Interne controle voor vergoedingen 

SP: geen openbaarmaking kostenvergoeding

“Kamerleden voor de Socialistische Partij logeren in het Ibis Hotel en het Novotel en zeker niet in Des Indes zoals wordt gesuggereerd door Elsevier.”

Kunt u Leugens.nl een lijstje sturen met de logeer- en algemene kostenvergoedingen van de Tweede Kamerleden van de Socialistische Partij? Dat vroegen we aan penningmeester Rosita van Gijlswijk van de SP naar aanleiding van het beschuldigingen door Elsevier.

Nee. daar komt het mondelinge antwoord op neer: “Wij publiceren in onze jaarrekening het totaal aan netto
schenkingen van onze volksvertegenwoordigers, in het Europees parlement, de Staten, gemeenten en de Eerste en Tweede Kamer. Dat zijn er 400 bij elkaar.”

Kunt u dan het totale bedrag noemen wat wordt betaald aan de 25 Tweede Kamerleden?

Van Gijlswijk: “Nee. Tweede Kamerleden krijgen ongeveer 6.300 euro per maand inclusief onkostenvergoeding. De Kamerleden van de SP houden ongeveer 2300 euro per maand over na afdracht aan de partijkas. Onkosten die zij voor hun werk maken, mogen ze bij de partij declareren. Dat gaat bijvoorbeeld om telefoonkosten, abonnementen, hotelovernachtingen en
representatieve kleding. Bij ons controleert de penningmeester de gemaakte onkosten en de penningmeester wordt gecontroleerd door een financií«le controlecommissie van de partijraad plus door een externe accountant.”

Kunt u aangeven wat u zoal vergoedt voor Tweede Kamerleden?

“In ieder geval geen overnachtingen in Hotel Des Indes zoals in Elsevier ongeveer wordt gesuggereerd. We overnachten in het Ibis Hotel en in het Novotel. We vergoeden een derde van de kosten voor kinderopvang.”

En appartementen?

“Dat verschilt naar gelang de kosten voor hotelovernachtingen. Maar ook deze vergoedingen zijn niet exorbitant zoals met ‘penthouses’ wordt gesuggereerd.”

U suggereert dat andere Kamerleden een huis in Thailand kunnen kopen van de onkostenvergoeding. Waar baseert u dat op?

“Dat is een beeldspraak die we gebruiken om aan te geven dat voor geen enkel Kamerlid de besteding van de vergoeding wordt gecontroleerd. Laat de PvdA niet zeggen dat ze geen kamer in het Novotel kunnen betalen, want ik heb nog nooit een kamerlid gehoord voor wie de vergoedingen te laag waren.

Elsevier zet moedwillig een vals beeld neer van onze onkosten door in te gaan op wat suggesties van leden van CDA en PvdA. Terwijl die zelf vaak veel hogere vergoedingen opstrijken.”

Van Gijlswijk verwijst naar de wet voor vergoedingen. Dat is de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer. Artikel 8 gaat over de verblijfskosten die volgens Van Gijlswijk kunnen oplopen tot ruim 3.000 euro per maand voor Kamerleden die 150 kilomter of meer van Den haag wonen.

In artikel 9 lezen we: “De kamerleden ontvangen een vergoeding voor aan de uitoefening van het kamerlidmaatschap verbonden kosten die € 2323,23 per jaar bedraagt.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen