Kuijpers vs. Kucharek (5): 

Kleintje Muurkrant verliest geding

Eerst schietenRechter oordeelt 45.000 euro aan dwangsommen van advocatenduo Kuijpers/Harff terecht, wegens het onvoldoende nakomen rectificatievonnis.

De uitgever van Kleintje Muurkrant, Stichting De Stelling, poogde in kort geding te ontkomen aan verbeurdverklaring van dwangsommen ter hoogte van 285.500.

Tot bedrag kwamen de advocaten Douglas Harff en Eric Kuijpers op grond van een volgens hen niet nagekomen vonnis met eisen tot rechtzetting van twee publicaties in Kleintje Muurkrant en op de site.

Voorzieningenrechter J.F.M. Strijbos van de rechtbank Den Bosch komt daar gedeeltelijk aan tegemoet. Hij beperkt het bedrag tot 45.000 euro en verbiedt Kuijpers boven dit bedrag uit te gaan op straffe van een dwangsom. Kuijpers/Harff hebben geen misbruik gemaakt van hun bevoegdheid om dwangsommen verbeurd te verklaren.

Volgens de rechter heeft Kleintje Muurkant niet genoeg gedaan om het eerdere vonnis uit te voeren, op ondermeer de volgende punten:

  • Aan Kuijpers/Harff niet de e-mails van hun bron Kucharek verstrekt;
  • Niet voldoende gedaan om de overname van artikelen door Matt Hoorn (Witheet en Rapidfire.nl) ongedaan te maken;
  • De rechter wel gelooft dat De Stelling bij een aantal zoekdiensten waaronder Google heeft verzocht om de gewraakte artikelen te verwijderen, maar dat niet gelooft voor AltaVista;
  • De Stelling heeft in een bedelbrief geschreven “de twee advocaten roken bloed (en euro’s)”. In feite is dit een commentaar op het eerdere vonnis en dat had de rechter verboden. Deze zinsnede vindt de rechter ‘diffamerend en kwetsend’.

Vooral die laatste uiting wordt Kleintje Muurkrant zwaar aangerekend. De beslaglegging bij De Stelling en Kleintje Muurkrant en bestuurder Paul van Velsen kunnen gehandhaafd blijven. Met de huidige financií«n (vrijwel geen geld) betekent dit het einde van De Stelling en Kleintje Muurkrant.

  • Reacties

  • Peter Olsthoorn | 22/10/18 om 12:20

    Dit is, helaas voor u, geen juridische vraagbaak. Maar dat weet u natuurlijk wel, u wilde even u gal kwijt over betreffend persoon. Overigens: als wij meldingen krijgen over smadelijke uitingen zonder onderbouwing, zullen wij de post verwijderen en het IP-adres aan de politie geven. We kunnen niet instaan voor ongefundeerde beschuldigingen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen