Beschuldiging over en weer van liegen 

Koranbladzijden verbranden

Lidewijde Ongering…stond nimmer als slot van het script voor Fitnaatje. Zegt Geert Wilders. Het kabinet beweert het tegendeel. Maar durft dat niet keihard te steunen.

Gelezen: Vertrouwelijk verslag van overleg tussen Geert Wilders, de ministers Ernst Hirsch Ballin en Guusje ter Horst en de plaatsvervangend coördinator terrorismebestrijding.

De laatste is Lidewijde Ongering (foto). Om haar gaat het in deze leugenkwestie, waarmee Leugens.nl toch verwikkeld raakt in de filmkwestie. Ongering maakte het verslag waarover een dispuut is. Vervalst, zegt Wilders. Waarheidsgetrouw, vindt Hirsch Ballin.

Passages: (MvJ = minister van Justitie Hirsch Ballin

 • “Op een vraag van de MvJ geeft de heer Wilders een nadere toelichting op de beoogde opbouw van de film en de beelden die daarin mogelijk getoond zullen worden.”
 • “De MvJ maakt zich met name zorgen over de slotpassage van de film waarin de heer Wilders voornemens is een aantal soera ´s uit de Koran te scheuren en in de open haard te verbranden.”/li>
 • “De MvJ geeft tot slot nogmaals aan de voornemens van de heer Wilders zeer verontrustend te vinden. Met name de laatste passage van verscheuren van pagina’s uit de Koran en daarna verbranden, baart hem grote zorgen.”

Wilders zegt dat hij nimmer meedeelde hoe het voorgenomen script eruit zou zien. Wilders zei over dit verslag: “”žIk word belazerd door de minister van justitie. Het kabinet veegt zijn eigen straatje schoon met leugens. Dit is een ongekende schande.”

En ook: “Onzin, smerige leugens.”

Maar ook: SGP-voorman Bas van der Vlies daagde Hirsch Ballin uit om het verslag woordelijk voor zijn politieke rekening te nemen. Daar waagde de bewindsman zich niet aan. Daarmee blijft de kwestie nog open. Verhoren onder ede kunnen daar een eind aan maken.

 • Reacties

 • Ton Biesemaat | 02/04/08 om 08:36

  Tjibbe Joustra is de man van de gouden WC-potten. Hirsch Ballin sneuvelde bij de IRT-affaire en leidt nu een departement met een secretaris-generaal genaamd Joris Demmink.

 • Marcel Enkelaar | 02/04/08 om 09:13

  Als Wilders stellig beweert dat de leugens juist door Hirsch Ballin, Ter Horst en Balkenende worden gebezigd, had hij moeten ingaan op het voorstel van Halsema (GL) onder ede de aanwezige ambtenaar/ambtenaren te verhoren.

  Wilders had ook zelf een onderzoek door bijvoorbeeld de Rijksrecherche kunnen eisen.
  Nu dat allemaal achterwege blijft, heerst er na korte opwinding weer oorverdovende windstilte.

 • Rodehond | 02/04/08 om 10:26

  Ik hoop dat ooit nog duidelijk wordt wie er nu keihard staat te liegen. Het verbaast me dat vooralsnog Hirsch Ballin de verantwoordelijkheid ontduikt. Als Wilders gelijk blijkt te hebben is dat heel, heel erg zorgelijk.

 • Maarten | 02/04/08 om 10:39

  Natuurlijk kun je veel zeggen over het nemen van politieke verantwoordelijkheid, verhoren onder ede, etc. Het zou ook zeker de waarheidsvinding ten goede komen. Maar toch – weeg eens af: wie heeft er het meest belang bij liegen? Het kabinet dat voor haar optreden toch al de steun had van 141 van de 150 Kamerleden en het grootste deel van de bevolking dat niets van Wilders moet hebben? Of Wilders zelf die zijn positie ten opzichte van zijn achterban moet verdedigen? Het lijkt me dat de laatste het meest te verliezen heeft.

 • Ben te Molder | 03/04/08 om 18:43

  Uit peilingen komt naar voren dat ongeveer 1/3 van de respondenten denkt dat de regering liegt en daarnaast is er nog een aanzienlijk deel dat twijfelt.
  Als de regering te goeder trouw is, kan er maar beter een betrouwbaar onderzoek op deze leugen/waarheid worden losgelaten.
  Wilders is een volksvertegenwoordiger met een flinke aanhang; die veeg je niet zo maar onder het vloerkleed. Dat wreekt zich bij volgende verkiezingen.

 • richard | 06/04/08 om 14:47

  Zonder echt een Wildersfan te zijn ben ik er van overtuigd
  dat Balkenende en Hirsch Ballin inclusief Terhorst liegen.

  Hopelijk wordt het dit arme land bespaart dat we, laten we zeggen, volgend jaar met Balkenende 5 opgescheept worden.
  Het zegt eigenlijk minder over het kabinet dan het dwaze electoraat in Nederland.

  Of toch de kiescomputers gemanipuleerd ???

  Dus toch een bananenrepubliek !!!!

 • el hombre | 06/04/08 om 22:34

  De Heer Wilders is gepokt en gemazeld in de politieke arena.
  Grootmeester Geert laat zich niet schaakmat zetten door femmechie halsema.
  Het ambtenaartje heeft immers geen andere keus dan de boven haar gestelden te bevestigen.
  Dat een marcel enkelaar dat niet begrijpt is tot daar….. maar mannen als Ton Biesemaat
  weten net iets te veel van de jokkebrokken om zich te laten foppen door de balk en de ball.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen