Notulen Fitna-overleg (nog) niet openbaar 

Onderzoek naar ‘leugens’ Wilders en/of kabinet

Het Tweede Kamer-presidium wil geen nader feitenonderzoek na het debat over Fitnaatje. Kamerlid Pechtold probeert het alsnog. Wij ook.

Wilders beticht het kabinet van liegen inzake de bewering dat Wilders ministers op de hoogte stelde van de onderwerpen in zijn filmpje.

De regering op haar beurt sloeg terug met bewijzen in de vorm van beknopte gespreksverslagen. Maar het gaat op de eerste plaats om volledige notulen van overleg en op de tweede plaats om instemming van betrokkenen.

Met een lange analyse toonden we aan dat Wilders op een ander punt heeft gelogen en ook Balkenende loog en zaken verzweeg omtrent zijn kennis vooraf van de inhoud van de film.

D66-leider Pechtold vroeg vervolgens om een onderzoek van de Tweede Kamer, omdat hij wil weten wie er nou heeft gelogen. Het dagelijks bestuur van de Kamer heeft dat verzoek nu afgewezen. Het parlement heeft immers zijn vertrouwen in het kabinet al uitgesproken.

Vandaag schrijft Pechtold: “Ik begrijp dit formele bezwaar wel, maar het gaat voorbij aan de inhoud. Ik wil voorkomen dat veel mensen zich afwenden van de Kamer, de regering en andere instituties waarop onze parlementaire democratie rust. Meer openheid kan het vertrouwen vergroten.”

Hij probeert alsnog een onderzoek te laten doen. Leugens.nl wil een vraaggesprek met Tjibbe Joustra van de NCTb, maar de Coördinator Terrorismebestrijding geeft nu geen interviews. Joustra is degene die het script voor de film mondeling zou hebben vernomen van Wilders. Zijn collega Lidewijde Ongering (foto) heeft die informatie vervolgens ingebracht in een gesprek met Wilders en de ministers Hirsch Ballin en ter Horst.

De NCTb behandelt Leugens.nl correct. Ook is er contact met de PVV over deze zaak Fitna. Want we zijn het aan onze stand verplicht om uit te zoeken hoe het zit.

  • Reacties

  • Ronald | 10/04/08 om 12:40

    Wilt u dan ook uitzoeken of het toelaatbaar is dat De mininster van onze Rechtstaat eigener beweging en zonder aanleiding een vertrouwelijk stuk opwerpt.
    Hij heeft daarvan alleen heeft gezeggd dat er correct staat vermeld wat hijzelf heeft gezegd.
    Weliswaar zegt hij ook dat Wilders heeft gezegd wat er in de film staat, maar daarbij liet hij in het midden of het in dat gesprek is gezegd. En hij neemt geen politieke verantwoordelijkheid voor de notitie. Let u eens op de foto’s; Balkende en Terhorst kijken hem verschrikt en verbaasd en aan. Zij staan de notitie te lezen alsof zij die voor het eerst zien.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen