Vergeet die gezondheid maar 

Vitamines, groente en kanker

Vitamines verdwijnen uit Nederlandse groenten door nieuwe vormen van bemesting. Pillen bijslikken dan maar? Helpt ook niet, integendeel.

Gelezen: The Times, Telegraaf,

Melk is goed voor elk. Blijkt een marketingleugen te zijn. En dat groenten zo gezond zijn wordt ook al een fabeltje. De Telegraaf bericht in een serie artikelen dat de vitamines uit onze groente verdwijnen.

Wie vervolgens meent dat gebrek aan vitamines met pilletjes en andere supplementen op te vangen, heeft het ook al mis. The Times bericht – alsof het afgesproken is met het wakkere ochtendblad – dat ‘health freaks’ wel eens slecht af kunnen zijn met hun intake aan extra vitaminen.

Vitamines en mineralen verdwijnen uit wortelen, andijvie en bloemkool omdat in Nederland volgens wettelijke verplichting de grond met mest wordt geí¯njecteerd. In de ons omringende landen wordt mest nog gewoon bovengronds verspreid. Het in de mest aanwezige blauwzuurgas wordt bij bovengronds verspreiden door de zuurstof in de lucht onschadelijk gemaakt. Door injecteren verdwijnt juist zuurstof uit de grond.

Gevolg is volgens de Telegraaf dat wormen dood gaan, mollen verkassen en onze landbouwbodem dus groenten met te weinig vitamines. De krant beweert dat nimmer onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het injecteren met mest.

Dat onderzoek lijkt hard nodig want de in de Telegraaf aangehaalde Paul Blokker van Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu interpreteert statistieken om zijn punt te maken: “Eén op de drie Nederlanders krijgt tegenwoordig kanker. Dat is veel hoger dan waar ook ter wereld.”
Volgens het KWF Kankerbestrijding is het cijfer juist: “Ruim 1 op de 3”, vertelt ons de persvoorlichting.

Maar dat Nederlanders meer dan anderen door kanker getroffen worden is propaganda. Dat kan heel goed liggen aan de betere registratie van kankergevallen dan in andere landen. Zie de cijfers van Nederlandse Kankerregistratie: kanker komt helemaal niet meer voor in Nederland: “De totale kankerincidentie is zowel bij mannen als bij vrouwen vergelijkbaar met andere landen in Noord- en West-Europa.”

Vele kankersoorten komen minder vaak voor in Nederland dan in andere landen. Om het punt van de vermindering van vitamines in Nederlandse groenten te maken bedient men zich dus graag van leugens.

Het Britse Department of Health waarschuwt ondertussen voor sommige vitaminesupplementen die meer kwaad dan goed doen. Volgens een aangehaalde studie ga je van vitaminesupplementen A en E eerder dood. En met caroteenpillen ook. Het advies van de krant: eet liever groenten!

  • Reacties

  • huub van den bosch | 17/04/08 om 17:42

    Vraag voor de goede orde voedingsprofessor Katan eens om een reactie. Hij gaf die onlangs al in een radiointerview. Bottomline: een plant die zich heeft ontwikkeld, heeft alle eigenschappen die in de genen lagen opgeslagen. Ook als de groeiomstandigheden eventueel suboptimaal waren.
    En de woordvoerder van vereniging Boer & Milieu (wie hebben zich trouwens verbonden aan die combinatie?) liet om meer indruk te maken ook nog fijntjes weten, dat sinds het starten van de mestinjecties in de bodem (1993) het aantal dikke nederlanders explosief is gestegen. Zo kan ie wel weer.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen