Suggestie cocaïnehandel was een leugen 

Hans Melchers wint van ANP

Persbureau moet rectificeren en 10.000 euro betalen.

Het arrest van het hof in Amsterdam hebben we hier geplaatst.

Zakenman Hans Melchers (foto) wint de zaak over berichtgeving rond de ontvoering van zijn dochter Claudia. Daar waren geen drugs bij in het spel, anders dan het ANP berichtte.

Het belangrijkste het ANP moet de volgende rectificatie afdrukken in De Telegraaf, daar deze het oorspronkelijke ANP-bericht overnam:

” Rectificatie berichtgeving over Hans Melchers.

In september 2005 is Claudia Melchers, dochter van Hans Melchers, enige dagen ontvoerd geweest. Zonder dat de politie de ontvoerders op het spoor was, is Claudia Melchers vrijgelaten. Dit is bekend gemaakt op 15 september 2005 rond 14.00 uur door W. Woelders, chef van de recherche van de politie Amsterdam-Amstelland.

Dezelfde dag nog hebben wij om 18.28 uur een bericht geplaatst op ons elektronisch berichtennet dat slechts toegankelijk is voor onze abonnees. In dat bericht schreven wij onder meer:

“De ontvoering van Claudia Melchers moet gezien de eis van 300 kilo cocaí¯ne voor haar vrijlating bijna wel zeker te maken hebben met enige betrokkenheid van de familie bij drugshandel.”

Deze krant (bedoeld wordt De Telegraaf) heeft dit overgenomen. Het gerechtshof te Amsterdam heeft in zijn arrest van 8 mei 2008 geoordeeld dat wij met de plaatsing van bedoeld bericht onrechtmatig jegens Hans Melchers hebben gehandeld, omdat wij daarmee de sterke suggestie hebben gewekt dat hij betrokken is bij drugshandel. Wij zijn door het hof veroordeeld deze rectificatie als advertentie te plaatsen in deze krant, waaraan hiermee uitvoering is gegeven.

Algemeen Nederlands Persbureau ANP”

Hans Melchers voert sedert enige jaren een kruistocht tegen zijns inziens leugenachtige perspublicaties. Hij heeft daar zijn website aangewijd en is ook een fonds begonnen voor slachtoffers van de pers. (Overigens komt er ook een Stichting Muckraker die juist journalisten wil bijstaan die het slachoffer zijn van vergaande procedures.)

Over dit artikel en wat verwijzingen erna verloor De Telegraaf een zaak bij de Raad voor de Journalistiek. De Telegraaf verwijderde het bericht van de website en uit het archief. De rechtbank veroordeelde het ANP, de (inmiddels ex-)hoofdredacteur Rob de Spa en redacteur Sander Kuypers niet, mede daar het ANP zorgvuldig te werk was gegaan. Het Hof denkt er anders over en bevestigt de zienswijze van Melchers en zijn advocaat Herman Doeleman van Hí¶cker in Amsterdam: het ANP was onzorgvuldig en de publicatie onrechtmatig. De Tubantia, die het ANP-bericht ook publiceerde, werd niet aangepakt.

Het ANP heeft steeds betoogd dat het niet meer gedaan heeft dan de meningen weergeven van twee niet bij het onderzoek naar de ontvoering van Claudia Melchers betrokken rechercheurs. Het ANP hield ze anoniem. Het Hof vindt dat het ANP van die uitingen duidelijker afstand had moeten nemen. Pas kort erna heeft het ANP berichten met ontkenningen gepubliceerd.

Te meer daar rechercheur 1 in algemene bewoordingen de ontvoering en drugshandel verbond en rechercheur 2 zei dat het niet ongewoon is dat iemand wordt ontvoerd om een partij drugs terug te krijgen. Dat sloot mooi aan op de losgeldeis van 300 kilo cocaí¯ne.

Melchers vroeg 100.000 euro vergoeding voor geleden immaterií«le schade, maar het hof vindt 10.000 euro genoeg daar het bericht een klein onderdeel vormde van de berichtenstroom over de ontvoering. De eis voor vergoeding van materií«le schade is afgewezen. ANP moet wel de gerechtelijke kosten betalen, ook van de eerdere rechtszaak. De tegenpartij schat die op ‘toch gauw zo’n 20.000 euro’.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen