Belastingdienst liegt 30.000 Nederlanders voor: 

Dit is uw definitieve aanslag

In de serie ‘Leugenachtiger kunnen we het niet maken’: aanslagen verzonden als definitief die dat predikaat niet mochten hebben, aldus Trouw. Niet opzettelijk, zegt Financií«n.

Gelezen: Trouw, Vincent Dekker

Jan Kees de Jager (foto) gaat als staatssecretaris van financií«n over de Belestingdienst. Die ligt onder vuur.

De Jager vernam op 25 februari 2008 van de Belastingdienst dat nog ruim 200.000 definitieve beschikkingen voor de huur- en zorgtoeslagen over 2006 op afhandeling wachtten. Dat lukte niet vmeer vóór 1 april. Maar de Tweede Kamer vond dat dit wel moest: je kunt toch niet eisen dat burgers vóór 1 april 2007 hun aangifte 2007 insturen als je zelf nog niet klaar bent met 2006?

Trouw: “Van de dik 200.000 dossiers kon 15 procent niet op tijd worden verwerkt omdat de aanvragers te weinig gegevens hadden aangeleverd, schreef De Jager de Kamer eind februari. De rest zou wel op tijd zijn.

Wat niet in die brief stond, was dat De Jager had besloten om de beschikkingen zonder eindcontrole te versturen. Daarbij moest worden ingecalculeerd, aldus de dienst tegenover De Jager, dat 15 procent van die ’definitieve’ beschikkingen in feite onjuist zou zijn; enkele tienduizenden mensen kregen een ’definitieve’ beschikking die niet deugt.

Medewerkers die zich erover verbaasden dat de fiscus willens en wetens foutieve eindafrekeningen verstuurde, kregen te horen dat ’mensen die het er niet mee eens zijn, altijd nog bezwaar kunnen maken’.”

Financií«n om wederhoor gevraagd over dit artikel in Trouw, kwamen zojuist (11.30 uur) met een antwoord: “Trouw schrijft dat er opzet in het spel is. Dat is niet waar. Wel krijgen 8.000 mensen een nieuwe definitieve beschikking omdat ze een verkeerde kregen.”

Niet waar, maar wel een nieuwe definitieve beschikking, hoe kan dat?

De woordvoerder: “Zoals we zeggen: er zijn onjuiste beschikkingen verstuurd, maar niet willens en wetens.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen