RTL onthult voorbeeld van 'nepadvocaat': 

In toga, dus advocaat

Jaarlijks vijf tot tien ontmaskeringen van niet erkende advocaten

Gezien: RTL

Nederland kent een Advocatenwet en een Orde van Advocaten met verplichte inschrijving. Op internet heeft de Orde een zoekdienst voor advocaten. Er is ook tuchtrecht, maar uitspraken houdt de Orde angstvallig zoveel mogelijk anoniem en in eigen kring.

RTL Nieuws kwam er via het geval K. achter dat er in Nederland tientallen advocaten actief zijn zonder de vereiste bevoegdheid en inschrijving. De Orde van Advocaten behandelt jaarlijks vijf tot tien zaken van gesnapte ‘nepadvocaten’.

De meeste van hen presenteren zich op internet, onder meer met Google advertenties, in de Gouden Gids, Telefoongids of – betaalde – indexen van advocaten. Vaak bedienen ze zich van de titel ‘lawyer’ waardoor ze met het aanbod niet direct strafbaar zijn.

Jack K. zei ‘internationaal advocaat’ te zijn, afgestudeerd in jeugdrecht in Ierland. Bij ondermeer de sector familierecht van Groningen en Almelo heeft hij in toga bij de kinderrechter voor tenminste vier gezinnen geprocedeerd.

Volgens de rechtbanken moeten burgers zelf nagaan of de advocaat in orde is. De Raad voor de Rechtspraak in Den Haag gaat na of dit juist is en/of zo moet blijven.

 • Reacties

 • hemelsblauw | 28/04/08 om 11:41

  Stuur die “recht”banken maar naar huis… Hun eigen falen afwentelen op de gewone burger, daar zijn ze nooit voor aangesteld. Natuurlijk is het onjuist en ook ondoenlijk voor burgers om na te gaan of een advocaat de juiste papieren heeft. Hetzelfde geldt o.a. voor (para)medici. Een register van officieel erkende juristen, advocaten, pleiters hoort te bestaan. En dan is het toch een kwestie van minuten voor een rechtbank om die check uit te voeren, inclusief het eisen dat de advocaat zich per zitting legitimeert (identificeert). Advocaten, notarissen, medische beroepsbeoefenaren: al deze gegevens dienen openbaar te zijn.
  En dan zijn er nog bijvoorbeeld de advocaten die de vereiste opleiding en papieren wel degelijk bezitten, maar die om de een of andere reden zelf alleen nog maar “adviseren” en nooit meer voor de balie optreden voor hun clií«nt maar dat aan een bevriende confrí¨re overlaten. Ook over die advocaten dient het publiek meer te kunnen weten voor het met zo iemand in zee gaat om juridisch advies en hulp in te winnen.

 • hemelsblauw | 28/04/08 om 11:46

  PS: bij die zoekdienst voor advocaten die de Orde (online) aanbiedt, treft men uiteraard wel de volgende Disclaimer aan.
  © Nederlandse Orde van Advocaten.
  De Nederlandse Orde van Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
  Kortom daar schiet een normaal mens en een normale journalist nog weinig mee op. Hulde voor RTL Nieuws dus, lijkt me.

 • Ellen | 14/06/08 om 12:09

  Iedereen die wil weten of hij een echte advocaat heeft, kan dat toch gewoon in de online databank van de Orde van Advocaten nagaan? Ik snap het probleem niet. Waarom zeuren over het feit dat de online databank eens een keer een beetje achterloopt.
  Met notarissen is het veel lastiger: de beroepsorganisatie van notarissen publiceert de namen van notarissen niet op internet, zodat onmogelijk is om na te gaan of iemand (nog) notaris is! Als daar nou eens iets aan wordt gedaan!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen