoonlijkheid prevaleert zodat men z’n fouten niet kan toegeven. Misschien zelfs niet eens kan inzien.
  Maar hoe bereik je dat? Niet één bezem maar een hele fabriek met bezems gedecideerd en zorgvuldig door de hele overheid gaan heenhalen?
  Laten we bij dit stukje ook o.a. Lucy de B. niet vergeten, en Louwes. En Maurice de Hond. Voor hen is het gevecht helaas nog volop gaande. En zolang de De Wijkersloothjes van Nederland het hier voor het zeggen houden, regeert in dit land m.i. een vorm van klassiek fascisme. Waar vele voorbeelden, van “laag” tot “hoog”, van aan te dragen zijn.

 • ww | 23/05/08 om 06:13

  Dit stuk bewijst wel dat er bij het OM mensen rondlopen met een beperkt inzicht, ondanks alle dure studies die men heeft voltooid.
  Blijkbaar hoeft men niet van intelligentie over te lopen om in de nederlandse rechtspraak een dik betaalde baan te kunnen hebben.

  De reactie van deze meneer geeft wel aan hoe beperkt men is bij het OM.

 • hemelsblauw | 23/05/08 om 13:39

  De Telegraaf (23 mei) ‘Justitie blunderde in Putten’. Als de auteur haar research goed gedaan heeft (ik kwam elders variaties op sommige van de feiten tegen), dan zijn Putten en Deventer identiek…
  Krijg ook de indruk, en velen gingen me daarbij voor, dat het met die beide zaken niet alleen maar een kwestie van blunderen is. Integendeel, hier is mijns inziens door sommigen bij politie en bij justitie bewust gemanipuleerd om “feiten” te laten voldoen aan het bij hen meest gewenste scenario m.b.t. de beide moorden en wie als dader(s) gezien moe(s)ten worden.
  En ons aller NFI: achterlijk eigenlijk, middeleeuws om niet te zeggen prehistorisch dat die instelling zo slecht wordt gecontroleerd. En dan met name dat de communicaties binnen, door en met zo’n instituut niet glashelder en foutloos gevolgd (gescreend, gemonitord) worden door mensen die werkelijk onafhankelijk zijn. Diverse bij de Puttense moordzaak betrokken deskundigen die jaren later geconfronteerd werden met cruciale feiten waar ZIJ nooit eerder van in kennis gesteld waren, maar die vervolgens hun oordeel 180 graden keerden.
  Er is een tweede “NFI” in oprichting in Maastricht sinds kort? Volledig los van de overheid? Dat zal tijd worden…

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen