Carlyle Capital Corporation kon ongestraft geld ophalen 

Goed financieel toezicht!

CCC is een Amerikaanse investeerder, vestigde zich op Guernsey en ging in Amsterdam naar de beurs. Lekker makkelijk.

Gelezen: Antwoorden Wouter Bos op kamervragen.

Afgelopen zomer ging Carlyle Capital Corporation naar de beurs in Amsterdam en haalde ruim 600 miljoen dollar op. Half maart 2008 werd bekend dat CCC failliet gaat. Deze belegger is een onafhankelijk onderdeel van Carlyle. Deze wast de handen in onschuld. CCC belegde zelfstandig en vol risico een kleine 22 miljard dollar. En ook nog eens met ruim 96 procent geleend geld.

Kan dat zomaar? De toezichthouder op de Nederlandse geldmarkten AFM beweert: “De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.” En ook beurs Euronext zegt goed toezicht te houden, met een scala aan reglementen. Maar doet ook haar best zo veel mogelijk fondsen aan te trekken.

Goed toezicht. O ja? Het PvdA-stel Paul Tang en Mei Li Vos vermoeden van niet. Het stelde vragen aan minister van Financií«n Wouter Bos. Hij gaf net antwoord.

Over Euronext: “De toelating tot de handel heeft op eigen initiatief van de beleggingsinstelling plaatsgevonden. Euronext heeft aangegeven daarbij geen stimulerende rol te hebben gespeeld. Verder heb ik van Euronext begrepen dat het verzoek tot toelating tot de handel getoetst is conform de geldende regels.”

En AFM? CCC is een bedrijf op Guernsey. Dit eiland dat behoort tot de zelfstanidge Kanaaleilanden is door de Nederlandse minister van Financií«n aangewezen als adequaat toezichtland. Dus is de Nederlandse vergunningplicht voor beleggingsinstellingen niet van toepassing. De Nederlandsche bank heeft het toezicht in Guernsey als adequaat beoordeeld.

De AFM hield daarna toezicht of CCC juiste informatie verschafte, zoals in de prospectus bij de beursgang. Bos: “Aangezien de beleggingsinstelling nog niet beschikte over een goedgekeurd prospectus, is goedkeuring gevraagd aan en verkregen van de AFM.”

CCC glipt er zo tussen door: geen streng Amerikaanse toezicht; beperkt toezicht in Amsterdam en een entree met open armen op de Euronext. Tenslotte zijn ook de strenge regels van de Europese Capital Requirements Directive niet van toepassing op clubs als CCC.

De markt is ook een graadmeter: banken leenden grif aan CCC. Diezelfde banken die hadden geleend aan CCC trekken de stekker eruit, nu er van hun leningen nog 16 miljard aan bezittingen over is. Voor ze helemaal verdampen. Die 16 miljard verdelen de elf banken, waaronder ING, onderling. Beleggers in CCC kunnen fluiten naar hun geld.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen