Inhoudelijk oordeel klacht blijft achterwege 

HetVrijeVolk.com ‘loog’ over beheerder

Zaak tegen NRC niet-ontvankelijk verklaard.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

Wat vooraf ging:

Website HetVrijeVolk.com klaagt NRC Handelsblad aan bij de Raad voor de Journalistiek. De website is ten onrechte als extreemrechts gekwalificeerd. Zegt ze. NRC ontkende dat publiceerde een kleine rectificatie op een detail, volgens HetVrijeVolk.com niet afdoende.

HetVrijeVolk zelf heeft de klacht ingediend onder een pseudoniem: Duns Ouray. In feite is dit Ivo Renkema, zo vond NRC uit. Hij had eerder de site geregistreerd in Nederland met de Stichting Endangered Freedom.

De Raad voor de Journalistiek oordeelt nu dat de klacht om deze reden niet ontvankelijk is: Een klaagschrift moet worden ingediend door een ”˜rechtstreeks belanghebbende’ die bij de gewraakte publicatie direct betrokken is terwijl hij/zij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.

Deze klacht was ingediend door Duns Ouray te Breckenridge (USA) namens klager, de website www.hetvrijevolk.com. De website is geen natuurlijk of rechtspersoon, zegt de raad. Terwijl bij het indienen van de klacht heeft Duns Ouray een print heeft meegestuurd van de ”˜who is’ informatie over de website www.hetvrijevolk.com. Daarin is vermeld dat Duns Ouray de ”˜registrant contact’ van deze site is.

“Vast is komen te staan dat Duns Ouray als persoon niet bestaat en dat de klacht derhalve onder een valse naam is ingediend.”

Naar aanleiding van vragen van de raad is namens deze klager door medescribent Micha Kat gesteld dat Duns Ouray een pseudoniem is. Hij heeft de man daarachter volgens de raad gelegitimeerd aan de hand van een verlopen Amerikaans rijbewijs.

‘Pseudoniem’ klinkt anders dan ‘valse naam’. Multatuli zal niet zo snel ‘vals’ worden genoemd. In dit geval vonden een registratie en handtekening tegen de regels met een pseudoniem plaats. Dat kun je ook ‘liegen’ noemen.

NRC vroeg de journalistieke raad om toch een inhoudelijk oordeel te vellen indien de klacht niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Op dat verzoek is de raad niet ingegaan.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen