Raad voor de Journalistiek: 

Regels voor linken en reacties

Journalisten moeten oppassen met leugens in bronnen waarnaar ze linken en in reacties van hun bezoekers en lezers. Er zijn regels voor geformuleerd.

Gelezen: Nieuwe regels Raad voor de Journalistiek

Er is een ‘leidraad’ met journalistieke regels sinds april 2007. Die ging voorbij aan belangrijke kwesties met internet. Daar zijn nu toevoegingen voor gemaakt op grond van uitspraken van de Raad in 2007 en begin 2008 over internetzaken:

Samengevat zijn de relevante passages:

  • De redactie heeft een verantwoordelijkheid voor de reacties van derden die onder artikelen op haar website verschijnen, maar hoeft die niet vooraf te controleren. Wel kan de redactie besluiten eenmaal geplaatste reacties te verwijderen;
  • Als een reactie op een artikel op de website een ernstige beschuldiging of een beledigende uitlating bevat, dient de redactie op verzoek van de betrokkene(n) te onderzoeken of die juist is, en indien dit niet het geval is, de reactie te verwijderen;
  • De journalist gaat alleen over tot publicatie van (hyperlinks naar) vertrouwelijke rapporten, of gedeelten ervan, wanneer de publicatie ervan ”¦geen onevenredig groot gevaar voor personen oplevert;
  • De redactie die met een hyperlink verwijst naar informatie van derden, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderliggende informatie. Er moet wel een belangenafweging zijn om onevenredige schade te voorkomen;
  • Het publieke belang van zo volledige archieven weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan het privébelang bij verwijdering voorop staan.

De Leidraad is als brochure te downloaden en de aanpassing als inlegvel.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen