Vals beeld of valse interpretatie? 

Maxime Verhagen en mishandelde Molukkers

Maxime VerhagenMisleiding door Netwerk, zegt minister. Maar komt erop terug.


Gelezen: De Journalist

De EO toonde in Netwerk van 6 november 2007 beelden van onderzoeksjournalist Geertjan Lassche uit Indonesií«: de mishandeling van Molukkers met fysiek geweld. Bovendien krijgen ze hoge gevangenisstraffen zonder eerlijk proces als ze demonstreren voor een eigen staat RMS.

Er kwamen kamervragen die minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen op 11 januari 2008 beantwoordde.

Lassche en de EO hebben gelogen, zei Verhagen: “Ik hecht er overigens aan erop te wijzen dat de beelden in de recente reportage van het tv-programma Netwerk stammen uit 2003 en derhalve niet zijn gerelateerd aan het ‘vlagincident’ van 29 juni 2007.

Navraag bij de redactie van Netwerk heeft dit bevestigd. De suggestie dat de getoonde beelden een weergave waren van de behandeling van arrestanten naar aanleiding van het ‘vlagincident’ is derhalve volstrekt onjuist.”

Verhagen liegt zelf, zegt Lassche: “Woordvoerder Rob Dekker van het ministerie had inderdaad vóór de beantwoording van de vragen bij mij nagevraagd of we alleen beelden uit 2003 hadden getoond, waarop ik hem vertelde dat we ook – even schokkende – beelden uit 2007 voor de reportage hadden gebruikt met een duidelijke vermelding van de datum. In de antwoorden werd dit vervolgens keihard ontkend.”

Buitenlandse Zaken erkent de leugen, maar zwakt die af: “Op de beelden uit 2003 is overduidelijk sprake van mishandeling, op die van 2007 wordt een aantal arrestanten op ruwe wijze aangehouden.”

Overigens bericht Netwerk dat VVD-politicus Hans van Baalen vragen zal stellen aan Verhagen. Maar uiteindelijk blijken Van Dam (PvdA) en Van Bommel (SP) de vragen te hebben gesteld. Dat maakt wel verschil.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen