Curator probeert zaken op een rij te krijgen 

Fiod en OM onderzoeken Koninklijk Verbonden

KVVerdenkingen aan adres directeur Frank van der Vorm van vermenging belangen verschillende stichtingen en verduistering van geld naar eigen BV.

Wat vooraf ging: de beschuldiging in media dat Frank van der Vorm met malversaties verantwoordelijk is voor het bankroet van Koninklijk Verbonden (KV), de club voor promotie van het predicaat Koninklijk. Redenen voor die verdenking kwamen uit het eerste faillissementsverslag. Vandaag het tweede. Van der Vorm zelf voelde zich slachtoffer. Morgen komt hij weer aan het woord.

Van der Vorm geeft dan antwoord op de aantijgingen uit het tweede faillissementsverslag over Koninklijk Verbonden (KV) van de hand van curator Jop Rosenberg Polak. KV voerde promotie voor het predikaat Koninklijk.

Aanvullende feiten, op voorlopige basis, want nadere controle moet nog plaatsgrijpen:

 • De enige bestuurder die de Stichting KV heeft gehad was Van der Vorm. Een controlerend bestuur ontbrak. Het Erecomité Koninklijk Verbonden en een Raad van Advies, ingesteld voor het 200-jarig bestaand van ‘Koninklijk’ hadden geen bevoegdheid tav het bestuur.
 • In de eerste helft van 2007 traden comité en raad af. Hun geuite redenen: de bestuurder luisterde niet naar adviezen en kwam beloften voor nieuwe sponsoren niet na, terwijl de geldzaken niet goed liepen.
 • Van der Vorm heeft waarschijnlijk aanzienlijke hoeveelheden goederen gratis overgedragen en verplichtingen aangegaan bij zijn twee andere stichtingen: Royal Dutch Aid Fund en Royal Dutch Aid Corps, voor onder meer hulp aan Soedan. Deze hulp was niet conform de statuten van KV, en ‘lijkt’ de oorzaak te zijn van het bankroet. De curator heeft geen inzage in de omvang van de stromen;
 • KV had een vordering op de stichtingen van bij elkaar 27.000 euro, aldus een ingeschakelde accountant. Van der Vorm betwist dit. Ook andere instellingen menen vorderingen te hebben;
 • Over 2004 en 2005 was de omzet van KV ongeveer 57.000 euro. In 2004 was er 44.000 euro verlies, in 2005 35.000 euro. Eind 2005 was het vermogen 72.000 euro negatief en 150.000 euro schulden op korte termijn;
 • Over 2006 ontbreekt een jaarrekening. Uit een brochure zou blijken dat er in dat jaar ongeveer 400.000 euro aan kosten en aan opbrengsten waren. Zo’n 200.000 euro ging op aan personeelslasten. De hoogste beloning was voor de directeur, Van der Vorm. Een bedrag ontbreekt;
 • Van der Vorm had in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen dat hij bij ontslag tien jaarsalarissen aan vergoeding zou krijgen. Hij heeft daartoe na zijn ontslag in september 2007 ook een vordering ingediend. De curator betwist deze;
 • Vorderingen van 37 partijen zijn erkend voor een bedrag van 667.000 euro, exclusief de vordering van Van der Vorm zelf wegens zijn ontslagvergoeding.
 • KV heeft 17.000 euro overgemaakt op rekening van Flexned BV, om beslaglegging te voorkomen. Flexned is ook van Van der Vorm. Later is 5.000 euro terugbetaald. Het restant, 12.000 euro, is onwettig overgedragen. De vordering bedraagt volgens de accountant bijna 15.000 euro;
 • Vanwege dat laatst feit heeft de curator contact opgenomen met het Openbaar Ministerie en met de Fiod-Ecd. Hij vermoedt verduistering of een ander misdrijf door Van der Vorm;

 • Ook heeft de curator de verwevenheid van Royal Dutch Aid Fund en Royal Dutch Aid Corps met KV bij het OM en Fiod-Ecd neergelegd. De stichtingen zijn immers pas in september 2005 opgericht, daarvoor waren transacties binnen KV.

De drie belangrijkste debiteuren, Flexned en de hulpstichtingen, zijn van Van der Vorm zelf. De curator wil laten onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en daarmee een onrechtmatige daad.

Van der Vorm zelf ontkent malicieus handelen. Hij komt morgen aan het woord op Leugens.nl.

 • Reacties

 • Frank van der Vorm | 23/04/08 om 16:05

  Geachte heer Olsthoorn,

  Het lijkt mij toch wat beter om het accountantsonderzoek af te wachten. Uw berichten staan vol suggesties, ook van de curator, zonder dat één enkel punt door bewijs wordt ondersteund. De curator geeft zelf aan dat zijn eigen beweringen niet zijn onderzocht. Er bestaan natuurlijk wel cijfers over 2006 en ook over 2007. Bovendien wijs ik U op de verklaring van de boekhouder van oktober verleden jaar. Over 2007 heb ik tot en met augustus salaris ontvangen (netto circa € 3.000 per maand). In rekening courant heb ik ook nog circa € 9.000 van de stichting te goed, omdat ik veelvuldig tekorten uit eigen zak heb bijgelegd. Hoe komt U erbij dat ik grote bedragen zou hebben kunnen opnemen? Er was altijd te weinig geld om ons werk goed te kunnen doen. Als U mijn historie goed heeft onderzocht, kunt U niet anders vaststellen, dat ik weinig baatzuchtig ben. Sinds mijn dertiende jaar ben ik maatschappelijk zeer actief in tal van onbezoldigde (bestuurs-)functies. Ook voor Koninklijk Verbonden heb ik tien jaar onbezoldigd gewerkt. Met al deze onbewezen suggesties werkt U hard aan het in stand houden van de leugens die U zegt te bestrijden.

  Met vriendelijke groet,

  Frank van der Vorm.

 • hemelsblauw | 23/04/08 om 18:42

  @ Frank: Dat riekt naar intimidatie, je reactie hier. Ooit gehoord van de FIOD en het OM die voor de flauwekul een onderzoek instelden omdat ze niks beters te doen wisten? Ik niet. Dus in plaats van je tijd te besteden achter een computer om journalisten de les te lezen, kun je misschien beter een baantje gaan zoeken, en flink gaan sparen. Want er valt zo te zien in de toekomst nog heel wat af te lossen voor je!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen