Rijksvoorlichtingsdienst weer onderuit 

Opinio wint van Balkenende

Iedereen zag de satire van de ‘geheime toespraak, behalve de premier en zijn spindokters. En hoezo dan vrijheid van meningsuiting?

Gelezen: Vonnis voorzieningenrechter

In de week dat haar financier Roel Pieper Nederland verlaat scoort Opinieblad Opinio een buitengewone overwinning.

De staat voerde namens premier Balkenende en zijn Rijksvoorlichtingsdienst een kort geding tegen Opinio en haar hoofdredacteur Jaffe Vink vanwege een artikel met als titel ‘ De geheime rede van Balkenende’, die in besloten CDA-kring uitgesproken zou zijn.

“Wat is het grote probleem? Ik zeg het zonder omwegen: het grote probleem is de islam. Jullie horen het goed, ik zeg niet: de radicale islam of het islamitische terrorisme of het fundamentalisme in het algemeen – nee, ik zeg: het grote probleem is de islam.”

En dit: “En als wij het hebben over wat een ”˜beproeving’ is, dan hebben we het over Job en niet over ”˜fitna’. En ik vraag me af wie in dit gezelschap over Job heeft gelezen in de Koran. Ayyub heet-ie daar. Ik vraag het jullie”¦.Ik kan je zeggen: het is heel kort. Job wordt er in negen zinnen doorheen gejaagd. Het verhaal is zo plat als een dubbeltje. In negen zinnen moet de goede man zich onderwerpen.”

De conclusie: “Ik rond af. Ik vind dat we Wilders moeten vergeten. Maar niet de islam. Het is tijd voor heel gewone vragen aan heel gewone moslims. En het is de hoogste tijd dat wij onszelf manifesteren. Trots op ons christendom.”

De enige voetnoot: “Dr. F.A. Stoett: Nederlandse spreekwoorden en gezegden.
W.J. Thieme & cie, Zutphen.”

Wat wellicht het meest confronterend was voor de premier en zijn spindokters was de stijl die perfect overeenkwam met de manier van spreken van Balkenende zelf.

Kortom, je moet een balk in je ogen hebben om de satire niet te onderkennen. Voorzieningenrechter Orobio de Castro had daar geen last van. Een uurtje en een half A-viertje had hij nodig voor het feitelijke vonnis: “Het artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt. Er is dus geen sprake van een onjuiste of valse weergave van feiten, zoals de Staat meent.”

Landsadvocaat Henk Jan Boukema van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn verloor. Hij zei ondermeer: “”˜Het gedrag van Opinio is te vergelijken met dat van iemand die een sigarettenpeuk in een winkel vol met vuurwerk werpt.”

Winst dus voor Cor Hellingman van Hellingman Bunders won met Jaffe Vink.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen