Christelijke krant neemt lezers 'in bescherming' 

Waarschuwing: hier schrijft een homo

Kanttekening Nederlands Dagblad bij dagboek Amnesty-chef die schrijft dat hij een mannelijke partner heeft.

Gelezen: Wordt Vervolgd

Taco Ruighaver (44) is directeur van het Amnesty Filmfestival in Amsterdam. in verband met mensenrechten in China werd hem door de krant Nederlands Dagblad gevraagd een dagboek (‘Vooruitblik’) te schrijven.

Daarin stond: “Zondag 23 maart. (…) Geen Johannes Passion deze Pasen. In de namiddag wel een optreden van ”˜Soep’. Robert, mijn vriend en levenspartner, speelt in deze band van contrabassiste Kim Soepnel. (…) Ik vraag me af of ik eigenlijk wel over Robert en mij kan schrijven in het Nederlands Dagblad. Zal toch wel? Die vraag doet me denken aan twee films van het komende festival.. (”¦)”

Ruighaver kreeg er last mee, zegt hij: Of het niet wat minder persoonlijk kon. De redacteur was in grote verlegenheid gebracht tegenover zijn lezers. Die zouden het verkeerd interpreteren en denken dat dit iets is waar de redactie achter staat.

Ruighaver weigerde te schrappen waarop de krant een jeugdwerker van de Nederlands Gereformeerde Kerk vroeg voor het dagboek in de krant. Ruighaver kwam erop terug met de beschuldiging van discriminatie en Artikel 1 Grondwet.

Daarop is zijn bijdrage wel geplaatst, met als begeleidende tekst, dat de bijdrage ”˜ongemak en vervreemding’ opriep, omdat plaatsing ”˜de suggestie wekt dat het ons om het even is wat voor ethische keuzes iemand maakt’.

Moet je lezers waarschuwen voor een homo?
Adjunct-hoofdredacteur Koert van Bekkum van het Nederlands Dagblad in Barneveld. “Wij hebben in onze kringen stevige discussies over homosexualiteit. Dat roept sterke gevoelens op, want we zitten middenin een orthodox christelijk omgeving.”

Is homofilie een ‘ethische keuze’?
Van Bekkum: “Er zijn ook homosexuelen die vinden dat God het uiteindelijk zo niet bedoeld heeft en die zonder partner door het leven gaan. De keuze om met een partner te leven zien wij als een ethische keuze.”

Is het niet wat hypocriet iemand te vragen om mensenrechten in China te schrijven en zelf ondertussen de mensenrechten te tarten?
Van Bekkum: “Wij spreken ons niet uit voor een verbod op homosexualiteit. We tasten de grondwettelijke vrijheden van homosexuelen niet aan. Wel is in onze kringen het omgaan met homosexualiteit een punt van debat.”

Overigens noemt Van Bekkum het contact met Ruighaver goed. “Alles is in goed overleg verlopen.” Ruighaver vindt dat ook.

 • Reacties

 • hemelsblauw | 08/05/08 om 15:33

  Dus eigenlijk vaart het Nederlands Dagblad onder een valse vlag?
  Goed stukje. Vooral die vraag over hypocriet bezig zijn. En als de Grondwet kon huiveren, reken maar dat ie dat deed.

 • hemelsblauw | 08/05/08 om 17:46

  Nou, dat vraagteken achter “valse vlag” in m’n vorige reactie hier mag ook wel weg. Hebben we dat aan het Nederlands Dagblad en z’n aanhang te danken? Dat Nederland er zo beschamend lang over deed eer het het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind ratificeerde?
  Bron: het Nederlands Dagblad. Gelezen op Radio 6FM.
  “Scheuring in Hersteld Hervormde Gemeente in Huizen”
  Citaat: De onenigheid in de gemeente kwam enkele maanden geleden aan de oppervlakte, nadat ds. Kot had geweigerd twee kinderen te dopen, onder meer omdat de ouders een televisie hadden.
  Huizen ligt niet in de Bible Belt en het artikel is nog geen week oud. Je waant je toch in de Middeleeuwen en in de Rooms Katholieke Inquisitie met zulke mannen!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen