Meeste feiten juist, gevolgtrekking gaat te ver 

Schrijver ‘Man tegen de staat’ verliest rechtszaak

Ex-officier Diederik Fabius wint zaak ondanks bevestiging van zijn grove wandaden in de afwikkeling van een dodelijk ongeluk.

Gelezen: Vonnis rechtbank Amsterdam

Een jaar geleden nog wonnen auteur Alexander Nijeboer en uitgeverij Papieren Tijger het kort geding. Daarmee poogde een ‘slachtoffer’ van het boek Een man tegen de staat, oud-opperbevelhebber van de Koninklijke Marechaussee Diederik Fabius, publicatie tegen te houden. De opzet mislukte.

Maar er was nog een bodemprocedure van Diederik Fabius. Die verliezen Nijeboer en De Papieren Tijger. Een deel van de aantijgingen over Fabius gedaan in het boek en in een interview in De Stentor is onrechtmatig. Dat vonnist de rechtbank in Amsterdam.

In alle onverkochte exemplaren van het boek moet een inlegvel komen met rechtzetting van beschuldigingen aan het adres van Fabius, evenals op PapierenTijger.org:

  • Van fraude;
    1. Van het te danken hebben van een ‘militaire bliksemcarriere’ aan het creí«ren van een doofpot voor ongelukken met ondeugdelijke mijnen;
  • Hij een ‘lijkenruimer’ was voor Defensieminister Job de Ruiter;
  • Dat uitspraken van voormalig officier van justitie Veurink betrekking hebben op Fabius. Die uitte de termen ‘valsheid in geschrifte, oplichting, nalatigheid’.

Nijeboer moet Fabius een schadevergoeding van 7.500 euro betalen. Het verlies is een gevoelige klap nadat recent is vastgesteld dat in deze zaak Defensie schandalig handelde.

Het ging om dodelijke ongelukken met ondeugdelijke mijnen. Spijkers ontdekte als maatschappelijk werker dat Defensie poogde de zaken in de doofpot te stoppen. Een hoofdrol was daarbij weggelegd voor Fabius. Vanuit de Marechaussee deed hij het onderzoek naar de dood van munitiespecialist Rob Ovaa in 1984. Later zijn grove fouten van het onderzoek erkend.

Volgens Nijeboer in een interview in De Stentor speelde diezelfde Fabius ook een hoofdrol bij het verdwijnen evan een filmpje met foto’s uit Screbrenica. Aan al die malversaties zou hij ook promoties aan te danken. “Die man is letterlijk over lijken gegaan”¦Ik denk dat het geen verschil maakt of jeen topcrimineel als Willem Holleeder bent of Diederik Fabius heet…”

Een hele serie door Fabius als onrechtmatig gekenschetste citaten uit het boek en het interview zijn door de rechtbank niet als zodanig erkend. Die feiten zijn niet gelogen.

Maar dat geldt niet voor de genoemde kwaliificaties die Nijeboer moet rechtzetten: over fraude, dat Fabius ‘lijkenruimer’ was, zijn loopbaan aan de malversaties te danken heeft en dat Veurinks ernstige veroordeling van de gang van zaken op Fabius van toepassing zijn.

Nijeboer wordt vooral veroordeeld voor de kwalificaties die hij aan feiten verbonden heeft. Zo zuur zijn de druiven zelden gegeten met onthutsende onthullingen.

Zodra het vonnis in computertekst beschikbaar is zullen we de niet veroordeelde passages over Fabius overnemen.

  • Reacties

  • Dennis | 26/05/10 om 22:42

    Ik heb een paar jaar onder die Fabius gewerkt. Wat een verschrikkelijke tiran was die man. Die man was altijd sjagrijnig en tiranniseerde het personeel. Als je niet verplicht deelnam aan het jaarlijkse kerstdiner waar je als personeelslid 25 euro voor moest neertellen, dan lag je er al meteen uit bij meneer. Verder zag hij het gewone personeel niet staan en mocht hij je niet, dan kon je alles wel vergeten. Werd je nooit bevorderd, kreeg je nooit een bonus, werd je voor alles misbruikt en had je geen leven! Die man leed aan hoogmoedswaanzin. Op zijn bureau prijkte altijd een foto van zijn dochter met een van de prinsen, daar pronkte hij altijd mee! En dat zijn vrouw barones was, dat moest ook altijd iedereen weten. Een vreselijke onsympathieke man die altijd en eeuwig sjagrijnig was, kortweg, een grote engerd! Die man heeft zich onder het personeel zo gehaat gemaakt destijds!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen