Ook video van verjaardagsfeest Tom Cruise 

Tegenstanders Scientology zijn terroristen

Sekte slaat na harde kritiek van ‘Anonymous’ terug met video en rechtszaak, maar de laatste is direct verworpen.

Gelezen: St. Petersburg Times, Los Angeles Times, Gawker.com

Church of Scientology biedt haar gelovigen een weg naar geluk. Zegt ze op de vernieuwde website die veel video bevat. De sekte roept veel verzet op, onder meer van de groep ‘Anonymous’. YouTube is het strijdtoneel.

Eerst Anonymus, gevoed vanuit website Xenu.net mte een oorlogsverklaring en verslag van protesten:

Scientology slaat terug:

(De video was verwijderd van YouTube, maar dit is een vanmorgen opnieuw geplaatst versie die wellicht wederom verwijderd zal worden.)

Scientology noemt de leden van Anonymous ‘terroristen’. Ze pleegden volgens Scientology ruim 8.000 bedreigende telefoontjes, een spamvloed van 3,6 miljoen e-mails, aanhoudend faxverkeer plus nog eens 22 bomdreigingen en acht bedreigingen met moord en stuurden enveloppen met poeder lijkend op anthrax.

In Florida diende Scientology een klacht in bij een rechtbank en vroeg om bescherming tegen aanhoudend geweld. Deze klacht c.q. verzoek werd verworpen omdat de betreffende beschermingswet niet van toepassing is op bedrijven. Daarop is opnieuw een zaak aanhangig gemaakt waarop nog geen reactie kwam.

Scientology heeft 26 namen van personen doorgegeven van wie ze denkt dat die deel uitmaken van de actiegroep. Op internet zijn van drie vermoedelijke leden van de groep ‘haatpagina’s’ aangemaakt, mogelijk door leden van Scientology. Wikipedia heeft die verwijderd.

Volgens Anonymous verzint Scientology al het geweld zelf en zijn de video’s bij elkaar gelogen. Volgens Scientology verspreidt Anonymous voornamelijk valse informatie.

Bij Gaweker staat een video van een verjaardagsfeest dat Scientology georganiseerd zou hebben voor Tom Cruise. Daarmee, zegt Gawker, is aangetoond, dat Cruise niet zomaar een lid is wat Scientology steeds heeft beweerd. We zien een heel blij sektelid.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen