En onze partij gaat het terugpakken 

‘Het is de schuld van hunnie’

Het volk verlangt naar iets waar het in kan geloven. Maar anderen staan dat in de weg.

Gelezen: Column Bas Heijne

“”¦de kern van de onvrede: een politiek die zichzelf grote vragen wil stellen, maar zich telkens verliest in triviale zaken, een algemene afkeer van de ideologie maar tegelijkertijd een groeiend gemis aan dragende idealen en, tenslotte, een tot niets verplichtende oppervlakkigheid in de omgang met de cultuur waarvan men juist vindt dat die gekoesterd moet worden.

Achter al die onvrede en kritiek gaat een verlangen schuil, een verlangen dat niet zo heel veel met politiek of maatschappelijk idealisme te maken heeft: het verlangen naar iets wat er werkelijk toe doet, iets wat als wezenlijk wordt ervaren.

Alle Hollandse debatten, alle verontwaardiging en hoon, alle ontzetting en woede gaan terug op dat onbeantwoorde verlangen: geef ons iets waar we weer in kunnen geloven. De populistische politiek exploiteert dat onmachtige verlangen even behendig als schaamteloos:

wij geloven heus wel in onszelf, wij willen heus in Nederland geloven, het zijn de anderen die ons dat geloof niet gunnen en het ons willen afnemen. Het is een onverkwikkelijke leugen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen