De leugen regeerde even, maar van wie? 

Wilders, Joustra en punt e

Het is wel goed om uit te zoeken hoe het precies zat, om te bepalen wie we voortaan niet kunnen vertrouwen.

Natuurlijk, ook wij doen onderzoek naar het antwoord op de vraag: liegt Wilders of liegt het kabinet? Of ligt er ergens in het midden een waarheid verscholen van een weregave van gesprekken met wat extrapolatie van woorden?

Het belang hiervan is groot: de geloofwaardigheid van beide partijen staat op het spel. Aan de ene kant Wilders, die nog zelden op een leugen te betrappen was, maar loog in het debat.

Partijgenoot Hero Brinkman, die zich opwierp als degene van de PVV die de kwestie wilde uitzoeken, vindt dit niet relevant: “Wat Geert beoogde te zeggen is dat hij nooit of te nimmer ook maar iemand bij de overheid of regering of journalisten heeft gesproken over het verscheuren of verbranden van pagina’s uit de Koran.”

Tjibbe Joustra, chef van de NCTb, liet ons weten dat dit wel is gebeurd. Joustra is degene geweest die punt a. t/m e. van het filmscenario zegt te hebben vernomen van Wilders.

Vervolgens heeft Joustra een ambtenaar een nota laten schrijven voor het kabinet, met informatie uit het gesprek en wat toevoegingen die volgens de NCTb absoluut niet uit spionage afkomstig waren. Een deel van die nota kwam naar buiten. In de nota is een risicoanalyse opgenomen, die de Tweede Kamer niet heeft gezien. Om veiligheidsredenen, zegt het kabinet.

Het overleg tussen Wilders en Joustra betrof periodiek overleg omtrent zijn beveiliging. Daarin moet Joustra dan hebben gevraagd: wat komt er precies in de film? Wilders wil dat niet beantwoorden. Zegt dan Joustra: maar dat is nodig om de mate van beveiliging te kunnen bepalen? En zet Wilders dan zijn voornemen uiteen. Plausibel.

Geeft Wilders vervolgens zo gedetailleerd antwoord, en onthoudt Joustra dit woordelijk, dat daar in de nota punt a t/m e. uitrollen wat betreft het scenario van Fitnaatje?

Brinkman gelooft Wilders dat het cruciale punt e. – verscheuren en verbranden van Koranpagina’s – in elk geval niet is uitgewisseld. Sterker nog, Brinkman heeft het vermoeden dat het precieze scenario nog niet bekend was.

  • Wat Joustra zegt kan waar zijn;
  • Of: die informatie is niet gemeld door Wilders en ook niet tien dagen later besproken door Wilders, Lidewijde Ongering (NCTb, foto), Hirsch Ballin en Ter Horst;
  • Of: de NCTb vernam dit niet van Wilders maar door het aftappen van e-mail of telefonie en vervolgens kwam dit wel ter sprake met de ministers.

Ook wordt ontkend dat Wilders is afgetapt. Gezien het potentieel gevaar van zijn film voor onder meer Nederlandse ambassades zou de AIVD slecht werk leveren als Wilders niet is afgetapt door de eigen dienst dan wel door een bevriende dienst in het buitenland om hier geen sporen te maken. Dat behoort tot de veiligheidstaken. Op dit terrein zijn de politici nog niet doorgedrongen, mocht dat al tot resultaat leiden.

Nu blijft het enerzijds het woord van de NCTb – onderdeel van Justitie – en anderzijds dat van de PVV. Er is nog een getuige mogelijk: de maker van de film. Die kan vertellen of het script bekend was op 29 oktober en of dat overeenkwam met dat in de nota van het gesprek tussen Wilders en Joustra.

Brinkman van de PVV: “Maar wie de film heeft gemaakt zal nooit bekend worden.”

Dat vragen we ons af. Het is niet iemand geweest die goed weet hoe Mohammed Bouyeri eruit zag, want diens foto is verwisseld met die van de rapper. Ook is Fitnaatje dusdanig knip- en plakwerk dat geen professioneel eraan heeft gewerkt. Zelfs Hirsi Ali of Leon de Winter zou met wat hulp tot zo’n product in staat zijn, al kijken die wel uit met het branden van hun vingers.

Om niets te laten uitlekken is het ook niet handig om de productie in Nederland te doen. De film kun je beter maken in, bijvoorbeeld, Israí«l of de Verenigde Staten. Maar voor we verder speculeren: nog niet alle wegen zijn bewandeld”¦

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen