Sick-building niet beperkt tot kantoren 

‘Gelukkigste inwonersvan Amersfoort’

O ja, PvdA? Maar waarom niets gedaan aan die ziekmakende balansventilatie in woningen in de wijk Vathorst?

Gezien: Zembla, ziek door je eigen huis.

Lees mee uit ‘De Stad Amersfoort’:

“De PvdA-wethouders Jelle Hekman en Arrií«n Kruijt hebben zaterdag 29 maart met enkele PvdA-gemeenteraadsleden een bezoek gebracht aan de wijk Vathorst. Daar peilden zij de tevredenheid onder de bewoners van Amersfoorts nieuwste wijk.

De PvdA’ers trokken vervolgens de volgende conclusie: ‘De Vathorsters zijn de meest gelukkige inwoners van Amersfoort. Men is zeer te spreken over het woon- en leefklimaat.’

Ook werd er gesproken met enkele bewoners van woningen met ventilatieproblemen. Zij spreken zich positief over de wijk uit maar hopen dat de problemen die zij ondervinden in hun woningen snel en naar ieders tevredenheid kunnen worden opgelost.”

Goed, de PvdA Amersfoort zal vast nog eens een minister leveren. Want gisteravond op tv, nu online: Zembla

Ook al bijna vergeten he, een paar jaar terug, een korte hype over Sick building Syndrome: ging alleen op voor kantoren. Hadden ventilatiesystemen die lucht bleven rondpompen tot kantoorklerken daar hartstikke ziek van werden.

Maar wel energiezuinig. Dus ook maar in woningen toegepast. In wel 400.000 huizen, wel te verstaan. En die moeten wel verkocht en bewoon blijven worden. Dus probeer je kennis over deze ziekmakende woningen onder de pet te houden.

Tevergeefs. Vathorst is een echte Nederlandse modelwijk. Gebouwd volgens strenge energie- en milieunormen. En van zo’n 300 woningen zijn bewoners ziek geworden van wat heet ‘balansventilatie’: rondpompen van lucht.

Ontwerpers, installateurs, bouwers; allen maakten fouten, welwillend met vergunningen gedekt door, in dit geval, de gemeente Amersfoort. Bewoners uit Vathorst ervaren vergaande benauwdheid, long- en oogontstekingen en astmatische klachten. Veel vaker dan gemiddeld, concludeerde de regionale GGD in een flink rapport.

Zet dan een raam open, zou je zeggen. Maar dat kan vaak niet eens. TNO rapporteerde ook over de ellende en Vrom liet onderzoek doen naar gas en elektra.

Minister Vogelaar in een health services pharmacy target=_blank”>brief aan de Tweede Kamer:

  • De concentratie van schadelijke stoffen in de binnenlucht, zoals formaldehyde, benzeen en vluchtige organische stoffen is vaak veel te hoog;
  • In 35 procent van de onderzochte bouwvergunningdossiers ontbreken één of meer binnenmilieugerelateerde berekeningen waaruit moet blijken dat aan de voorschriften is voldaan;
  • Van de wel aanwezige berekeningen is slechts 20 procent geheel correct uitgevoerd. Bovendien wordt bij veel van de projecten gebouwd in afwijking van berekeningen en dus in afwijking van de verleende vergunning
  • De vereiste ventilatiecapaciteit in nieuwbouwwoningen is 30 tot 65 procent niet gehaald. De ventilatievoorzieningen zijn bovendien in een te grote mate niet goed ingeregeld of verkeerd aangebracht.

Zo gaat dat nog even door, ook voor geluidhinder. Bedrijven in de bouw liegen dat ze aan de voorschriften voldoen; ambtenaren liegen dat ze goed controleren en politici liegen dat ze werkelijk aandacht schenken ana dit soort problemen.

  • Reacties

  • ww | 02/04/08 om 20:21

    ja, de bouw staat er nu eenmaal om bekend dat men alles aan elkaar liegt, daarin worden dan meteen ambtenaren meegezogen.

    En dan probeerd Brinkman ook nog het imago op te vijzelen ! LOL

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen