Leugensjournaal 23: 

Transparantie?

Ons-kent-ons Nederlandje strooit zand in de ogen.

Niet keihard liegen is in de opinie- en besluitvorming in Nederland het grootste euvel. Nee, dat is het circuit van onvermoede relaties, belangen en lobbies.

De Volkskrant had de moed om, na steeds weer top-zoveels van invloedrijke Nederlanders te hebben opgemaakt, gebrekkige transparantie in de eigen krant over dat soort relaties te bespreken. Maar blijft het bij die ene oprisping?

Voor Leugens.nl ligt hier een belangrijk terrein om bloot te leggen. Wie pleit er voor wie en voor welke zaak met welke verborgen belangen, agenda’s en liefdes of ruzies?

In het verlengde daarvan liggen de belangen bij opiniepeilingen. Manipulatie ligt op de loer. Gezonde argwaan over de vraagstelling, doelstelling en betalingen is op z’n plaats.

Achterdocht op deze site mag ver gaan. Zoals bijvoorbeeld met de Britse zelfmoorden en ongelukken. Daarvan is er in Nederland ook een aantal geweest net na de Tweede Wereldoorlog. Een redacteur onderzoekt dit.

Een ander kijkt met spanning uit naar de beloofde opening van een CIA-archief over een hoofdpersoon op Leugens.nl, prins Bernhard. Was de man alleen fout na de oorlog, of ook tijdens?

Met de huidige oorlogen, die we ‘hulpverlening’ moeten noemen van Defensie, zijn nog meer onthullingen op komst van Argos, na de winst bij de Raad voor de Journalistiek. De brave minister Van Middelkoop zal daar vandaag in de kerk wel even over peinzen.

Want wat er in oorlog het eerst sneuvelt, weet u al lang”¦

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen