Hof wil haar vervolgen 

Jomanda geneest

Mensen die met hun volle verstand voor hocus-pocus als genezing kiezen kunnen voortaan naar de rechter stappen.

Gelezen: Uitspraak Hof Amsterdam inzake ondermeer Jomanda.

TV-ster Silvia Millecam stierf aan borstkanker in 2001. Ze raadpleegde daarvoor ondermeer twee alternatieve genezers en Jomanda.

Dit was koren op de molen van de Vereniging tegen de kwakzalverij en de Stichting Skepsis. Zij eisen strafvervolging van het trio vermeende genezers.

Het hof stelt de twee organisaties in het gelijk, nadat het openbaar ministerie de zaken eerder seponeerde. Ze vond dat het Millecams vrije keuze was om zich naar eigen goeddunken te laten behandelen door het trio. Het hof vindt van niet en meent dat er leugens in het spel zijn, bijvoorbeeld dat ze geen borstkanker had maar een infectie. Leugens stonden in dit geval de vrije keuze in de weg.

Het hof beroept zich mede op een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van februari 2004 getiteld ‘De zorgverlening aan S.M.’. Jomanda (Joke Damman of J.W.P. D) is ook gehoord via haar advocaat. Twee bekende strafpleiters traden op, Kees Korvinus voor de antikwakzalvers en Hans Anker namens één van de alternatieve genezers.

Jomanda schreef de ellende van Millecam, zo staat in het rapport, toe aan borstimplantaten en later ook aan een infectie. Zo kwam Millecam bij internist D. in Hilversum die hulp gehad zou hebben van een ‘medisch-paragnost’. Millecam kwam via hen, op eigen verzoek in een kliniek in Zwitserland terecht.

Die kliniek deed ‘Zoetron-therapie’ met ‘magneetveldtherapie’. Millecam was bij haar volle verstand toen ze daarvoor koos, zo blijkt ook uit het inspectierapport. Maar ze werd intensief begeleid en gestuurd door het trio. Jomanda ging een week mee naar Zwiterland.

Echter, Millecam liep ook bij reguliere genezers die vaststelden dat de tumor enorm groeide en dat operatie urgent was. Millecam, nog steeds bij het volle verstand, legde die adviezen terzijde. Ze bleef volhouden dat, zoals Jomanda zei, er geen kanker was.

Integendeel, Millecam wendde zich tot een ‘helderziende’. Die sluisde haar door naar een alternativo die vijf maanden in de weer was, niet duidelijk is hoe precies. Jomanda bleef bezig met ‘healings’ bij Millecam gericht tegen de infectie.

Toen Millecam al hartstikke ziek werd koos ze weer voor een ‘intensieve magneetveldtherapie’, nog bij haar volle verstand. Het hof vindt het geen eigen verantwoordelijkheid:

“Dat het onverstandig is om bepaalde (medische) adviezen op te volgen of geloof te hechten aan bepaalde mededelingen kan niet met vrucht worden ingeroepen door degenen die als behandelaar deze adviezen hebben verstrekt of deze mededelingen hebben gedaan, zeker niet als zij onder de maat zijn”¦

Daar komt nog het volgende bij. Patií«nten die lijden aan een (potentieel) levensbedreigende ziekte zijn nogal eens geneigd open te staan voor al hetgeen (valse) hoop biedt en te vertrouwen op diegene die hun genezing in het vooruitzicht stelt. Dat legt op de desbetreffende behandelaar een bijzondere verantwoordelijkheid”¦

Een in die situatie gemakkelijk te beí¯nvloeden keuze staat haaks op een vrije ontplooiing van het zelfbeschikkingsrecht.”

Conclusie: “Indien de hier bedoelde aanwijzingen hout snijden is M apert onjuist geí¯nformeerd, waarbij door de hulpverleners misbruik is gemaakt van de weifelachtige houding van M en haar uitzichtloze situatie, zodat een beroep op het zelfbeschikkingsrecht van M niet kan opgaan.”

Dus moeten ze voorkomen. Dat iedereen kan weten dat Jomanda net zo genezend is als Char, André van Duin of Pipo de Clown vindt het hof geen reden om ‘het medium’ vrijuit te laten gaan. Van andere aard is het werk van de alternatieve arts met zijn stelligheid.

Voor elke liefhebber van vruchtbare bodems waarop leugenachtigheid bloeit, leest het vonnis van de rechtbank lekker weg. En sprookjesvertellers moeten nog gaan oppassen. Voor je het weet sta je voor de rechter…

 • Reacties

 • Pipo de Clown | 11/04/08 om 09:47

  Dit is een belediging van mij. Vanuit het hiernamaals en op dvd genees ik velen. Lachen, mevrouw, dat is de beste therapie. Sylvia zit naast me, ze kan het weten. Nu wel. Even knijpen…

  Pipo de Clown
  (pipo@heaven.com)

 • Ton Biesemaat | 11/04/08 om 10:23

  Volkskrant zegt: ”˜Hulpverleners mogen niet met miskenning van de eigen verantwoordelijkheid meegaan in een ontkenning van de feiten’, zegt het hof. ”˜Ze mogen de patií«nte niet laten volharden in een, mede door henzelf in het leven geroepen, illusie.’

  Maar is de geneeskunde een wetenschap die zich bezig houdt met feiten of vaker met symptoonbestrijding? Dat de geneeskunde bijvoorbeeld placebo’s inzet, een leugen voor bestwil, is tekenend? Dat is toch een illusie creeí«ren zoals Jomanda dat ook doet?

 • Fritzie | 12/04/08 om 10:45

  wat een geleuter.

  Ieder weldenkende Nederlander weet ook wel dat een BOVAG-garantie niet echt voor kwaliteit staat.

  Pak een Michellin Gids en je weet waar je lekker eten kan.

  En een gediplomeerd arts is een gediplomeerd arts.
  Ster erbij, ster eraf; Goede arts, slechte arts.
  Vroeger had je gilden, weet u wel ?

  Dus, het is simpel: artsen verzamelen onder een ( of meerdere) keurmerk(en) , de consumentenbond er op loslaten.

  En als toetje nog een goede wetgeving voor de burger, patient, dat flinke schadevergoedingen ( eventueel via de gilden), mogelijk maakt.
  En klaar is kees.
  í‰n vrije meningsuiting, én keuze op basis van kwaliteit.

  í‰n geen betutteling door de bovenonsgeplaatsten !

  Groet

  Fritzie

 • ww | 12/04/08 om 18:19

  Alsof de artsen in Nederland men al hun wetenschappelijk verantwoorde kennis alles weten.
  Volgens mij is er nog nooit een wetenschappelijk bewijs geleverd dat 100% kon aantonen dat de huidige artsen alles kunnen genezen en beter dan andere geenswijzes.
  Russische en chinese artsen zijn ook goed, maar denken toch heel anders dan artsen in de westerse wereld, zijn zij dan ook prutsers?

  Dat het OM nog aandacht schenkt aan die prutsers van de vereninging tegen kwakzalverij en skepsis, zonde van de belastingcenten, laten die verenigingen de rechtzaken maar uit eigenzak betalen ipv teren op de belastingbetaler.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen