Nieuw onderzoek, zelfde conclusie: 

Kapotgemaakt door de staat

Leven klokkenluider Fred Spijkers verwoest door ambtenaren, bewindsmannen en rechterlijke macht.

Gelezen: Openbaar Bestuur

Dit blad was zo vriendelijk om ons haar artikel ‘Rechtsstaat zonder zelfkritisch en zelfreinigend vermogen’ toe te sturen. Dat gaat over de zaak-Spijkers. We schreven erover , in verband met het vertrek van de staatssecretaris van Defensie en betaling van rechtszaken.

Er verscheen al een boek over. Rechtenstudenten onder professor Joep van der Vliet zochten de zaak nog eens grondig uit. En komen tot dezelfde onthutsende conclusie:

Een leugenachtige staat, met name Defensie en de rechterlijke macht, hebben het leven van Fred Spijkers verwoest. Deze weigerde om fouten met ongelukken met landmijnen in 1983 en 1984 toe te dekken en maakte werk van openbaarmaking. Defensie bleek al sinds 1970 op de hoogte van gebreken aan de landmijn en was schuldig aan de dood van betrokkenen.

Verpulverd in de mallemolens van bedrijfsartsen, landsadvocaten, personeelsfunctionarissen van Defensie, minister en staatssecretarissen. Steeds weer vonden ze middelen om Spijkers, zelf ook een moeilijk en volhardend type, te vloeren.

De rechtstaat is met voeten getreden, zo luidt de conclusie. Ook de Ombudsman ging in de fout met Spijkers, vinden de onderzoekers. Want al uit onderzoek van KPMG bleek hoe fout het zat. Maar dat onderzoek accepteerde staatssecretaris Cees van der Knaap niet.

De premier zelf moet optreden, vinden de ondezoekers. Die liet via zijn voorlichter Gerard van der Wulp van de RVD als reactie op deze publicatie weten:
“Er zijn toereikende procedures op grond van de bestaande regelgeving voor aangelegenheden als deze. De minister-president, minister van Algemene Zaken, heeft daarbij geen bevoegdheden.”

De zoveelste leugen in deze kwestie, vinden de onderzoekers onder leiding van Van der Vliet. Als er één de zaak kan rechtzetten is het Balkenende zelf. Maar Van der Wulp vond dat te veel de nadruk op de premier kwam te liggen. Het was toch een zaak van Defensie en van de rechterlijke macht.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen