Nederlandse Orde van Advocaten haakt in op 4 mei: 

‘Nieuw onderzoek’ naar advocatuur in de oorlog

Oud nieuws gerecycled, want het Niod is al geruime tijd met zo’n onderzoek in de weer.

Gelezen: NRC,

De Nederlandse Orde van Advocaten gaat haar rol in de Tweede Wereldoorlog door het NIOD laten onderzoeken. Zo staat het nu in de krant, gemaakt door het ANP dat de Algemeen Deken van de Orde Willem Dekkers citeert.

4 mei, Dodenherdenking komt er aan. En dus beter laat dan nooit zo’n onderzoek. Of de Orde van Advocaten dan bedoelt dat ze een paar jaar te laat het onderzoek in de media lanceren of dat ze bedoelt dat de vaak kwalijke rol van de advocatuur in de oorlog eindelijk onderzocht wordt is niet helemaal duidelijk. We gokken op het laatste.

Maar het onderzoek naar de rol van de advocatuur in de oorlog is al in 2005 in een vooronderzoek door dr. Joggli Meihuizen ter hand genomen. En nu werkt diezelfde uitstekende historicus Meihuizen onder NIOD-vlag sinds al weer 2006 aan het echte onderzoek in opdracht van diezelfde Orde van Advocaten. Het onderzoek dat de deken Willem Dekkers nu verlaat in de pers (her)lanceert. Zowel op de NIOD-website als op de website van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen is te vinden dat het onderzoek loopt van 2006 tot 2010.

Een PR-campagne van de advocatuur met oud nieuws? Je zou het wel zeggen want op de website van de Orde vinden we een nieuwsbericht van 2 mei 2006: “Op dinsdag 2 mei 2006 is in Amsterdam een onderzoeksovereenkomst tussen de Orde en het NIOD ondertekend door algemeen deken Els Unger en directeur Hans Blom. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de rol en positie van de advocatuur in de Tweede Wereldoorlog. Speciale aandacht zal uitgaan naar de lotgevallen van joodse advocaten.

Het College van Afgevaardigden heeft op 31 maart jl. Ingestemd met het onderzoek en een bedrag € 320.000. De Orde is op dit moment nog op zoek naar co-financiering. Onderzoeker Joggli Meihuizen start op 1 juli aanstaande met het onderzoek dat naar verwachting drie jaar in beslag zal nemen.”

4 mei is in aantocht dus en dan is reclame voor de hoge, ethische normen van de advocatuur altijd meegenomen.

 • Reacties

 • hemelsblauw | 04/05/08 om 13:40

  Gokken lijkt me niet helemaal de manier om met dit onderwerp om te gaan (“We gokken op het laatste”). Niet gehinderd door journalistieke training en daar verplichte mores, vraag ik mij af wat er verkeerd aan is dat middels dit ANP-bericht in de NRC het onderzoek, zo kort voor 4 mei, weer eens onder de aandacht werd gebracht? De wat ongelukkig gekozen verwoording waaruit niet duidelijk bleek dat het geen nieuw nieuws was? Is dat een leugen? Misschien wel. Maar wat is een leugen? Ik ken het persbericht van de Orde niet; wekt dat ook de indruk dat het om een geheel nieuw initiatief gaat? Immers, het ANP blijkt niet altijd geheel vrij van “uitglijders”. Maar dan zou het een fout zijn, en geen leugen. En neemt in dat geval de auteur hier dan afstand van zijn cynische suggestie van “reclame voor de hoge, ethische normen van de advocatuur”?
  Wat je wel kunt zien is dat er intussen kennelijk een andere Algemeen Deken fungeert dan in 2006. Citaat uit het ANP-bericht bij de NRC “Waar het om gaat is dat we van die periode in Europa leren en gevaar voor herhaling onder ogen zien.” Dat lijkt me veel relevanter informatie en gezien de dagelijkse praktijk (Raad van State, IND alleen al wat Nederland betreft) ook bepaald niet overbodig. Wel valt te betreuren dat – althans op z’n website – de NRC geen aanleiding zag om ook dit zinnetje toe te voegen dat Radio Nederland Wereldomroep wel weergeeft over Mr. Dekkers’ oproep: Hij doet een dringend beroep op mensen hun archiefmateriaal beschikbaar te stellen voor het onderzoek van het NIOD, dat over twee jaar klaar moet zijn.

 • hemelsblauw | 04/05/08 om 13:43

  In ditzelfde kader overigens, de Duitse bezetting. Een paar dagen geleden kwam weer iets in het nieuws dat een ander licht werpt op de betrouwbaarheid van het werk van wijlen dhr. Lou de Jong als geschiedschrijver. Ik citeer De Gazet van Antwerpen d.d. 2 mei 2008: ”De Duitsers hadden geen bordelen nodig”, schreef hij, “er was al horizontale collaboratie’ genoeg”, even verderop gevolgd door ”K.U.Leuven-professor Luc De Vos, strategisch en historisch expert: “In ons land is dit onderwerp nooit bestudeerd. Persoonlijk zou het mij sterk verbazen als iets dergelijks bij ons niet bestaan heeft.”
  Tsja, wat nu? Welke “leugen” prevaleert voor Leugens.nl? Die van de Orde van Advocaten, of die van De Jong?

 • Ton Biesemaat | 04/05/08 om 16:52

  Gokken staat er omdat vrijdagmiddag laat niemand meer te bereiken was die commentaar kon geven. Echter keihard blijkt dat het onderzoek al in 2006 is gestart. Vanwege de actualiteit moest dit nog mee voor 4 mei. Anders zou het mosterd na de maaltijd zijn. We zien hier de hijgerigheid van de journalistiek waar ook Leugens niet aan ontsnapt. Dat moet ik toegeven. NRC had natuurlijk moeten melden dat het onderzoek al sinds 2006 in volle gang is. De Orde heeft er alle baat bij een wit voetje te halen in de pers. Waarom pas een dergelijk onderzoek anno 2006? Amusant genoeg duurt het onderzoek net zo lang als de gehele 2e wereldoorlog. (en nog eens 60 jaar voorbereiding, 1945 tot 2006). De voorbereiding van WO I naar WO II was in iets meer dan 20 jaar gereregeld.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen