Eerst pro burgeropsporing, dan voorzichtig 

OM-baas Brouwer

Fan van Peter R. de Vries komt alsnog met grenzen.

De baas van het Openbaar Ministerie Harm Brouwer op 8 februari 2008 in Trouw:

”žInternetsites, YouTube, verfijnd technisch materiaal en mobiele telefoons met cameraatjes, opnameapparatuur waarover burgers kunnen beschikken. In die tijd leven we”¦.Het OM is blij met een programma als ’Opsporing Verzocht’, een meldpunt als Meld Misdaad Anoniem. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid, zien het als burgerplicht.”

Brouwer loofde Peter R. de Vries en bepleitte een ‘breed maatschappelijk debat’ over burgeropsporing en zet onderzoekers van zijn OM in om dat te onderbouwen. Dit is opgevat als een pleidooi pro burgeropsporing: ” Het is onbegrijpelijk wat Harm Brouwer, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, er toe heeft bewogen in Trouw, midden in de hype rond de onthullingen van Peter R. de Vries, op te roepen tot een breed maatschappelijk debat over de actieve rol van burgers bij opsporing van misdrijven en verdachten.

Als er nu één functionaris is die niet moet (willen) meeliften op de afgelopen hype, is het wel de voorzitter van het college van PG’s. Niet alleen is de timing ongelukkig; ook inhoudelijk valt er veel op zijn woorden af te dingen.”

Brouwer schrikt van de interpretatie: één week na zijn pleidooi in Trouw, op 15 februari 2008, neem hij al gas terug. In een toespraak: rechters bepalen wat wel of niet kan en niet een brede maatschappelijke discussie. En zijn OM zelf is ook de ‘hoeder van de rechtsstaat’.

“Laat ik voorop stellen dat ik burgerparticipatie op zich een uitstekende zaak vind. De opsporing van strafbare feiten kan niet zonder de medewerking van burgers. Maar dan moet ik daar meteen aan toevoegen dat ik nadrukkelijk onderscheid maak tussen burgerparticipatie en burgeropsporing”¦

Wel goed:

Dan gaat het om hulp aan de politie. Opsporen mag niet. De spagaat: het ‘babyfoon-arrest’ van de Hoge Raad. Voor het bewijs van doodslag waren er opnames van telefoongesprekken via de babyfoon opgenomen

Brouwer: “Dat mag op zich niet, maar mochten de opnames ondanks die dubieuze herkomst gebruikt worden? De Hoge Raad vond van wel”¦Het criterium is of de politie of het OM bemoeienis heeft gehad met het maken van de opnames. Dan zou de onrechtmatigheid het OM toegerekend kunnen worden met eventuele bewijsuitsluiting als gevolg.”

Conclusie: “De jurisprudentie geeft het OM dus ruim baan om gebruik te maken van de resultaten van onrechtmatige burgeropsporing”¦En op dat gebied hebben we nog niet het volledige potentieel aan meekijkers en meedenkers benut”¦

Maar waar ik een beetje bang voor ben, is dat er tegelijk ook een cultuur van burgeropsporing ontstaat. Een cultuur waarin allerlei lieden zichzelf tot hulpsheriff uitroepen en onder het mom van de strijd tegen de misdaad dingen gaan doen die niet mogen. We willen niet in een politiestaat leven, maar al helemaal niet in een amateurpolitiestaat.”

Dus dat wordt onderzocht, ook voor journalistiek. En dan kan de bewondering van Brouwer voor De Vries omslaan in een veroordeling van de methode. Datzelfde OM liet overigens het ‘bewijsmateriaal’ van De Vries voor wat het was.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen