Nog een nota met Wilders’ voornemen, maar wie liegt er nu?

Behalve een gespreksverslag is er ook een nota van onze antiterrorismeclub met een nauwkeurige weergave van de voorgenomen inhoud van Fitnaatje. De Tweede Kamer gaat er uiteindelijk vanuit dat Wilders liegt.

GelezenLetterlijk verslag Tweede Kamer van 1 april 2008

We schreven over de vraag of Geert Wilders of de regering liegt wat betreft de eindpassage uit het script voor het filmpje Fitna van Wilders. Er was een verslag van een gesprek.

Er blijkt een tweede stuk te zijn, een nota van een gesprek van Wilders met de baas van NCTb, Joustra, met Wilders. Daarin staat puntsgewijs a, b, c, d en e waaruit Fitna zou bestaan. A t/m d blijken in de film te zijn opgenomen, maar e betreft het scheuren van bladzijden uit de koran om die in de open haard te gooien. Als vier onderdelen juist blijken te zijn geweest, waarom dan het vijfde niet? Wilders zegt dat ook de inhoud van deze nota uit de duim gezogen is. Nog even zijn letterlijke tekst zoals die is opgetekend:

“Ik word nu belazerd, belazerd door de minister van Justitie, met dit vod van een verklaring die leugens bevat. Het is bedrog, er klopt niets van. Het kabinet veegt zijn eigen straatje schoon.

Ik zie ook nergens dat ik wat zou hebben gezegd. In één keer, out of the blue, zou de minister van Justitie zich zorgen maken over een slotpassage waarin de heer Wilders voornemens is een aantal soera’s uit de Koran te scheuren en in de open haard te verbranden.

Voorzitter. Dit is een ongekende schande. Hij maakt mij hier, in deze Kamer, voor leugenaar uit, terwijl hij degene is die liegt, terwijl hij degene is die met een verklaring komt die kant noch wal raakt. Ik heb hier geen woorden voor. Mijn conclusie — maar ik zal zo de vragen van de collega’s beantwoorden — is dan ook alleen maar dat niet de minister-president, maar dat het hele kabinet het met deze leugens en bedrog verdient om naar huis gestuurd worden. Daar zal ik ook een motie over indienen.”

Femke Halsema van GroenLinks tegen Hirsch Ballin:

“Het blijft nu immers natuurlijk wel de bewering van “leugenaars” tegenover uw verslag. Ik zou u het volgende voorstel willen doen. Ik realiseer mij dat het buitengewoon ongebruikelijk is, maar ik wil dat voorstel toch doen. Bij uw gesprek was een ambtenaar aanwezig, de plaatsvervangend coí¶rdinator terrorismebestrijding. Ik zou het verzoek willen doen om haar onder ede te horen. Dan til je het boven het politieke conflict uit. Dat is de enige manier om definitief helderheid te krijgen.”

Dan worden de stukken uitgedeeld, het en de ‘Nota’ van de NCTb naar aanleiding van het gesprek met Wilders met de NCTb-baas Joustra op 29 oktober 2007. De NCTb beweert dat dit een getrouwe weergave is van de mondelinge informatie uit het gesprek met Wilders. Op grond hiervan is Wilders uitgenodigd door Hirsch Ballin op 7 november.

Jan Marijnissen blijft scherp: “Wat is de bron als het gaat om de inhoud van de film? Is die informatie rechtstreeks opgetekend uit de mond van de heer Wilders? Is dit afgeleid van een tekst die de heer Wilders heeft geschreven? Of is dit informatie die op een andere wijze is verkregen? Er staat hier “zal volgens de heer Wilders”, maar dat wil nog niets zeggen.”

Marijnissen houdt hier de mogelijkheid open dat het om bijvoorbeeld spionage ging en de informatie niet enkel kwam uit het gesprek met Wilders.

Hirsch Ballin antwoordt dan: “Dit bericht van de plaatsvervangend nationaal coí¶rdinator aan collega Ter Horst en mij is gebaseerd op dat gesprek. U ziet hier dat stuk in kopie met de parafen van degenen die ons ambtelijk deze informatie hebben gegeven.”

Marijnissen vindt dit niet afdoende en vraagt Wilders hoe het volgens hem zit. Van der Vlies (SGP) sluit aan: In dit verslag staat concreet: “zal volgens de heer Wilders de film moeten gaan bestaan uit”. Dan volgen vijf punten. Zijn deze uit zijn mond genoteerd? Of is het een projectie van de overige aanwezigen bij het gesprek? Zijn het waarnemingen? Ik meen dat dit de cruciale vraag is.”

Wilders: “Ook hiervoor geldt dat niet klopt wat er in staat. Dat heb ik niet gezegd. Het enige dat ik tegen de coí¶rdinator heb gezegd is dat ik een film zou gaan maken over de Koran. Het gesprek ging over de gevolgen voor de veiligheid en de beveiliging. Ik heb niets over het einde gezegd. Van deze hele brief klopt helemaal niets.”

Vervolgens vraagt Marijnissen nogmaals, maar nu expliciet, of er informatie over het script is verkregen via inlichtingendiensten. Hirsch Ballin ontkent dat er andere bronnen zijn dan de gesprekken.

Wilders beweert nu dat de twee stukken later zijn gefabriceerd dan tussen 29 oktober en 7 november 2007. “De film bestond toen nog helemaal niet. Ik zie bovendien dat een tweede paraaf is geplaatst op 31 november. Die datum bestaat niet eens. Hier klopt dus echt helemaal niets van.”

En ook: “Daarom acht ik de vraag van collega Marijnissen ook zo relevant. Hoe kan men in hemelsnaam aan deze informatie komen, die niet alleen niet klopt, maar die ik niet heb verteld en die er toch staat, maar dan ook nog eens met een datum erboven – 31 november – die helemaal niet bestaat?”

De ‘3’ is doorgestreept op het stuk, het zou dan van 1 november zijn. Er komt een tweede termijn, de kamerleden zijn moe, en zoeken naar consensus. Halsema houdt niet vast aan haar voorstel om mevrouw Lidewijde Ongering onder ede te verhoren over de Nota van haar onderhoud met Wilders op 29 oktober en het verslag van het gesprek met de ministers op 7 november.

Voor Leugens.nl is dat jammer. Er zijn uiteraard nog meer getuigen, zoals de makers van de film die zich verschuilen. Ook zij weten wanneer het scenario van a t/m e bekend was en of Wilders punt e – pagina’s uitscheuren en verbranden – heeft laten vallen. En of premier Balkenende en het kabinet bij hun waarschuwingen juist van dat punt e zijn uitgegaan.

We belden nog met Wim Kok, Hoofd Communicatie & Voorlichting van de NCTb: “Hoe kan het nu dat de onderdelen a tot en met d overeenkomen met wat er in de film is gepresenteerd en e niet. Ra ra, hoe kan dat? Was er dan helderziendheid bij de NCTb?”

Dat zegt niets over het waarheidsgehalte van de productiedatum van de twee bewijsstukken. Het zijn geen bewijzen. Met horen onder ede van de betrokkenen kan die waarheid toch naderbij komen, ook al kunnen personen ook onder ede liegen?

Kok: “Dat zou aan de verklaringen niets veranderen. Die zijn duidelijk en helder. De heer Wilders blijft er toch bij dat we grote leugenaars zijn.”

Dan is er nog de vraag of Hirch Ballin en health aid pharmacy Ter Horst zich politiek volledige verantwoordelijk stellen voor de twee verklaringen. Volgens de woordvoerder is dat absoluut wel het geval.

Als de storm is gaan liggen komen we hier nog op terug”¦

 • Reacties

 • anja | 02/04/08 om 11:28

  Spannend! Het begin van een heuse soap?
  ;)

 • canard | 02/04/08 om 12:01

  Soap is een inschattingsfout. Wat hier gebeurt is van groot staatsrechtelijk belang. Ben geen Wilders adept, durf zelfs de woorden infaam en abject in de mond te nemen, maar is geen genkel excuus voor een democratische staat tot manipulatie over te gaan. Ik geloof Wilders namelijk wel in deze kwestie. De zaak Oltmans al vergeten?

 • Rodehond | 02/04/08 om 14:03

  De grote verliezer is het vertrouwen in de politiek, dat al zo lang tanende is.

 • Eduard | 02/04/08 om 22:04

  Het lijkt me duidelijk dat Wilders hier zit te liegen. Misschien kunnen we Peter R de Vries inschakelen. Die weet precies hoe je bedriegers moet aanpakken.

  Dit land is één grote soap aan het worden. De hele logica om problemen samen op te lossen is weg. De ene na de andere partij wordt opgericht. Iedereen weet het beter en wil scoren op één onderdeel en daarmee de grootste partij worden. Zo moeilijk is het allemaal niet maar als we zo blijven regeren is dit land afgeschreven en zullen we met zijn allen blijven zeuren, klagen, etc.

  Ik kijk uit naar Rita!

 • Marcel Enkelaar | 04/04/08 om 10:41

  Liegen is van alledag, buiten en binnen de Haagse kaasstolp. Net als belangenverstrengeling: zo oud als de mensheid.

  Enkele voorbeelden. Ruud Lubbers (CDA) werd in 1982 minister-president. Van 1963-1973 had hij samen met onder andere broer Rob, de leiding over multinational Hollandia in Krimpen a/d IJssel. En wat beweerde Lubbers in het jaar van aantreden in Den Haag? Dat zijn Hollandia-aandelen werden beheerd door een onafhankelijk bestuur van de Stichting Lubbers. Eén van de bestuursleden: Rob Lubbers, mede-eigenaar van Hollandia. Hoezo onafhankelijk? De kersverse premier had het parlement eerder toegezegd een strikte scheiding aan te brengen tussen het nationaal belang en zijn privé-belang. En wat gebeurde er toen Lubbers als minister-president (en oud-minister van Economische Zaken) een bezoek bracht aan Koeweit? Met leden van de regering besprak hij onder meer problemen die Hollandia in de oliestaat ondervond.

  Enkele andere bewindslieden die in het meer recente verleden in het nieuws kwamen wegens belangenverstrengeling: Hans Wijers (D66), Annemarie Jorritsma (VVD), Roel in ’t Veld (PvdA) en Cees Veerman (CDA).

  Als landbouwminister was Veerman actief betrokken bij de bedrijfsvoering van zijn boerderijen in Frankrijk. Hij maakte zich sterk voor het behoud van subsidies voor de Europese boeren. Zonder eigenbelang was dat niet. Veerman ontving uit Brussel per jaar zo’n 190.000 euro aan landbouwsubsidies.. “Administratieve foutjes en slordigheden” lagen ten grondslag aan de belangenverstrengeling. De ”˜oplossing’: de benoeming van Veermans 19-jarige zoon tot bestuurder en de bewindsman tot enig aandeelhouder. Later bleek dat Veerman het ook met zijn declaratiegedrag niet zo nauw nam. De scheidslijn tussen privé en zakelijk was daarbij ver te zoeken.

  Diverse politici moesten in het verleden na het vertellen van leugens ijlings vertrekken, kort na hun officií«le benoeming. Staatssecretaris Roel in ’t Veld van Onderwijs en Wetenschappen had naast een hoogleraarschap ook nog een betaalde nevenfunctie. Bewindsperiode: 10 dagen. Staatssecretaris van Defensie Charles Schwietert (VVD) loog in zijn cv over dienstplicht en opleiding. Bewindsperiode: 3 dagen.
  Staatssecretaris Philomena Bijlhout (LPF) maakte tijdens en zelfs na de decembermoorden deel uit van de Surinaamse milities; op een foto in 1983 staat zij afgebeeld in uniform. Bijlhout had premier Balkenende verkeerd voorgelicht. Haar bewindsperiode is een record: enkele uren.

 • dax | 30/11/10 om 14:29

  dikke honden

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen